Загальний відділ

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу зі зверненнями громадян в Овруцькій міській раді
за 2016 рік

З метою дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» при розгляді звернень, що надійшли до міської ради за 2016 рік виконкомом міської ради проводилась відповідна  робота.

Забезпечено своєчасну реєстрацію, направлення до виконавців та розгляд звернень громадян.

Проводиться особистий прийом громадян міським головою та його заступниками. Систематично здійснюється аналіз звернень громадян. За результатами роботи за 2016 рік надано статистичний звіт до Овруцької  райдержадміністрації та Житомирської обласної ради.

Протягом 2016 року до Овруцької міської ради від мешканців міста та громадян інших населених пунктів України, включаючи і органи влади вищого рівня, надійшло та розглянуто 1664 звернення громадян, що на 698 більше, ніж у 2015 рці.

Серед загальної кількості звернень 89 колективних, що на 15 менше ніж у минулому році (104). Повторних звернень за звітний період надійшло 19 проти 18 у  2015 році.

За результатами розгляду 1364 звернення вирішено позитивно, що складає 82% від всіх звернень, 35-ти заявникам відмовлено в задоволенні їхніх звернень (2%), 21 звернення (1,5%) надіслане за належністю відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», від розгляду 6 звернень (0,5%) заявники відмовились, на решту 238 звернень (14%) заявникам надані вмотивовані відповіді – роз’яснення.

За звітний період у своїх зверненнях громадяни порушили 1709 питань.

Найбільше у своїх зверненнях громадяни порушували такі питання:

 • комунального господарства 659, що на 440 більше ніж у минулому році;
 • аграрної політики та земельних відносин – 454, що на 172 більше ніж за звітний період 2015 року.

Питання соціального захисту порушувались 206 разів, що на 98 більше ніж у 2015 році.

Це пов’язано з тим, що у 2016 році міською радою були затверджені Програма соціального захисту населення та Положення про надання матеріальної допомоги жителям м. Овруч.

Загальна сума наданої допомоги складає майже 130 тисяч гривень.

Питання житлової політики у своїх зверненнях громадяни порушували 36 разів, питання державного будівництва та адміністративного устрою – 26, транспорту і зв’язку – 12, праці і заробітної плати – 9 рази, інших питань було 126.

Через органи влади вищого рівня надійшло 42 звернення, в яких порушені питання соціального захисту – 24, комунального господарства – 12, житлової політики – 4, охорони здоров’я – 2.

Із загальної кількості звернень, що надійшли через органи влади вищого рівня, 36 звернень задоволено, 1-му заявнику відмовлено в задоволенні звернення та на решту 5 звернень надані роз’яснення.

Аналіз роботи із зверненнями громадян за  2016 рік, їх виконання посадовими особами виконкому міської ради та підпорядкованими підприємствами свідчить, що найбільше розглянуто звернень:

 • Комунальними підприємствами Овруцької міської ради – 568;
 • керуючою справами – 262;
 • відділом регулювання земельних відносин, – 424;
 • першим заступником міського голови – 189;
 • сеціалістом загального відділу – 45;
 • юридичним відділом – 103;
 • секретарем міської ради – 37;
 • провідним спеціалістом з питань місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій – 36.

Всі звернення, які надійшли до міської ради, уважно розглядались посадовими особами, вивчались, надавались вичерпні відповіді з посиланнями на норми чинного законодавства, приймались рішення на засіданнях сесії міської ради та засіданнях виконкому.

Особлива увага приділялась розгляду звернень громадян похилого віку,      одиноких та соціально-незахищених громадян, інвалідів різних категорій.

Виходячи із вищевикладеного, з метою покращення роботи із зверненнями громадян у виконкомі Овруцької міської ради, КП «Комунальник», в проекті рішення передбачено:

Керівникам підприємств, установ, організацій міста, посадовим особам виконкому міської ради:

 • Забезпечити неухильне виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення громадян, Закону України «Про звернення громадян».
 • Недопускати порушень термінів розгляду звернень громадян, вирішенні піднятих у зверненнях питань по суті та їх обов’язкового виконання.

– Підвищити якість та правильність підготовки відповідей заявникам відповідно до Інструкції з діловодства.

– Один раз у півріччя проводити аналіз звернень  громадян, які надійшли їм на виконання та доповідати про хід їх виконання на засіданнях виконкому міської ради.

– Здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним вирішенням звернень громадян у виконкомі міської ради.

– забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації щодо організації в міській раді роботи зі зверненнями громадян.