Проект рішення “Про внесення змін до Регламенту роботи Овруцької міської ради VIIІ скликання”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Проект

П’ятнадцята сесія                                                              VІІІ  скликання

від 22 жовтня 2021 року   №

Про внесення змін до Регламенту
роботи Овруцької міської ради

VIIІ скликання

Керуючись ст. 26, ч.15 ст.46, ч.ч.2-3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань», п.3 ч.11 Р.І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності від 19.10.2021 р.,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Доповнити ст.27 Розділу ІІІ Регламенту роботи Овруцької міської ради VIIІ скликання:
    • абзацом другим такого змісту: «Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради»;
  • абзацом третім такого змісту: «Рішення міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань приймається більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні.
  1. Доповнити абзац перший ст.28 Розділу ІІІ Регламенту роботи Овруцької міської ради  VIIІ скликання текстом наступного змісту: «Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

Міський голова                                                          Іван КОРУД



  Завантажити документ
Розмір тексту-+=