Рішення № 957 від 23 листопада 2021 року “Про звернення депутатів Овруцької міської ради до Міністерства соціальної політики України щодо врегулювання питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”

                           

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята  сесія                                                              VІІI скликання

від 23 листопада  2021 року    № 957

Про звернення депутатів Овруцької
міської ради до Міністерства соціальної
політики України щодо врегулювання
питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги

з догляду на непрофесійній основі

З метою забезпечення соціального захисту громадян Овруцької міської територіальної громади, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, керуючись частиною 7 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити текст звернення до Міністерства соціальної політики України щодо врегулювання питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (додається).
  2. Доручити міському голові Коруду І. Я. підписати та направити дане звернення до Міністерства соціальної політики України.

 

Овруцький міський голова                                                           Іван КОРУД

 

Додаток
 до рішення міської ради

№ 957 від 23.11.2021р.

Міністерство соціальної політики України

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Овруцької міської ради до Міністерства соціальної політики України щодо врегулювання питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Ми, депутати Овруцької міської ради, звертаємося до Міністерства соціальної політики України з проханням вжити термінових заходів з врегулювання питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ №1074 від 20.10.2021р.) передбачено, що компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі – уповноважений орган) за місцем проживання/перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (далі Компенсація).

До моменту внесення змін, які передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1074 «Про внесення змін до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» компенсація громадянам Овруцької міської територіальної громади призначалася структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної держадміністрації. У межах Овруцької міської територіальної громади таким є Управління соціальної політики Коростенської райдержадміністрації. Виплата компенсації громадянам (201 особа), які проживають/перебувають на території Овруцької міської територіальної громади, здійснюється Овруцькою міською радою згідно наданих супровідних описів відомостей на виплату відповідної компенсації, які сформовані Житомирським обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

На сьогоднішній день документи на призначення компенсації, які надходять від фізичних осіб Овруцької громади, повертаються  Управлінням соціальної політики Коростенської  райдержадміністрації без розгляду. Оскільки, згідно п.3 Постанови КМУ № 859 від 23 вересня 2020 р. призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, покладено на міську раду.

Для призначення компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні послуги” необхідно визначити середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Відповідно до п.8 Постанови КМУ № 859 від 23 вересня 2020 р. під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї уповноважений орган, що призначає компенсацію, користується всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, зокрема інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Слід зазначити, що в переліку документів на призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, не передбачено надання довідок про доходи заявника та членів сім’ї. В той же час в Овруцької міської ради не має можливості підтвердити правдивість вказаної в поданій декларації інформації (дохід) у зв’язку з відсутністю доступу до вищевказаних реєстрів.

Крім того, для здійснення відповідних призначень фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, необхідно мати відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюватимуться відповідні призначення з догляду, або яку використовує у своїй роботі Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

На даний час по Овруцькій громаді такі виплати отримує 201 особа.

Тому, враховуючи вищевикладене, та з метою забезпечення соціального захисту громадян просимо вас врегулювати питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

За дорученням сесії

Овруцької міської ради,

міський голова                                                                     Іван КОРУД

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=