Рішення № 958 від 23 листопада 2021 року “Про затвердження Порядку та нормативу відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності Овруцької міської територіальної громади на 2022 рік”

У К Р А Ї Н А

    Овруцька міська рада

  Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята  сесія                                                                VІІІ  скликання

від 23 листопада 2021 року    № 958

Про затвердження Порядку та нормативу
відрахування до бюджету частини чистого
прибутку (доходу) підприємствами, що належать
до комунальної  власності Овруцької міської

територіальної громади на 2022 рік

          З метою наповнення дохідної частини бюджету Овруцької міської  територіальної громади, затвердження Порядку та нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу), отриманого за результатами господарської діяльності в 2022 році підприємствами, що належать до комунальної власності Овруцької міської  територіальної громади, керуючись пунктом 35 ст. 64 Бюджетного кодексу України, пунктом 29 частини першої ст. 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок та норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності Овруцької міської територіальної громади, яка підлягає зарахуванню до бюджету (додаток 1).
  2. 2.  ГУ ДПС у Житомирській області здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами відповідно до Порядку, затвердженого цим рішенням.
  3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

Міський голова                                                                    Іван КОРУД

 

                                                                              Додаток 1
до рішення міської ради

від 23.11.2021 р. № 958

 

ПОРЯДОК

та норматив відрахування в 2022 році частини чистого прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності Овруцької міської  територіальної громади,  яка підлягає зарахуванню до бюджету

  1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до загального фонду бюджету Овруцької міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами, за результатами фінансово-господарської діяльності.
  2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету Овруцької міської  територіальної громади за результатами фінансово-господарської діяльності проводиться комунальними підприємствами у розмірі 5 (п’ять)% чистого прибутку (доходу).
  3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду бюджету Овруцької міської територіальної громади, сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності  та  розраховується комунальними  підприємствами відповідно до порядку, встановленого Державною податковою службою.
  4. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до бюджету Овруцької міської територіальної громади за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та розмірів відрахувань частини чистого прибутку (доходу), зазначених у п. 2 цього Порядку.
  5. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативів частина  чистого прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду бюджету Овруцької міської  територіальної громади, відкриті в органах Державного казначейства.

  Секретар ради                                                                          Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=