ПРОТОКОЛ №1 засідання постійної комісії з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення від 30 грудня 2020 року

ПРОТОКОЛ №1

засідання  постійної  комісії з

гуманітарних питань, освіти, медицини, культури,

фізичного виховання та соціального захисту населення

від 30 грудня 2020 року

Присутні:   голова комісії: Соботюк Л.І.

Члени комісії: Давидюк Ю.В., Гаращук М.В., Мошківська Л.П., Кашуба Т.А., Климович М.І.

Порядок денний засідання:

  1. Про обрання заступника голови комісії.
  2. Про обрання секретаря комісії.

СЛУХАЛИ: 1. Про обрання заступника голови комісії.

На пропозицію депутата Климовича М.І. було розглянуто кандидатуру Кашуби Тетяни Андріївни на посаду заступника голови комісії. Під час обговорення даної кандидатури пропозицій щодо інших кандидатур не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6, «Проти» – 0, «Утримались» – 0

ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної  комісії з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального   захисту населення Кашубу Тетяну Андріївну.

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання секретаря комісії.

На пропозицію голови комісії Соботюк Л.І. було розглянуто кандидатуру Мошківської Людмили Петрівни на посаду секретаря комісії. Під час обговорення даної кандидатури пропозицій щодо інших кандидатур не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6, «Проти» – 0, «Утримались» – 0

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної  комісії з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту Мошківську Людмилу Петрівну.

 

Голова комісії                                                                Соботюк Л.І.

Секретар комісії                                                            Мошківська Л.П.  Завантажити документ
Розмір тексту-+=