Рішення №1149 від 26 січня 2022 року “Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки”

   

    У К Р А Ї Н А

     Овруцька міська рада

    Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята сесія                                                        VІІІ  скликання

від 26 січня 2022 року           № 1149

Про внесення змін до Програми
соціального захисту населення

Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки

З метою забезпечення соціального захисту населення, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення від 20.01.2022 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Програми соціального захисту населення Овруцької міської  ОТГ на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 22.12.2020 р. № 2750 (зі змінами, внесеними рішеннями Овруцької міської ради від 28.01.2021 р. № 54, від 18.02.2021 р. № 142, від 15.06.2021р. № 581, від 23.12.2021 р. №1051 )(далі- Програма)):
  • Пункт 7 додатку 6 «Положення  про Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» до Програми змінити та викласти в наступній редакції: «Документи подаються заявником до Центру надання адміністративних послуг Овруцької міської ради ( або до  Овруцької міської ради) з подальшою передачею до Центру надання соціальних послуг Овруцької міської ради. Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради перевіряє документи.  Додатковий контроль здійснює  відділ бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності (заява візується: «Перевірено» з підписами відповідальних осіб Центру надання соціальних послуг Овруцької міської ради та  відділу бухгалтерського обліку, консолідованої звітності та комунальної власності).

Рішення щодо надання чи ненадання допомоги приймається підрозділом соціального захисту населення Овруцької міської ради. При відсутності такого підрозділу – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  відповідно до розподілу обов’язків або міським головою (згідно резолюції)»;

  • Пункт 9 додатку 6 «Положення  про Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» до Програми змінити та викласти в наступній редакції:

«Головний розпорядник бюджетних  коштів – Овруцька міська рада, Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня – Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради».

  • Пункт 19 додатку 1 «Положення про Порядок надання одноразової матеріальної  допомоги жителям Овруцької міської ради» до Програми змінити та викласти в наступній редакції::

«Головний розпорядник бюджетних  коштів – Овруцька міська рада, Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня – Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради. Документи заявником подаються до Центру надання адміністративних послуг Овруцької міської ради. Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради перевіряє, формує документи для розгляду на постійній депутатській комісії Овруцької міської ради.  Підставою для здійснення виплат є рішення сесії Овруцької міської ради щодо надання допомоги».

 1.4. Додаток № 9 до  Програми соціального захисту населення  Овруцької міської  ОТГ на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 28.01.2021р. № 54 (зі змінами та доповненнями)  змінити та  викласти в новій редакції (додаток).

 1.5. Підпункт 5.14 пункту 5 «Надання допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян, проведення заходів» Розділу V Програми змінити та викласти в наступній редакції: «

5.14 Медичне забезпечення

Революції Гідності, родин  загиблих, померлих, зниклих безвісти  учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні

Забезпечення стоматологічного лікування учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні  у відповідності до Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради № 31 від 24.12.2020 року, Порядку  використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів Програми до напряму І «Соціальна підтримка учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні», затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 16.12.2021р. №311

 

Оплата заборгованості станом на 01.01.2021 року за стоматологічне, санаторно-курортне лікування згідно поданих документів та отриманих листів  та відповідно до затверджених програм , порядків Житомирської обласної ради

 

Співфінансування здійснюється з міського бюджету (в розмірах визначених рішеннями Житомирської обласної ради) з  рахунку  КНП «Овруцька міська лікарня» згідно доведеного витягу  протоколу засідання робочої групи разом з реєстром осіб, які отримали відповідні послуги на рахунки

стоматологічних , санаторно- курортних закладів за фактично надані послуги.

 

2021-2025 Житомирська обласна рада

Овруцька міська рада

КНП «Овруцька міська лікарня»

 

Обласний бюджет, бюджет Овруцької міської ТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством законодавством В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень) В межах фінансових можливостей (бюджетних призначень)

1.6. Пункт 10  додатку № 11  «Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Овруцької міської територіальної громади для забезпечення  надання високоспеціалізованої медичної допомоги громадянам Овруцької МТГ» до Програми після слів та знаків «Довідку Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА» та після слів та знаків  «Довідку в довільній формі лікарні» доповнити словами та знаками « або лист ».

