Проект рішення виконкому міської ради “Про влаштування недієздатного ****до психоневрологічного інтернату”

                            У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

   Р І Ш Е Н Н Я

від 21.10.2021 року             №

Про влаштування недієздатного

*** до психоневрологічного інтернату

Розглянувши рішення Народицького районного суду Житомирської області  від 13.09.2021 р. по справі №286/403/21, з метою захисту прав та інтересів недієздатного ***, відповідно до пункту 17 Типового положення  про психоневрологічний інтернат, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №957,  керуючись статтями 41, 56, 65 Цивільного кодексу України,  підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації опікунської ради при виконкомі Овруцької міської ради (протокол засідання від 20.10.2021 р. № 6), виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Влаштувати до психоневрологічного інтернату ***, який визнаний недієздатною особою рішенням Народицького районного суду від 13.09.2021 року.
  2. Клопотати перед Житомирською медико-соціальною експертною комісією про видачу довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією недієздатного ***.
  3. Клопотати перед Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації про надання путівки для влаштування до психоневрологічного інтернату на повне державне забезпечення ***.

Овруцький міський голова                                                            Іван КОРУД

 

Розмір тексту-+=