Рішення №1186 від 26 січня 2022 року “Про надання згоди на прийняття благодійної допомоги у комунальну власність Овруцької міської територіальної громади”

 

У К Р А Ї Н А

    Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята сесія                                                   VІІI скликання

від  26 січня 2022  року           № 1186

Про надання згоди на прийняття благодійної
допомоги у комунальну власність Овруцької

міської територіальної громади

Розглянувши лист приватного підприємства «СОСНОВА» (код за ЄДРПОУ: 03753450) від 12.01.2022 р. №16 стосовно надання благодійної допомоги на користь Овруцької міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222, Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1295, керуючись ст. ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 24.01.2022 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Надати згоду на отримання у комунальну власність Овруцької міської територіальної громади від представників ПП «СОСНОВА» благодійної допомоги у вигляді транспортного засобу, а саме:
    • трактора колісного, марка – МТЗ-82.1.26, рік випуску – 2007, реєстраційний номер – 25648 КА, заводський номер – 006846, свідоцтво про реєстрацію – серія АС №045833.
  2. Благодійна допомога, визначена у пункті 1 цього рішення, приймається від імені та в інтересах Овруцької міської територіальної громади з метою покращення матеріально-технічного забезпечення комунальних підприємств Овруцької міської ради.
  3. Комісії з приймання-передачі майна Овруцької міської ради забезпечити у встановленому законодавством порядку здійснення приймання майна, визначеного у пункті 1 даного рішення, та оформити Акт приймання-передачі.
  4. Відділу бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності міської ради після підписання Акта приймання-передачі майна забезпечити у встановленому законодавством порядку здійснення бухгалтерського обліку майна, вказаного у пункті 1 даного рішення.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рибинську Н. М.

Овруцький міський голова                                                 Іван КОРУД


Додаток Акт приймання-передачі  Завантажити документ
Розмір тексту-+=