Рішення №1158 від 26 січня 2022 року “Про затвердження Програми розвитку Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2022-2025 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята  сесія                                                             VІІI скликання

від 26 січня  2022 року № 1158

Про затвердження Програми
розвитку Овруцької ДПІ ГУ ДПС
у Житомирській області щодо
облаштування сервісного центру
обслуговування платників  на

2022-2025 роки

         З метою  забезпечення своєчасної та повної сплати податків до бюджету Овруцької міської територіальної громади, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 24.01.2022 р.,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2022-2025 роки (далі – Програма) (додаток 1).
 2. Відділу фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) передбачати протягом 2022 – 2025 років кошти на виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) та постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                        Іван КОРУД

 

                                                           Додаток 1
до рішення Овруцької міської ради

від 26.01.2022 року № 1158

 

Програма

розвитку Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області
щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2022-2025 роки

(далі – Програма)

1.      Інформація щодо обсягів фінансування на 2022-2025 роки

Загальна характеристика Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Головне управління ДПС у Житомирській області
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа Закон України від 06.09.2012 № 5203 «Про адміністративні послуги».
3 Розробник Програми Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області
4 Відповідальний виконавець Програми Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області
5 Учасники Програми Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області

Головне управління ДПС у Житомирській області

6 Терміни реалізації Програми 2022 – 2025 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми бюджет Овруцької міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 200,0 тис.грн.
9 Коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади 200,0 тис.грн.
10 Основні джерела фінансування Програми бюджет Овруцької міської територіальної громади  ( далі – бюджет Овруцької МТГ)

1.1. Порядок здійснення фінансування заходів Програми

Фінансування здійснюється шляхом надання субвенції державному бюджету   на рахунки розпорядника бюджетних коштів відкриті в Державній казначейській службі України.

Головний розпорядник бюджетних коштів – Відділ фінансів Овруцької міської ради.

Розпорядник бюджетних коштів – Головне управління ДПС у Житомирській області

     1.2. Проблемні питання

Для виконання поставлених перед податковою службою завдань, зокрема, щодо облаштування центру обслуговування платників (далі – ЦОП) для організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників, створення автоматизованої системи «Єдине вікно представлення електронної звітності», яка дозволить направляти електронну звітність контролюючим органам, фондам загальнообов’язкового державного страхування, відповідним органам державної влади через Інтернет та здійснення заходів зі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області (далі – ДПІ), необхідне додаткове фінансування у 2022 – 2025 роках.

 1. Мета Програми

Метою Програми розвитку системи Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області  щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2022-2022 роки (далі — Програма) є виконання забезпечення повноти обліку платників місцевих податків і зборів, прозорості нарахування та своєчасності сплати коштів до бюджету  для фінансування витрат, пов’язаних з розвитком Овруцької міської територіальної громади.

Програма розроблена з метою забезпечення комфортних умов платникам податків шляхом облаштування центру обслуговування платників, який надає майже весь перелік адміністративних і державних послуг для платників.

Очікувані результати:

 • розвиток економіки громади;
 • створення нових робочих місць;
 • створення сприятливого інвестиційного клімату;
 • створення умов для розвитку підприємництва;
 • налагодження партнерських стосунків з платниками податків;
 • впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування платників та зборів до бюджету Овруцької МТГ;
 • забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів самоврядування та органів державної податкової служби;
 • забезпечення повноти та своєчасності надходження коштів до бюджету Овруцької МТГ;
 • розширення бази оподаткування.
 1. Основні шляхи та напрями виконання Програми

Інструментами виконання Програми є:

 • облаштування сервісного центру обслуговування платників (далі – ЦОП);
 • реалізація принципу «Єдине вікно».

 

4.       Напрямки діяльності та заходи  Програми розвитку Овруцької ДПІ ГУ ДПС

у Житомирської області  на 2022-2025 р  щодо облаштування сервісного центру

обслуговування платників та робочих місць працівників ДПІ

з/п

Перелік заходів  Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні

обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

 

Очікуваний результат
Організація роботи щодо облаштування  центру обслуговування платників податків та робочих місць працівників управління
1 Налагодження тісної співпраці з  місцевими органами влади з метою розроблення та погодження Програми розвитку Овруцької ДПІ щодо облаштування сервісного центру обслуговування платників на 2022-2025рр та робочих місць працівників ДПІ 2022-2025 Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області Не потребує

фінансування

Збільшення надходжень податків та платежів до бюджет Овруцької МТГ у на 20,0 відс.
2 Поточні ремонти комп’ютерної та копіювальної техніки, облаштування робочих місць  в центрі обслуговування платників Овруцької ДПІ та зали  очікування для відвідувачів центра обслуговування платників, забезпечення комп’ютерною і копіювальною технікою, встановлення та підключення до мережі ДПС України 2022

2023

2024

2025

Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області бюджет Овруцької МТГ 20000,00

15000,00

20000,00

10000,00

 

 

Підвищення якості обслуговування, інформування платників податків

 

 

 

3 Покращення рівня обслуговування платників податків та підтримка роботи працівників ДПІ з центральними базами ДПС України 2022-2025 Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області Не потребує

