Проект рішення “Про стан роботи по розгляду звернень громадян в Овруцькій міській раді за 2021 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.01.2022 року            №____

Про стан роботи по розгляду звернень

громадян в Овруцькій міській раді за 2021 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу документообігу та організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Овруцької міської ради Савченко М.І. про роботу зі зверненнями громадян в Овруцькій міській раді за 2021 рік, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Інформацію начальника відділу документообігу та організаційно-кадрової роботи Савченко М.І. про роботу із зверненнями громадян в Овруцькій міській раді за 2021 рік взяти до відома (Додаток № 1).
 2. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, комунальних підприємств Овруцької міської ради, посадовим особам виконкому міської ради, старостам:
  • Забезпечити неухильне виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення громадян, Закону України «Про звернення громадян»;
  • Не допускати порушень термінів розгляду звернень громадян, щодо вирішення піднятих у зверненнях питань по суті та забезпечувати їх обов’язкове виконання;
  • Підвищити якість та правильність підготовки відповідей заявникам відповідно до правил ділової української мови та Інструкції з діловодства.
 1. Начальнику відділу документообігу та організаційно-кадрової роботи Савченко М.І.:
  • Щомісяця готувати узагальнюючу довідку про стан виконавчої дисципліни та дотримання термінів виконання звернень громадян і вхідної кореспонденції посадовими особами міської ради, керівниками підприємств, установ, організацій міста та подавати дану довідку на розгляд міському голові.
  • Один раз у півріччя здійснювати контроль шляхом аналізу звернень громадян, які надійшли до міської ради, та готувати аналітичну довідку з розміщенням її на сайті міської ради та розглядом на засіданні виконавчого комітету.
 1. Посадовим особам, на яких покладено контроль за виконанням звернень громадян, забезпечити дотримання термінів їх виконання, своєчасно надавати відповіді авторам звернень і звітувати міському голові про повноту виконання даних звернень у встановлений строк.
 1. Зняти з контролю рішення виконкому міської ради №216 від 20.07.2021 «Про стан роботи по розгляду звернень громадян у виконком Овруцькій міській раді за І півріччя 2021 року».

 

Овруцький міський голова                                                               Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1
до рішення виконавчого комітету

                            від 20.01.2022 № ___

ІНФОРМАЦІЯ

про стан роботи зі зверненнями громадян

в Овруцькій міській раді

за 2021 рік

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Овруцькою міською радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, їх вирішення по суті, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Станом на 31.12.2021 року до Овруцької міської ради від мешканців міста та населених пунктів старостинських округів, громадян інших населених пунктів України надійшло 3201 звернення громадян, це на 180 звернень більше, ніж за 2020 рік.

З них – 2503 (78%) письмових звернень та 698 (22%) громадян звернулися до міського голови на усному прийомі.

Важливу роль у посиленні довіри до міської влади відіграє особисте спілкування керівництва міської ради з громадянами міста та населених пунктів старостинських округів Овруцької територіальної громади. Овруцьким міським головою постійно проводяться виїзні прийоми громадян згідно розроблених маршрутів та графіків. Такі виїзні зустрічі проводяться по всіх населених пунктах ТГ. У 2021 року було проведено 32 зустрічі по місту і 49 в населених пунктах старостинських округів нашої громади (всього 81 зустріч).

Вирішено позитивно 2912 звернення (91%), відмовлено у вирішенні питань порушених у 129 зверненнях (4%). Решта звернень знаходяться на стадії вирішення.

Однак, наразі потребує покращення робота зі зверненнями громадян з боку керівників комунальних підприємств та посилення їх персональної відповідальності за вирішення питань, що порушуються у зверненнях мешканців Овруцької громади, особливо соціально-незахищених категорій громадян.

Приділяється особлива увага зверненням від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, одиноких матерів, учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Серед усієї кількості звернень надійшло: 301 (9,5%)  –  від учасників бойових дій, 255 (8%) – від осіб з інвалідністю, 703 (22%) від осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Найбільше звернень надійшло з питань:

2021 рік 2020 рік
Земельних 1195 1023 +172
Соціального захисту 595 630 -35
Комунального господарства 278 149 +129
Поліпшення житлових умов 418 423 -5
Охорони здоров’я 41 47 -6
Сімейних і захисту дітей 48 46 +2
Транспорту і зв’язку 39 44 -5

Всі звернення, які надійшли до міської ради, уважно розглядались посадовими особами, вивчались, надавались вичерпні відповіді з посиланнями на норми чинного законодавства, на виконання звернень приймались рішення на засіданнях сесії міської ради та засіданнях виконавчого комітету.

На даний час на виконанні і контролі перебуває 63 звернення. Переважно вони стосуються питань регулювання земельних відносин, надання матеріальної допомоги, питань комунальної сфери, видалення та кронування дерев,  ремонту доріг .

Станом на 31.12.2021 року до міської ради надійшло 5724 вхідних листів від підприємств, установ, організацій, а також зареєстровано 4110  листів вихідної кореспонденції.

Надійшло і опрацьовано 51 депутатське звернення, 80 запитів на публічну інформацію і 258 документів органів вищого рівня.

Також зареєстровано 290 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 1142 рішення сесій, 425 рішень виконкому,

Поставлено на контроль – 86 розпоряджень, 122 рішення сесій, 85 рішень виконкому, знято з контролю – 50 розпоряджень, 120 рішень сесій, 76 рішень виконкому.

В Овруцькій міській раді та її виконавчих органах і надалі буде здійснюватися робота із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, об’єктивної, неупередженої та вчасної перевірки фактів, викладених у зверненнях, а також посилення персональної відповідальності керівників виконавчих органів за вирішення питань, що порушуються у зверненнях мешканців Овруцької громади, особливо найменш соціально-захищених категорій громадян.  Завантажити документ
Розмір тексту-+=