  1. За рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади директору КНП «Овруцька міська лікарня» забезпечити оплату кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року за стоматологічне та санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС.
  2. Начальнику відділу фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) забезпечити фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рибинську Н.М. та заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєдух І. М.

Міський голова                                                                                Іван КОРУД

 

Додаток до рішення
Овруцької міської ради

від 26.01.2022 року № 1149

 

Додаток № 9
до Програми соціального захисту населення
Овруцької міської  ОТГ на 2021-2025 роки,
затвердженої рішенням Овруцької міської ради

від 28.01.2021р. № 54

 

Порядок

фінансування пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору

  1. Загальні положення

Порядок фінансування пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору (далі – Порядок) за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Овруцької міської територіальної громади розроблений на виконання Програми соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки (далі – Програма).

Порядок регулює механізм фінансування пільг на житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору згідно Програми у межах виділених бюджетних асигнувань бюджету Овруцької міської територіальної громади на дані цілі.

Головним розпорядником коштів,  що надаються згідно Порядку, є Овруцька міська рада. Розпорядником коштів нижчого рівня є Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради.

  1. Фінансування пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору

На державному рівні пільги по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору не передбачені.

Надання підтримки здійснюється з бюджету Овруцької міської територіальної громади шляхом компенсації оплати житлово-комунальних послуг додатково до встановлених законодавством пільг особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору  з оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 50% (у межах норм, передбачених чинним законодавством).

Реалізація заходів Програми з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору здійснюється шляхом відшкодування витрат підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг  особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору.

Фінансове забезпечення заходів здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням Овруцької міської ради при прийнятті або внесенні змін до міського бюджету з урахуванням його фінансових можливостей на відповідний рік.

  1. Порядок надання пільг по сплаті за спожиті житлово-комунальні послуги

Особи з інвалідністю І-ІІ групи по зору в Овруцькій міській територіальній громаді мають право на 50 відсоткову знижку по сплаті за спожиті житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством.

Для отримання пільги по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги особи з інвалідністю І-ІІ групи по зору  подають до Центру надання адміністративних послуг  Овруцької міської ради (далі – ЦНАП)  заяву та відповідні документи, які дають право на пільги:

–  копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням  оригіналів цих документів (довідка МСЕК із зазначенням групи інвалідності та причини інвалідності),

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,

– пред’являють паспорт та надають копію паспорта,

– інформацію про характеристику житла та послуги щодо отримання яких він має пільги та якими він користується (квитанції від надавачів комунальних послуг);

– довідку про склад сім’ї.

Пільга розповсюджується на членів сім’ї відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України:

«При наданні пільг та здійсненні видатків з бюджету щодо їх виплати до членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним».

Норми користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

Пакет поданих документів передається для перевірки в Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради для складання висновку щодо призначення пільг.

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради здійснює підготовку проекту розпорядження міського голови або рішення виконкому щодо призначення пільг особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору.

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради формує на кожну особу з інвалідністю І-ІІ групи по зору  персональну справу та забезпечує зберігання справ.

Підприємство – надавач житлово-комунальних послуг подає документи щодо нарахованих комунальних послуг Центру надання соціальних послуг Овруцької міської ради. Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради здійснює звірку щодо права на пільгу (рішення(розпорядження), сформований пакет документів по особі), відповідності нарахування пільг до норм чинного законодавства та готує документи для оплати.

При необхідності може проводитися звірка з управлінням соціальної політики Коростенської РДА.

Овруцька міська рада, Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради (в залежності від отриманих бюджетних призначень на дані цілі):

– здійснює перерахування коштів на рахунки підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг на підставі поданих розрахункових документів (акт, рахунок, розрахунок, реєстр тощо), рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради або розпорядження Овруцького міського голови.

   ЦНСП Овруцької міської ради готує інформації, звітує щодо використання бюджетних коштів.

 Контроль за виконанням Порядку здійснює виконавчий комітет Овруцької міської ради,  Овруцька міська рада.

 

Секретар ради                                                                 Віктор КИСІЛЬ

 

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=