фінансування

Спрощення механізму адміністрування платежів

 

4 Забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними та державними  послугами 2022-2025 Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області Не потребує

фінансування

Забезпечення своєчасної сплати податків  і зборів, недопущення виникнення заборгованості по сплаті податків, підвищення рівня добровільної сплати  податків з одночасним здійсненням зворотнього зв’язку
5 Підвищення кваліфікації та навчання працівників Овруцької ДПІ 2022-2025 Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області   Не потребує

фінансування

6 Забезпечення Овруцької ДПІ канцелярськими товарами, папером, конвертами та поштовими марками для  своєчасного направлення податкових повідомлень-рішень для сплати податку на нерухоме майно та земельного податку (орендної плати) тощо 2022

2023

2024

2025

Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області бюджет Овруцької МТГ 30000,00

35000,00

30000,00

40000,00

7 Звітування про проведену роботу перед ГУ ДПС у Житомирській області та Овруцькою міською радою 2022-2025 Овруцька ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області Не потребує

 фінансування

 

 

       

 1. Основні шляхи та напрями виконання Програми:

               Вжиття заходів щодо посилення контролю за повнотою сплати платежів до місцевого бюджету платниками податків шляхом проведення аналізу динаміки основних показників їх фінансово-господарської діяльності та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом, та виявлення додаткових джерел надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

            Впровадження організаційних заходів із забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до місцевих бюджетів підприємств, установ, організацій, СГД, фізичних осіб.

Подальше удосконалення системи відбору платників для документальних перевірок, звернення особливої уваги на тих суб’єктів господарської діяльності, що постійно зменшують платежі до місцевого бюджету та мають по ним заборгованість.

Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території громади, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб’єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, надання інформації Овруцькій міській  раді стосовно суб’єктів господарювання, економічний потенціал яких не відповідає рівню задекларованих податків та зборів, в першу чергу до бюджету Овруцької МТГ.

З метою адміністрування податків та впорядкування їх сплати до бюджету Овруцької МТГ надалі проводити роботу та виявляти суб’єктів господарювання, які проводять сплату платежів не за місцезнаходженням, а не за місцем реєстрації, яка не відповідає їх фактичному місцезнаходженню.

Взаємодіяти з органами виконавчої влади з питань погашення заборгованості із заробітної плати та розрахунків із бюджетом по податку доходи фізичних осіб, плати за землю та проводити претензійну позовну роботу щодо погашення заборгованості до бюджетів усіх рівнів.

Готувати необхідні матеріали та забезпечувати участь представників Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області на засіданнях робочих груп з питань координації дій органів ДПС і владних структур по забезпеченню надходжень податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів у повному обсязі та зменшення податкового боргу по податкам та зборам до бюджету. Використовувати всі передбачені чинним законодавством важелі впливу до тих платників, які ухиляються або мінімізують їх сплату.

Проводити заходи щодо залучення до сплати податків та зборів до місцевого бюджету суб’єктів господарської діяльності, які ухиляються від їх сплати, не звітують або перебувають в розшуку.

Організація роботи із погашення заборгованості з податків та зборів до бюджету Овруцької МТГ.

Забезпечити інформування широкого кола платників про зміни в податковому законодавстві на зустрічах з громадськістю, на ринках та інших місцях масового перебування людей з залученням всіх можливих ресурсів.

Забезпечити належне проведення податкового роз’яснення шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та бухгалтерських працівників підприємств, установ та організацій. Готувати відповідні методичні рекомендації та інші види друкованої продукції.

Забезпечити в Овруцькій ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області належну роботу щодо роз’яснення податкового законодавства, особистого прийому платників та громадян посадовими особами ДПІ, вжиття заходів щодо своєчасного та якісного розгляду їх звернень.

 1. Ресурсне забезпечення та показники продуктивності Програми

Показниками ефективності програми є підвищення рівня якості послуг, що надаються платникам податків, зокрема створення комфортних та максимальне спрощення процедури декларування та сплати податків.

Показниками якості програми являється розширення податкової бази за рахунок виведення доходів із тіньової економіки, руйнування схем ухилення від оподаткування, припинення діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Зазначені показники планується досягти за рахунок розширення переліку послуг, що надаються платникам податків у центрі обслуговування платників з урахуванням їх потреб та побажань.

Облаштування сервісного центру обслуговування платників, придбання меблів, комп’ютерної техніки та копіювальної техніки, включаючи комп’ютери, сервери, копіювальні апарати, принтери, блоки безперебійного живлення, матеріали та комплектуючі засоби обчислювальної техніки з метою удосконалення та підвищення технічного рівня єдиної інформаційної та комп’ютерної мережі Овруцької ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Контроль за ходом виконанням заходів і завдань Програми,  цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Овруцьке управління  ГУ ДПС у  Житомирської області, Головне управління ДПС у Житомирській області, постійна комісія Овруцької міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку.

          Овруцькому управлінню  ГУ ДПС у Житомирській області,  Головному управлінню ДПС у Житомирській області забезпечити щорічне (до 30 січня року наступного за звітним) звітування про хід виконання Програми на постійних комісіях та сесії Овруцької міської ради.

        Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

   Секретар ради                                                                       Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=