Рішення №1321 від 24.06.2022 року “Про припинення діяльності СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ шляхом ліквідації”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

РІШЕННЯ

Двадцять п’ята  сесія                                                                              VIІI скликання

від 24 червня  2022 року   № 1321

Про припинення діяльності СЛОБІДСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ шляхом ліквідації

Взявши до уваги звернення голови СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Гаєвської Г.В., керуючись Виборчим кодексом України, ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності від 20.06.2022 р., у зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності СЛОБІДСЬКОЇ СВК, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699), місцезнаходження – Україна, 11101, Житомирська обл., Овруцький р-н, село Слобода, вул. Слобідська, 22) шляхом її ліквідації.

2. Ліквідацію СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699) завершити не пізніше 24.09.2022 року.

3. Призначити ліквідатором СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699) Гаєвську Галину Василівну (ідентифікаційний код _________, паспорт _______, адреса: Житомирська обл., Овруцький р-н, _________).

4. Ліквідатору вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699):

4.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної особи в установленому чинним законодавством порядку;

4.2. Повідомити державного реєстратора про перебування юридичної особи  у процесі ліквідації;

4.3. Здійснити інвентаризацію майна, яке належить юридичній особі, що ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699) та подати його на затвердження Овруцькій міській раді;

4.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України;

4.5. Опублікувати на офіційному сайті Овруцької міської ради в мережі інтернет та в друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699);

4.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на затвердження ради ліквідаційний баланс СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699);

4.7. Завершити ліквідацію СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699).

5. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами СЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151699) становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття даного рішення.

 

Міський голова                                                                                     Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=