Протокол проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів пiд час розроблення детального плану земельної дiлянки, розташованої на територiї Зарiчанського старостинського округу, орiєнтовною площею 0,19 га, по вул. Шваб О.С., 31-б у с. Зарiччя, Коростенського району для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель та споруд (присадибна дiлянка)

Розмір тексту-+=