Протокол двадцятої (позачергової) сесії Овруцької міської ради VIІI скликання від 15 лютого 2022 року

 

УКРАЇНА

Овруцька міська рада

ПРОТОКОЛ

двадцятої (позачергової) сесії

Овруцької міської ради VIІI скликання

від 15 лютого 2022 року

Всього обрано депутатів  – 26 чол.

Присутніх на сесії   – 19 чол. (список додається)

Засідання двадцятої (позачергової) сесії відкрив міський голова Коруд І.Я.

За пропозицією головуючого затверджується

Порядок денний сесії

  1. Про внесення змін до Програми територіальної оборони, мобілізаційної готовності та комплектування, матеріально-технічної підтримки військових частин, підрозділів Міністерства оборони України на території Овруцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
  2. Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік.

Інформує: Рибинська Н.М. – заступник міського голови

ГОЛОСУВАЛИ за порядок денний:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосував» – 1

Рішення прийнято.

Запропоновано затвердити наступний Регламент пленарного засідання:

-доповідачам з питань порядку денного – до 3 хв.,

-співдоповідачам – до 1 хв.,

-повідомлення, запитання – до 1 хв.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 19, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосував» – 1

Рішення прийнято.

Головуючий на засіданні попросив депутатів надати кандидатури до складу лічильної комісії для підрахунку голосів, оскільки голосування буде проводитись шляхом підняття рук. Відповідно до ст.19 Розділу ІІІ Регламенту роботи Овруцької міської ради VIІI скликання було запропоновано утворити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) депутатів. Для включення до складу лічильної комісії були запропоновані:

  • Левківський Петро Іванович;
  • Соляр Володимир Володимирович;
  • Гулько Сергій Дмитрович.

Дана пропозиція була поставлена на голосування

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 19, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосував» – 1

Рішення прийнято.

Розгляд питань порядку денного

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до Програми територіальної оборони,  мобілізаційної готовності та комплектування, матеріально-технічної підтримки військових частин, підрозділів Міністерства оборони України на території Овруцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

ДОПОВІДАЄ: Рибинська Н.М. – заступник міського голови

Депутат Китиця В.В. задав доповідачу декілька запитань по даному проекту рішення. Рибинська Н.М. надала відповідь. Додаткову інформацію з даного питання депутатам озвучив міський голова Коруд І.Я.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосували» – 0 (результат поіменного голосування додається)

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до Програми територіальної оборони,  мобілізаційної готовності та комплектування, матеріально-технічної підтримки військових частин, підрозділів Міністерства оборони України на території Овруцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (Рішення додається, стор.____)

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік.

ДОПОВІДАЄ: Рибинська Н.М. – заступник міського голови

Доповідач повідомила депутатам, що зміни до бюджету стосуються виділення коштів у сумі 100 000 грн. по Програмі територіальної оборони, мобілізаційної готовності та комплектування, матеріально-технічної підтримки військових частин, підрозділів Міністерства оборони України на території Овруцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0, «Не голосував» – 0 (результат поіменного голосування додається)

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення «Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік » (Рішення додається, стор.______)

 

Міський голова                                                               Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=