Проект рішення “Про організацію та види оплачуваних громадських робіт на території Овруцької міської ради на 2022 рік”

  У К Р А Ї Н А

    Овруцька міська рада

      Виконавчий комітет

    Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2022 року             № ____

Про організацію та види оплачуваних
громадських робіт на території Овруцької

міської ради на 2022 рік

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 541 від 29.07.2015), з метою сприяння соціальному розвитку м. Овруча і населених пунктів старостинських округів Овруцької міської ради, створення умов та реалізації прав громадян на працю, а також збільшення зайнятості населення та зменшення чисельності безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які втратили роботу, додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в Овруцькій районній філії Житомирського обласного центру зайнятості населення, як такі, що шукають роботу, керуючись ст.ст. 34, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Організовувати у 2022 році спільно з Овруцькою районною філією Житомирського обласного центру зайнятості населення на підприємствах, в установах та організаціях комунальної та інших форм власності оплачувані громадські роботи, які проводитимуться на території м. Овруча і населених пунктів старостинських округів Овруцької міської ради, та матимуть суспільно корисну спрямованість, відповідатимуть потребам територіальної громади і сприятимуть її соціальному розвитку.
 2. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт, що мають суспільно корисну спрямованість, економічну, соціальну та екологічну користь, відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці Овруцької територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку на 2022 рік, згідно з додатком №1.
 3. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій комунальної та інших форм власності, за участю яких планується організація оплачуваних громадських робіт у Овруцькій міській раді на 2022 рік згідно з додатком №2.
 4. Встановити, що фінансування організації громадських робіт проводитиметься відповідно до пункту 10 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, та в межах кошторисних призначень у сумі 244,0 тис. грн., передбачених на 2022 рік рішенням Овруцької міської ради від 23.12.2021 року № 1045 «Про міський бюджет Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік». Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.
 5. Овруцькій районній філії Житомирського обласного центру зайнятості населення (директор Закусило С.І.):

5.1.        Організовувати направлення безробітних громадян за їх згодою на оплачувані громадські роботи.

5.2.        Укладати договори на проведення громадських робіт з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання громадських робіт.

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 26.01.2021 року №17 «Про організацію та види оплачуваних громадських робіт на території Овруцької міської ради на 2021 рік».

 

Овруцький

міський голова                                                                                       Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1
до рішення виконавчого комітету

від 20.01.2022 року № ___

Перелік видів оплачуваних громадських робіт,

що мають економічну, соціальну та екологічну користь,

відповідають потребам Овруцької територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку на 2022 рік

 1. Екологічний захист навколишнього середовища, в тому числі екологічне озеленення населеного пункту, зон відпочинку і туризму, прибирання та збір вторинної сировини (макулатури, поліетилену, поліетиленових пляшок, відходів пінопласту тощо), ліквідація стихійних сміттєзвалищ, благоустрій криниць, укріплення дамб, мостових споруд.
 2. Підсобні роботи при  проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (клубів, навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я), які здійснюються власними силами бюджетних установ.
 3. Підсобні роботи при проведенні ремонту приватних житлових будинків одиноких громадян похилого віку, осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням відповідних органів.
 4. Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, криниць, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд.
 5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку.
 6. Впорядкування меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків, братських могил та інших місць поховань.
 7. Благоустрій та озеленення територій м. Овруча і населених пунктів старостинських округів Овруцької міської ради, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, кладовищ.
 8. Проведення благоустрою придорожніх смуг автомобільних доріг за межами проїзної частини, вирубування кущів та самосіву, скошування трави в межах смуги відчуження, вздовж металевого тросового бар’єрного огородження, біля дорожніх знаків, фарбування бар’єрного, тросового огородження та автопавільйонів, прибирання сміття біля автопавільйонів та у смузі відчуження доріг, інші види робіт, які належать до впорядкування дорожніх елементів.
 9. Роботи, пов’язані з наданням допомоги учасникам АТО та ООС, їх сім’ям, сім’ям, члени яких загинули або постраждали чи є учасниками АТО і ООС та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю та іншим соціально – незахищеним категоріям громадян.
 10. Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи з документацією в архівах, військових комісаріатах у період підготовки та призовної компанії.
 11. Робота з документацією по систематизації і оновленню статистичних даних по домоволодіннях в населених пунктах старостинських округів Овруцької міської ради (оброблювання інформаційного матеріалу).
 12. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії та культури.
 13. Організація громадських робіт соціального спрямування, а саме: соціального супроводу та допомоги, обслуговування, соціально-медичного патронажу, догляду за  особами похилого віку та особами з інвалідністю, соціально вразливими верствами населення, дітьми-сиротами, важкохворими учасниками антитерористичної операції та за хворими у закладах охорони здоров’я тощо.
 14. Супровід осіб з особливими потребами в місця, відвідування яких необхідні їм для повноцінного життя.
 15. Інші загальнодоступні види трудової діяльності тимчасового характеру, які відповідають потребам Овруцької міської ради, мають суспільно корисну спрямованість, економічну, соціальну та екологічну користь для Овруцької територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку.

 

Міський голова                                                                               Іван КОРУД

 

Д О Д А Т О К № 2
до рішення виконавчого комітету

від 20.01.2022 року №___

Перелік підприємств, установ та організацій комунальної та іншої форм власності,

за участю яких планується організація оплачуваних громадських робіт у Овруцькій міській раді на 2022 рік

 1. Овруцька міська рада.
 2. Комунальне підприємство «Овруч» Овруцької міської ради.
 3. Комунальне підприємство «Гарне місто» Овруцької міської ради.
 4. Комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради.
 5. Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради.
 6. Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня».
 7. Комунальне некомерційне підприємство «Овруцький ЦПМСД».
 8. Центр надання соціальних послуг.
 9. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

 

Міський голова                                                                                 Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=