Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності – головного бухгалтера виконкому Овруцької міської ради

Згідно з розпорядженням Овруцького міського голови від 03.05.2022 року № 89-к у виконкомі Овруцької міської ради оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності – головного бухгалтера виконкому Овруцької міської ради

ОСНОВНІ  ВИМОГИ

до кандидатів на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності – головного бухгалтера виконкому Овруцької міської ради:

  1. Громадянство України.
  2. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (бухгалтерський облік і аудит) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  3. Стаж роботи за фахом (бухгалтерської роботи) за професіями керівників нижчого рівня не менше трьох років.
  4. Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років.
  5. Вільне володіння державною мовою.
  6. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України, служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, положення (стандарти) бухгалтерського обліку  та  інші  нормативно-правові  акти  Міністерства  фінансів України  щодо  порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,  а також методичні документи міністерств  та інших   центральних   органів   виконавчої  влади  щодо  галузевих особливостей застосування  положень  (стандартів) бухгалтерського обліку, порядок оформлення операцій і організацію документообороту  за  розділами обліку,   форми   і   порядок   розрахунків,   порядок  приймання, зарахування на     баланс,    зберігання    і    витрат    коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань, а також інших нормативно-правових актів.
  7. Володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 31-А, 3-й поверх, к.306. Оголошення в газеті «Зоря» було опубліковано 06 травня 2022 року.

Інформацію щодо порядку проведення конкурсу, переліку документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі, розміру та умов оплати праці, основних функціональних обов’язків та іншу додаткову інформацію можна отримати у відділі документообігу та організаційно-кадрової роботи (к.305-306).

 

Розмір тексту-+=