Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Овруцького закладу дошкільної освіти №10 Овруцької міської ради

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Овруцького закладу дошкільної освіти №10 Овруцької міської ради Житомирської області (адреса закладу: Житомирська область, Коростенський район, м.Овруч, вул. Богдана Хмельницького, буд. 32-в).

Найменування посади та умови оплати праці:

– директор;

посадовий оклад відповідно до штатного розпису з урахуванням надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Посаду керівника закладу дошкільної  освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання (кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі) :

Претенденти на посаду керівника закладу дошкільної освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної  діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості.

  Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. При собі повинна мати оригінали документів, копії яких надаються.

 Визначені вище документи подаються особисто претендентом (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Подання документів здійснюється у відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Житомирської області відповідальній особі – Ковальчук Людмилі Петрівні за адресою: м.Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31-а, каб. 215.

Документи приймаються по 05 вересня 2022 року включно.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

Проведення конкурсного відбору відбудеться в приміщенні Овруцької міської ради в період з 14 по 23 вересня 2022 року.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

  • тестування (перевірка на знання законодавства України у сфері освіти; включає 40 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді; максимальна кількість балів – 20);
  • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (оцінюється за 5-ти бальною шкалою; максимальна кількість балів – 40);

Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання становить не більше однієї години сорока хвилин.

  • публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (оцінюється за 5-ти бальною шкалою, максимальна кількість балів – 20).

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Ковальчук Людмила Петрівна

(04148)42772

ovruch_osvita_otg@ukr.net


Наказ №113 від 03.08.2022 року 

Розмір тексту-+=