Рішення №1169 від 26 січня 2022 року “Про затвердження Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Овруцький ЦПМСД» на 2022- 2024 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята   сесія                                                          VIIІ скликання

від   26 січня 2021 року     № 1169

Про затвердження Програми з
інфекційного контролю та дотримання
заходів із запобігання інфекціям,
пов’язаних з наданням медичної
допомоги в КНП «Овруцький ЦПМСД»

на 2022- 2024 роки

Керуючись Законами України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, «Про внесення зміни до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року N1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення від 20.01.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Овруцький ЦПМСД» на 2022-2024 роки ( додаток 1).
 2. Контроль за виконанням Програми покласти на директора КНП «Овруцький ЦПМСД» Шевчука О.І. та постійну комісію Овруцької міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

 

Міський голова                                                                      Іван КОРУД

Додаток 1
до рішення Овруцької міської ради

від 26  січня  2022 року  № 1169

Програма

з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Овруцький ЦПМСД»

 на  2022- 2024 роки

                                                                       (далі – Програма)

1. Загальна характеристика   Програми

 

1 Ініціатор розробки Програми КНП  «Овруцький ЦПМСД»
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України від 24.02.1994 року № 4004 “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закон України від 05.06.2003 року № 913-ІУ «Про внесення зміни до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»,

Наказ  Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року N1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг /соціального захисту населення»

3 Розробник Програми КНП  «Овруцький ЦПМСД»
4 Відповідальний

виконавець

Програми

 

КНП  «Овруцький ЦПМСД»

5 Учасники Програми Овруцька міська рада,

КНП  «Овруцький ЦПМСД»

6 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки
7 Основні джерела

фінансування

Програми

Бюджет Овруцької міської територіальної громади, НСЗУ, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень)
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів за рахунок бюджету Овруцької міської територіальної громади В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень)

 

 1. Загальна частина

Внутрішньо – лікарняні інфекційні хвороби, пов’язані з наданням медичної допомоги, які поступаються лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, до цього часу залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Високий рівень цієї захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язаний з ростом стійкості збудників внутрішньо – лікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів), відсутністю ефективної системи контролю за інфекціями. Ризик захворювання на внутрішньо – лікарняні інфекції поширюються як на пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров’я, а також відвідувачів. За даними ВООЗ 1 з 10 пацієнтів інфікується під час надання медичної допомоги; на 30% зменшується кількість інфекцій, що передаються під час надання медичної допомоги за ефективної профілактики. Рівень захворюваності на ці інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ кожний десятий пацієнт інфікується збудниками внутрішньо – лікарняних інфекцій.

Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль для підвищення безпеки пацієнтів та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (далі ІПНМД). Медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів між відвідувачами та медичними працівниками. Ризик ІПНМД підвищують інвазійні процедури. Програма інфекційного контролю дасть змогу зробити медичне обслуговування безпечним і доступним, адже допоможе запобігти витратам на лікування ІПНМД, а головне — зберегти життя відвідувачів.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Програму розроблено з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов’язаних з наданням медичної допомоги населенню громади за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо – лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості ЛПЗ сучасними засобами дезінфекції.

Прийняття запропонованої Програми має на меті забезпечення безпечності медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання санітарно – епідеміологічних вимог у приміщеннях структурних підрозділів закладу:

 • забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговуванні пацієнтів;
 • забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення внутрішньо-лікарняних інфекційних захворювань;
 • підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного контролю;
 • зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів закладу;
 • дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами дезінфекції.
 1. Напрями діяльності та заходи по Програмі з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП «Овруцький ЦПМСД» на 2022- 2024роки
№ п/п Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.
Всього у тому числі, за роками
2022 2023 2024

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.1. Виготовлення макетів практики  гігієни рук і друк, придбання макетів .

1.2. Облаштування станцій для миття рук  в місцях надання медичної допомоги ( диспенсери для рідкого мила та антисептиків, рушничків)- придбання та встановлення

1.3.Придбання  екранованих опромінювачів (бактерицидних ламп закритого типу) .

1.4. Придбання респіраторів типу   FFP3 для надання допомоги пацієнтам з туберкульозом.

1.5. Придбання контейнерів для знезараження інструментарію, деструкторів для голок

1.6. Оплата послуг по знезараженню відходів.

1.7. Придбання паливно- мастильних матеріалів для забезпечення виконання заходів Програми.

 

2022-2024 КНП «Овруцька міська лікарня»

Овруцька міська рада

Бюджет Овруцької міської територіальної громади,

НСЗУ

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)

Головний розпорядник бюджетних коштів – Овруцька міська рада. Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня – КНП «Овруцький ЦПМСД».

 1. Очікувані результати

Прийняття комплексної Програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП  «Овруцький  ЦПМСД»   дасть можливість знизити рівень захворювань, пов’язаних з цими інфекціями, а також забезпечить безпечність надання медичних послуг.

Виконання Програми забезпечить:

 • впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, коронавірусної хворобт CОVID-19, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій;
 • зниження рівня захворюваності інфекційними хворобами;
 • впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу;
 • забезпечення закладу засобами дезінфекції;
 • підвищення рівня захисту медичного персоналу та відвідувачів.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює Овруцька міська рада (виконавчий орган) спільно з КНП «Овруцький ЦПМСД».

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією Овруцької міської  ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Розпорядник бюджетних коштів (виконавець Програми – «Овруцький ЦПМСД») забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів в установленому порядку протягом усього строку реалізації Програми в межах визначених бюджетних призначень.

КНП «Овруцький ЦПМСД»  подає щорічно до 20 січня наступного за звітним роком Овруцькій міській раді звіт  про виконання Програми.

 

Секретар ради                                                                  Віктор КИСІЛЬ

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=