Рішення №1053 від 23 грудня 2021 року “Про здійснення запозичення Овруцькою міською радою у 2021 році”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія                                                           VІІI  скликання

від  23 грудня  2021  року    № 1053

Про здійснення запозичення
Овруцькою міською радою

у 2021 році

Керуючись статтями 16, 18, 74 Бюджетного Кодексу України,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. №110 «Про затвердження порядку здійснення місцевих запозичень, рішенням міської ради «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік» від 22.12.2020 року №2742 зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 07.12.2021р. №642 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Овруцькою міською радою Житомирської області у 2021 році»  з метою реалізації проектів в рамках програми Револьверного фінансування «Енергозбереження» НЕФКО згідно додатку 1 до даного рішення та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 21.12.2021 р.,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на наступних умовах:
  • Мета запозичення – фінансування заходів проектів в м. Овруч: «Капітальний ремонт Овруцького  ліцею № 3 Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: Україна, 11100, Житомирська обл., Коростенський район, місто Овруч, вулиця Замкова, будинок 13» та «Капітальний ремонт будівель адміністративно-лікувального та лікувального корпусів комунального некомерційного підприємства “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: Україна, 11104, Житомирська обл., Коростенський район, місто Овруч,      вул. Тараса Шевченка, будинок 106».
  • Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з міжнародною фінансовою організацією – Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) (далі – кредитний договір).
  • Вид запозичення – зовнішній кредит.
  • Розмір (розмір основної суми боргу) та валюта запозичення – 15 050 000 (п’ятнадцять мільйонів п’ятдесят тисяч гривень).
  • Термін погашення – до 5 років від дати підписання кредитного договору.
  • Відсоткова ставка за користування запозиченням – 3 % річних.
  • Пільговий період – застосовується для погашення кредиту, 18 місяців з дати підписання кредитного договору.
  • Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами відповідно до умов кредитного договору.
  • Сплата відсотків за користування запозиченням здійснюється щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків).
  • Комісія за зобов’язання у розмірі 0,5% річних, що нараховується на невиплачену основну суму Кредиту, якщо термін доступності Кредиту подовжується понад 30 місяців від підписання кредитного договору.
  • Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.
  • Погашення кредиту та сплату відсотків за користування запозиченням, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади.
 1. Уповноважити начальника відділу фінансів Овруцької міської ради Шурло Тамару Миколаївну вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із здійсненням запозичення з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини (включаючи кредитний договір), а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
 2. Відділу фінансів Овруцької міської ради, передбачати у бюджеті Овруцької міської територіальної громади на відповідний рік кошти на здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань.
 3. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталю РИБИНСЬКУ.
 4. Додаток 1 до рішення є його невід’ємною частиною.

Овруцький міський голова                                                              Іван КОРУД

Додаток 1

до рішення Овруцької міської ради

від 23.12.2021 р №1053

Перелік проектів, які реалізуються в рамках

програми Револьверного фінансування «Енергозбереження»

№з/п Назва проекту Сума, тис.грн.
1 Капітальний ремонт Овруцького  ліцею № 3 Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: Україна, 11100, Житомирська обл., Коростенський район, місто Овруч, вулиця Замкова, будинок 13  

 

6000,0

2 Капітальний ремонт будівель адміністративно-лікувального та лікувального корпусів комунального некомерційного підприємства “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: Україна, 11104, Житомирська обл., Коростенський район, місто Овруч, вул. Тараса Шевченка, будинок 106  

 

9050,0

   Разом 15050,0

Секретар ради                                                      Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=