Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади директорів закладів загальної середньої освіти Овруцької міської ради Житомирської області

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради оголошує про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів таких закладів загальної середньої освіти:

1) Овруцького ліцею №3 Овруцької міської ради (адреса закладу: Житомирська область, Коростенський район, м.Овруч, вул. Замкова, буд. 13);

2) Норинського ліцею Овруцької міської ради (адреса закладу: Житомирська область, Коростенський район, с.Норинськ, вул. Шкільна, буд. 3).

Найменування посади та умови оплати праці:

директор;

посадовий оклад відповідно до штатного розпису з урахуванням надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання (кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі) :

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію паспорта громадянина України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної  (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за вірогідність поданої інформації. При собі повинна мати оригінали документів, копії яких надаються.

Визначені вище документи подаються особисто претендентом (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Подання документів здійснюється у відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Житомирської області відповідальній особі – Ковальчук Людмилі Петрівні за адресою: м.Овруч, вул. Тараса Шевченка, 31-а, каб. 215, Житомирської області.

Документи приймаються по 29 серпня 2022 року включно.

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

Проведення конкурсного відбору відбудеться в приміщенні Овруцької міської ради (великий зал) в період з 07 по 16 вересня 2022 року.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

  • тестування (перевірка на знання законодавства України у сфері освіти; включає 40 тестових питань із вибором одного варіанту вірної відповіді; максимальна кількість балів – 20);
  • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (оцінюється за 5-ти бальною шкалою, максимальна кількість балів – 5);

Загальний час для проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання становить не більше однієї години сорока хвилин.

  • публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (оцінюється за 5-ти бальною шкалою, максимальна кількість балів – 5).

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Ковальчук Людмила Петрівна

(04148)42772

ovruch_osvita_otg@ukr.net

Розмір тексту-+=