Доступ до публічної інформації

Звіт щодо надходження запитів в квітні місяці 2016 року.

В квітні місяці 2016 року фізичні та юридичні особи із запитами про надання інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» не звертались.

Керуюча справами                                                    Л.В. Іванова-Ющенко

—————————————————————————————

Звіт щодо надходження запитів в березні місяці 2016 року.

В березні місяці 2016 року фізичні та юридичні особи із запитами про надання інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» не звертались.

Т.в.о завідувачки загальним відділом                                     О.І.Шевцова

—————————————————————————————

Звіт щодо надходження запитів в лютому місяці 2016 року.

До виконкому Овруцької міської ради в лютому місяці 2016 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» із запитом про надання інформації звернулася одна фізична особа.

Запит розглянуто посадовою особою виконкому міської ради та надано відповідь запитувачу у встановлений законодавством термін.

Завідувачка загальним відділом                                               Н.А. Пацало

—————————————————————————————

Звіт щодо надходження запитів в січні місяці 2016 року.

В січні місяці 2016 року фізичні та юридичні особи із запитами про надання інформації згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» не звертались.

Завідувачка загальним відділом                                               Н.А. Пацало

—————————————————————————————

Звіт щодо задоволення запитів за 2015 рік

До Овруцької міської ради у 2015 році відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» поштою та електронною поштою надійшло 9 запитів на інформацію, у тому числі:

–      від юридичних осіб – 4 запити;

–      від фізичних осіб – 5 запитів.

Працівниками виконкому міської ради розглянуто всі запити. У результаті розгляду 6 запитів задоволено, 1 запит задоволено частково, на 2 запити надані роз’яснення в зв’язку з відсутністю запитуваної інформації. На всі запити на інформацію відповіді надані у встановлені законодавством терміни.

Завідувачка загальним відділом                                               Н.А. Пацало

—————————————————————————————

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження міського голови від 03.08.2011 року  № 246 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» для оформлення інформаційного запиту можна звернутися до загального відділу виконкому Овруцької міської ради, який відповідає  за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль за наданням відповідей на інформаційні запити, що надходять до міської ради та її виконавчого органу, а також надає консультації під час  оформлення таких запитів.

—————————————————————————————

         Для оформлення інформаційного запиту

–  усно:                          телефон (04148) 4-47-48; 4-26-00

письмово:                 11101, Житомирська область

м. Овруч,  вул. Радянська, 43,

Виконавчий комітет Овруцької міської ради

подати особисто:     11101, Житомирська область

м. Овруч,  вул. Радянська, 43,

Виконавчий комітет Овруцької міської ради кімн. 4 (ІІ поверх)

факс:                            (04148) 4-27-25

електронна пошта:  E-mail: miskrada@i.ua

—————————————————————————————

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирської області

               РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Овруцького міського голови

Від 03 серпня 2011 року                № 246

Про першочергові заходи щодо
забезпечення доступу до публічної інформації

На  виконання Закону України  «Про доступ до публічної  інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та її виконавчих органів, реалізації конституційного права фізичних та юридичних осіб на доступ до публічної інформації Овруцької міської ради, її виконавчого органу, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста:

 1. Визначити виконавчий комітет Овруцької міської ради виконавчим органом міської ради, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації.
 2. Затвердити Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Овруцької міської ради згідно з додатком 1.
 3.  Завідуючій загальним відділом міськвиконкому (Пацало Н.А.):
 4.  Організувати належну роботу відділу з метою забезпечення доступу осіб  до публічної інформації.
 5.  Розробити формуляри запитів про отримання публічної інформації.
 6.  Розробити зміни до посадових інструкцій працівників, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, та подати на затвердження міському голові у встановленому порядку.
 7.  Забезпечити єдину реєстрацію запитів про отримання публічної інформації, здійснювати моніторинг розгляду запитів та щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію про розгляд запитів на отримання публічної інформації заступнику міського голови.
 8. Забезпечити створення на офіційному сайті міської ради розділу «Публічна інформація», розробити порядок наповнення розділу, форму електронного запиту про отримання публічної інформації, інструкцію щодо її заповнення.
 9. Забезпечити організацію оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації.
 10.  Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до міської комунальної власності:
 11.  Забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Овруцької міської ради.
 12. Призначити у встановленому порядку особу, відповідальну за організацію доступу до публічної інформації.
 13.  Розпорядження є публічною інформацією.
 14.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Гуденка А.Д.

Міський голова                                                            В.В. Шваб

Розпорядження Овруцького міського голови “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації” від 03 серпня 2011 року №246

Форма запиту на отримання публічної інформації (для обєднаннь громадян)

Форма запиту на отримання публічної інформації (для фізичних осіб)

Форма запиту на отримання публічної інформації (для юридичних осіб)

—————————————————————————————

Звіти

щодо надання публічної інформації в Овруцькій міській раді

На протязі 2013 року до міської ради надійшло 11 інформаційних запитів. З них: 6 запитів задоволено, на інші 5 посадовими особами виконкому міської ради надано запитувачам роз’яснення.

Протягом 2014 року до виконкому міської ради надійшло 11 інформаційних запитів. З них: 8 задоволено, на 1 запит надано запитувачу роз’яснення, 2 запити згідно  п. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» направлені для розгляду за належністю.

Працівниками загального відділу прийнято 3 дзвінки, які носили консультаційний характер. Надано консультацію особисто 4 громадянам.