Проект рішення “Про списання майна (необоротних активів) з балансу Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

   Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія                                                      VІІI скликання

від  23 грудня  2021 року   №

Про списання майна (необоротних активів)

з балансу Овруцької міської ради

Розглянувши клопотання старости Піщаницького старостинського округу Гаєвського В. П. від 07.12.2021 року №11-99 щодо списання з обліку нагрівачів, які знаходяться в непридатному для використання за призначенням стані та не підлягають ремонту, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 21.12.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Надати дозвіл на списання з балансу Овруцької міської ради майно (необоротні активи) комунальної власності Овруцької міської територіальної громади, що є непридатними для подальшого використання у зв’язку з його моральним та фізичним зносом, а саме:
    • нагрівач панельний ЕНСА у кількості – 2 шт., первісна балансова вартість – 2 066,67 грн., знос – 2 066,67 грн., залишкова вартість – 0,00 грн.
  2. Затвердити акт списання майна, вказаного у пункті 1 даного рішення (акт додається).
  3. Відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності (Стельникович Т. Г.) провести відповідні операції в реєстрі бухгалтерського обліку.

Овруцький міський голова                                                       Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=