Як власникам житла, що приймають переселенців, отримати компенсації за комунальні послуги?

Відповідно до постанови КМУ №333 від 19 березня 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text
✅Компенсація надається фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних з таким розміщенням.
✅Така компенсація надається за тимчасове розміщення осіб, які перемістилися у період воєнного стану та не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
✅ Щоб запропонувати своє житло до проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію необхідно:
👉подати заяву на сайт https://prykhystok.gov.ua/ та до виконавчого комітету Овруцької міської ради про готовність прийняти у себе переселенців;
👉 власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до виконавчого комітету Овруцької міської ради, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додати: копії паспорта громадянина України та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків власника жилого приміщення; копія документів щодо права власності на жиле приміщення в якому розміщуються внутрішньо переміщенні особи; копії паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи та копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
✅ якщо ВПО з’їжджатимуть із помешкання або кількість осіб збільшиться, власнику житла не пізніше наступного дня після таких змін потрібно також звернутись до виконавчого комітету Овруцької міської ради та подати заяву «Про зміни»;
✅ до 5-го числа місяця кожного місяця власнику житла необхідно інформувати виконавчий комітет Овруцької міської ради, шляхом подання заяви, про кількість днів та кількість переселенців, що у них проживали.
✅Заява розглядається виконавчим комітетом Овруцької міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.
✅Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.
Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.
✅Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.
Розмір тексту-+=