Рішення №1167 від 26 січня 2022 року “Про звіт секретаря Овруцької міської ради Кисіля В.Л. “

У К Р А Ї Н А

  Овруцька міська рада

                                 Р І Ш Е Н Н Я                                 

Дев’ятнадцята сесія                                                       VIII скликання

від 26 січня 2022 року  № 1167

Про звіт секретаря Овруцької

міської ради Кисіля В.Л.

Заслухавши звіт секретаря Овруцької міської ради Кисіля В.Л.,  відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності від 21.01.2022 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт секретаря Овруцької міської ради Кисіля В.Л. (звіт додається).

Міський голова                                                                Іван КОРУД

 

Звіт

секретаря Овруцької міської ради

Кисіля Віктора Леонідовича

за 2021 рік

Діяльність секретаря міської ради регламентується статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Овруцької міської ради VIІI скликання, затвердженим рішенням № 138 від 18.02.2021 року, Розпорядженням Овруцького міського голови «Про розподіл обов’язків між Овруцьким міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету Овруцької міської ради» № 280-к від 31.01.2021 року.

Одним з головних напрямків роботи секретаря міської ради є організація роботи ради. Перш за все – це підготовка до проведення сесій, питань, що вносяться на розгляд ради, координація діяльності постійних депутатських комісій, сприяння депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Овруцька міська рада VIІI скликання розпочала свою роботу 28 грудня 2020 року за результатами виборів, що відбулися в жовтні цього ж року. Рішенням № 5 від 28.12.2020 р. на першому пленарному засіданні першої сесії Овруцької міської ради VIІI скликання мене було обрано секретарем ради.

З цього моменту і по даний час було організовано і проведено вісімнадцять сесій міської ради  (21 пленарне засідання). З них: чергові сесії – 13 (16 пленарних засідань); позачергові сесії – 5 (5 пленарних засідань).

Загалом на всіх пленарних засіданнях було прийнято 1142 рішення, які забезпечили життєдіяльність і розвиток нашої громади у цей період. Найбільша кількість рішень, що були прийняті на сесіях – земельні (591 рішення, що становить 52% від загальної кількості). Майже на кожній сесії розглядалися бюджетні та інші фінансові питання. За звітний період було прийнято 22 рішення про звернення депутатів Овруцької міської ради до центральних та обласних органів влади, народних депутатів України та інших посадових осіб, органів місцевого самоврядування.  Усі прийняті на сесіях рішення та документи упорядковані належним чином, доведені до виконавців та належним чином оприлюднені для загального доступу на офіційній інтернет-сторінці міської ради, а окремі опубліковуються в засобах масової інформації (за потребою).

Усі сесії організовуються та проводяться у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи Овруцької міської ради VIІI скликання, Плану роботи Овруцької міської ради із затвердженим графіком проведення чергових сесій ради. Ведеться пряма трансляція засідань на YouTube-сторінці міської ради в мережі інтернет з подальшим розміщенням відео запису. В день проведення сесії результати поіменного голосування висвітлюються на сайті міської ради. Забезпечується право кожного громадянина бути присутнім на пленарних засіданнях сесій та засіданнях депутатських комісій.

Відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в Овруцькій міській раді працює 4 постійні депутатські комісії. Засідання комісій відбувається відповідно до затвердженого радою графіка, або скликаються за необхідності. На засіданнях комісій розглядаються проекти рішень, звернення громадян, інші питання, з подальшим винесенням їх на розгляд сесії.

 1. Комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку

Голова комісії – Шевчук О.І.

Проведено 14 засідань комісії.

 1. Комісія з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій.

Голова комісії – Левківський М.Г.

Проведено 11 засідань комісії.

 1. Комісія з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності.

Голова комісії – Крамчанин О.Г.

Проведено 13 засідань комісії  (з них 4 спільні засідання).

 1. Комісія з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Голова комісії – Соботюк Л.І.

Проведено 13 засідань комісії  (з них 4 спільні засідання).

Відповідно до ст.11 Регламенту Овруцької міської ради, всі проекти рішень направляються виконкомом міської ради в електронному вигляді депутатам на вказану ними електронну адресу або надаються в друкованому вигляді на вимогу депутатів. Це ефективний метод роботи в спілкуванні секретаря ради з депутатами, що дає змогу депутатам ознайомитися з проектами рішень, Розпорядженнями про скликання сесії, іншою інформацією до пленарних засідань. Мною готуються відповідні матеріали та розсилаються на електронні адреси депутатів.

Інші повноваження, які я виконую на посаді секретаря міської ради:

– забезпечую контроль за виконанням рішень міської ради;

– організовую відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування (за потребою);

– забезпечую зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної  громади, передачу їх до архівних установ, забезпечую доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

– вирішую за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів;

– беру участь в організації міських культурно-масових заходів, громадських слухань;

– очолюю конкурсну комісію з питань заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі Овруцької міської ради (за звітний період було проведено 7 засідань конкурсної комісії);

– організовую взаємодію міської ради із засобами масової інформації;

 • безпосередньо підпорядкований міському голові, відповідальний перед міською радою.
 • розглядаю звернення громадян відповідно до покладених обов’язків та доручень міського голови. За звітний період мною особисто, або за моєї участі було опрацьовано:
 • 220 документів вхідної кореспонденції;
 • 27 письмових звернень від юридичних та фізичних осіб;
 • 20 документів вихідної кореспонденції;
 • 17 депутатських звернень;
 • 14 запитів на публічну інформацію;
 • 8 карток особистого прийому громадян.

Участь у благодійних заходах.  Допомога і підтримка дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім’ям ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників АТО/ООС, учасників Другої світової війни та ін. є одним з пріоритетних напрямів діяльності Овруцької міської ради. Мною проводиться певна робота по залученню благодійників для надання допомоги соціально-незахищеним та мало імущим сім’ям. Як секретар ради протягом минулого року разом із працівниками Центру надання соціальних послуг та Служби у справах дітей неодноразово брав участь у відвідуванні на території Левковицького, Хлуплянського, Покалівського, Слобідського, Піщаницького, Черепинського, Кирданівського старостинських округів таких сімей із врученням подарунків та матеріальної допомоги (продуктових наборів) до Великодніх свят, Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу, до Дня захисту дітей, до Дня Святого Миколая.

        У своїй повсякденній роботі дотримуюсь принципів незаангажованості, рівновіддаленості від політичних фракцій і груп, доступності та неупередженості у спілкуванні з депутатами міської ради. Вважаю, що тільки конструктивна співпраця всіх представників депутатського корпусу Овруцької міської ради VIІI скликання сприятиме стабільному розвитку нашої громади.

 

Секретар ради                                                      Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=