Рішення №1323 від 24.06.2022 року “Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження структури і штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

                            Р І Ш Е Н Н Я                            

Двадцять п’ята сесія                                                             VІІІ  скликання

від  24 червня 2022 року             № 1323

Про внесення змін до рішення міської ради
від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження
структури і штатної чисельності виконавчого
комітету та структурних підрозділів

Овруцької міської ради»

З метою забезпечення ефективного здійснення посадовими особами місцевого самоврядування Овруцької міської ради покладених на них функцій, завдань, обов’язків та повноважень, відповідно до ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 30.12.2020 року №8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради» наступним чином:
  • Зі структури Відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Овруцької міської ради з 29.08.2022 року виключити одну штатну одиницю – посаду “Діловод” (службовець).
  • До структури відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Овруцької міської ради з 01.07.2022 року ввести одну штатну одиницю – посаду «Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ)» (посадова особа).
  • Зі структури відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради виключити з 29.08.2022 року одну штатну одиницю – посаду “Фахівець з публічних закупівель» та ввести з 01.07.2022 року одну штатну одиницю – посаду «Головний спеціаліст з публічних закупівель» (посадова особа).
  1. Викласти у новій редакції Додатки №1 та №3 до рішення міської ради від 30.12.2020 року № 8 «Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого комітету та структурних підрозділів Овруцької міської ради” (додаються).

 

Овруцький міський голова                                                               Іван КОРУД

 

 

                                                                                         ДОДАТОК  №1
до рішення 25-ї сесії міської ради

від 24.06.2022 року № 1323

СТРУКТУРА

виконавчого комітету Овруцької міської ради

Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
Керівники
1 Міський голова 1 Посадова особа
2 Секретар міської ради 1 Посадова особа
3 Перший заступник міського голови 1 Посадова особа
4 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 1 Посадова особа
5 Керуючий справами 1 Посадова особа
Всього 5  
Старостинські округи
6 Старости 18 Посадова особа
7 Діловод 19 Службовець
8 Прибиральник 21 Робітник
  Всього 58  
Відділ документообігу та організаційно-кадрової роботи
9 Начальник відділу 1 Посадова особа
10 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
11 Провідний спеціаліст 2 Посадова особа
12 Секретар керівника 1 Службовець
13 Діловод 1(до 01.08.22р.) Робітник
14 Сторож 1(до 01.08.22р.) Робітник
15 Прибиральник приміщень 1 Робітник
16 Водій 1 Робітник
  Всього 10  
Відділ цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та комунікацій з громадськістю
17 Начальник відділу 1 Посадова особа
18 Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності 1 Посадова особа
19 Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 1 Посадова особа
20 Головний спеціаліст з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення 1 Посадова особа
  Всього 4  
Відділ бухгалтерського обліку, консолідованої звітності  та комунальної власності
21 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 Посадова особа
22 Головний спеціаліст-бухгалтер 3 Посадова особа
23 Провідний спеціаліст-бухгалтер 1 Посадова особа
24 Провідний спеціаліст з юридичних питань 1 Посадова особа
25 Головний спеціаліст з юридичних питань 1 Посадова особа
26 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
  Всього 8  
Відділ регулювання земельних відносин  та юридичного забезпечення
27 Начальник відділу 1 Посадова особа
28 Головний спеціаліст 3 Посадова особа
29 Головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення 1 Посадова особа
30 Всього 5  
Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій
31 Начальник відділу 1 Посадова особа
32 Головний спеціаліст 2 Посадова особа
33 Діловод 1 (до 29.08.2022) Службовець
Всього 4  
Відділ Центр надання адміністративних послуг (з 01.07.2022)
34 Начальник відділу 1 Посадова особа
35 Адміністратор 8 Посадова особа
36 Адміністратор віддаленого робочого місця (ВРМ) 4 Посадова особа
37 Держаний реєстратор 3 Посадова особа
38 Діловод 1 Службовець
39 Прибиральник приміщень 1 Робітник
  Всього 18  
Відділ містобудування та архітектури
40 Начальник відділу 1 Посадова особа
41 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
Всього 2  
  Всього 113  

 

Секретар міської ради                                                            Віктор  КИСІЛЬ

 

 

Д О Д А Т О К №3
до Рішення 25-ї сесії міської ради

від 24.06.2022 року № 1323

Структура

відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради

(має статус юридичної особи)

Назва посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 Начальник відділу 1 Посадова особа
2 Заступник начальника відділу 1 Посадова особа
3 Головний спеціаліст 1 Посадова особа
4 Головний спеціаліст з публічних закупівель (з 01.07.2022 року) 1 Посадова особа
5 Фахівець з публічних закупівель (до 29.08.2022 року) 1  Службовець
6 Інспектор з кадрової роботи 1 Службовець
7 Юрист 1 Службовець
8 Секретар керівника 1 Службовець
9 Водій 1 Робітник
Всього 9 (8 з 29.08.22)

Структура

централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань

Овруцької міської ради

Назва посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 2 3 4
1 Головний бухгалтер 1 Службовець
2 Економіст 1 Службовець
3 Бухгалтер 6 Службовець
Всього 8

 

Структура

служби господарського забезпечення

відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Назва посад Кількість штатних одиниць Категорія працівника
1 Механік 1 Службовець
2 Інженер з технічного нагляду 1 Службовець
5 Сестра медична 1 Службовець
6 Водій автобуса 13 Робітник
7 Прибиральник службових приміщень 1 Робітник
8 Сторож 2 Робітник
Всього 19

 

 

Секретар міської ради                                                            Віктор  КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=