Рішення № 955 від 23 листопада 2021 року ” Про доповнення Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ТГ на 2021-2025 роки”

 У К Р А Ї Н А

    Овруцька міська рада

   Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята сесія                                                                VІІI  скликання

від 23 листопада 2021 року   № 955

Про доповнення Програми реформування
та розвитку житлово-комунального

господарства Овруцької ТГ на 2021-2025 роки

З метою забезпечення належної роботи комунальних підприємств та вчасного надання комунальних послуг, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації засідання постійної комісій міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій від 16.11.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Доповнити Програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ТГ на 2021-2025 роки, затверджену рішенням Овруцької міської ради від 22.12.2020 року №2749 додатком №2 (додається).
  2. Директору КП «Овруч» Дубу А.І. забезпечити своєчасне виконання робіт (надання послуг) щодо зимового утримання доріг та територій (в тому числі об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Редчиця О.П.

Міський голова                                                                                Іван КОРУД

 

 

                                                    Додаток №2
до Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства
Овруцької ОТГ на 2021-2025 роки,
затвердженої рішенням Овруцької міської

                                                     ради від 22.12.2020 року №2749 (зі змінами)

ПОРЯДОК

надання та використання коштів по Програмі реформування та розвитку житлово – комунального господарства Овруцької ОТГ  на 2021-2025 роки в частині  зимового утримання доріг та територій

  1. Загальні положення.

1.1. Цей порядок визначає умови та механізм надання та використання коштів за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади головному розпоряднику бюджетних коштів та підприємствам комунальної власності, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГ на 2021-2025 роки затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 22.12.2020 р. №2749 зі змінами, (далі – Програма).

1.2.Розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів по даній програмі є:

Назва видатків Назва комунального підприємства- одержувача бюджетних коштів,  розпорядника бюджетних коштів
Благоустрій

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із утриманням комунальних автомобільних доріг та доріг загального користування державного, місцевого значення

 

КП «Овруч» Овруцької міської ради

головний розпорядник бюджетних коштів – Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

 

Дія цього Порядку поширюється на головного розпорядника коштів та суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідне фінансування або оплату за виконані роботи, надані послуги, товари  на виконання заходів Програми – послуг (робіт, товарів) щодо  зимового утримання доріг та територій ( в т.ч. об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади (далі- заходи Програми).

1.3. Джерелом фінансування є кошти бюджету Овруцької міської територіальної громади.

1.4. Головним розпорядником бюджетних коштів ( згідно наказу МФУ від 20.09.2017р. №793) є Відділ житлово – комунального господарства Овруцької міської ради (далі – Головний розпорядник).

Головний розпорядник має право безпосередньо заключати договори з сторонніми підприємствами, фізичними особами для виконання заходів Програми в частині  зимового утримання доріг та територій в Овруцькій міській територіальній громаді у відповідності до затвердженого в установленому порядку кошторису.

Одержувачі коштів  (комунальні підприємства) підпорядковані відділу житлово – комунального господарства Овруцької міської ради.

Головний розпорядник бюджетних коштів має право визначити одержувачами бюджетних коштів інші комунальні підприємства, які будуть залучені до  надання послуг з зимового утримання доріг та територій         (в т.ч. об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади відповідно до наказу по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

1.5. Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, визначені пунктом 1.2 даного Порядку або наказом відділу житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради , які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами.

1.6. Фінансування та  відшкодування витрат за виконані роботи (послуги) підприємствам за рахунок бюджетних асигнувань надається відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків (планів використання бюджетних коштів), в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік з метою проведення відшкодування за виконані роботи (надані послуг) по зимовому утриманню доріг та територій (в тому числі об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади  у відповідності до укладених договорів між комунальними підприємствами та Відділом житлово – комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

1.7. Фінансування надається Одержувачам бюджетних коштів на рахунки відкриті в управлінні Державної казначейської служби України для оплату рахунків  за виконані роботи (надані послуги) при  підрядному способі виконання робіт (надання послуг), для отримання заробітної плати та інших витрат при виконанні робіт (надання послуг) господарським способом, а також на відшкодування за виконані роботи (надані послуги) на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг) у відповідності до укладених договорів. Відшкодування за виконані роботи (надані послуги) здійснюється  шляхом перерахування коштів з рахунків комунальних підприємств відкритих в управлінні Державної казначейської служби на рахунки підприємств відкриті в установах банків.

1.8. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансування, відшкодування за надані послуги (виконані роботи) на підставі актів наданих послуг (виконаних робіт) наданих Одержувачем бюджетних коштів та укладеного договору.

1.9. Кошти спрямовуються на цілі :

  • Надання послуг з очистки від снігу доріг та територій (в тому числі об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади;
  • Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо для надання послуг визначених в підпункті 1 пункту 1.9. ;
  • Грошова винагорода (заробітна плата та нарахування на заробітну плату) фізичним особам, які залучені Одержувачем бюджетних коштів по укладених цивільно-правових договорах для надання послуг з очистки від снігу доріг та територій (в тому числі об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади.

Фінансування, відшкодування, відшкодування за надані послуги (виконані роботи, придбані товари) надається Головним розпорядником коштів Одержувачам бюджетних коштів шляхом надання трансфертів підприємствам за рахунок загального та спеціального фонду міського бюджету на рахунок відкритий в управлінні ДКСУ на цілі визначені планом використання бюджетних коштів.

  1. Способи надання послуг (виконання робіт) та оформлення документів.

Надання послуг (виконання робіт) Одержувачем бюджетних коштів може виконуватися  господарським способом, з залученням суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб.

Одержувач коштів власними силами надає послуги зимового утримання доріг та територій (в т. ч. об’єктів благоустрою) Овруцької міської територіальної громади на підставі договору укладеного з Головним розпорядником бюджетних коштів та складає акт наданих послуг між Головним розпорядником коштів та Одержувачем бюджетних коштів.

При необхідності Одержувач бюджетних  коштів залучає до надання послуг суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб  та заключає відповідні договори. Після надання послуг Суб’єкт підприємницької діяльності надає Одержувачу бюджетних коштів Акт наданих послуг.

При залученні фізичних осіб до надання послуг (виконання робіт) між Одержувачем бюджетних коштів та фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, згідно якого за певний обсяг наданих  послуг (виконаних робіт) тощо Одержувач бюджетних коштів має сплатити фізичній особі грошову винагороду, провести утримання з грошової винагороди згідно діючого законодавства, також провести нарахування та сплату ЄСВ .

Крім того,  при залученні до надання послуг суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб (далі – Виконавці)  одержувач бюджетних коштів може надати паливно- мастильні матеріали виконавцям в кількості, що залежить від обсягів надання послуг та норм витрат техніки.

Якщо Виконавець надає послуги на безоплатній основі, про це зазначається в договорі між Виконавцем та  Одержувачем бюджетних коштів. По даним договорам може проводитися передача від Одержувача бюджетних коштів Виконавцю паливно-мастильних матеріалів в залежності від обсягів виконання робіт та норм витрат техніки  відповідно до укладених договорів.

Всі вищевказані операції підлягають оформленню у вигляді актів наданих послуг, актів прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів.

Після надання послуг Одержувач бюджетних коштів формує узагальнений  акт наданих послуг за певний період, який підписується Головним розпорядником бюджетних коштів та Одержувачем бюджетних коштів, що є підставою для реєстрації фінансових зобов’язань, здійснення фінансування, відшкодування витрат Одержувачу бюджетних коштів Головним розпорядником бюджетних коштів.

В вищевказаний  акт включаються послуги, які надав безпосередньо Одержувач бюджетних коштів; послуги,  які надали інші суб’єкти підприємницької діяльності; фізичні особи за укладеними цивільно – правовими договорами з Одержувачем бюджетних коштів.

2.1. Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця підприємство – Одержувач бюджетних коштів надає Головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про фактичне використання бюджетних коштів в розрізі виконаних робіт та наданих послуг та підтвердні документи (акти виконаних робіт, наданих послуг тощо).

  1. Прикінцеві положення.

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів  здійснює головний розпорядник бюджетних коштів.

3.2. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники та одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства.

 

 

Секретар ради                                                                      Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=