Рішення №835 (ІІ пл. з.) від 23 вересня 2021 року “Про внесення змін до Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                                                    VІІІ  скликання

(друге пленарне засідання)

від 23 вересня 2021 року   № 835

Про внесення змін до  Програми сприяння
розвитку малого та середнього підприємництва
в Овруцькій міській  територіальній

громаді на 2021-2025 роки

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку  малого і середнього підприємництва в Україні», Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України «Про державні цільові програми», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 14.09.2021 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 20.04.2021р. № 333 (далі – Програма).
 2. Пункт 5 Розділу 5 «Заходи з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій міській ТГ на 2021-2025 роки» доповнити пунктом 5.3 такого змісту:
5.3 Надання грошової допомоги з бюджету Овруцької міської територіальної громади застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». В межах дії програми Овруцька міська рада В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень) В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень) В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень) В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень) В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень) В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень)
 1. Програму доповнити додатком №1 Порядок надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (додаток №1).
 2. Відділу фінансів міської ради передбачати в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми відповідно до кожного бюджетного року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку і заступника міського голови Рибинську Н.М.

Міський голова                                                                         Іван Коруд

Додаток №1

до Програми сприяння розвитку малого та

середнього підприємництва

в Овруцькій  міській територіальній громаді

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням

Овруцької міської ради від 20.04.2021

№ 333 зі змінами

ПОРЯДОК

надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги застрахованим особам із бюджету Овруцької міської територіальної громади у зв’язку із втратою частини доходу застрахованими особами, економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження у 2021 році додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території Овруцької міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – обмежувальні протиепідемічні заходи), яка передбачена Законом України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
 2. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 року № 328 (далі – Порядок надання державної допомоги).
 3. Дія даного Порядку поширюється на застрахованих осіб – найманих осіб суб’єкта господарювання та фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані і здійснюють свою господарську діяльність на території Овруцької міської територіальної громади та основний вид економічної діяльності яких зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява на отримання допомоги (далі за текстом – Заява), та відповідає видам, визначеним у переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи фізичних осіб – підприємців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (із змінами та доповненнями) (далі за текстом — Перелік видів економічної діяльності).
 4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Головний розпорядник бюджетних коштів –Овруцька міська рада.

Отримувачі допомоги – застраховані особи  , які отримують допомогу за рахунок коштів бюджету Овруцької міської  територіальної громади та відповідають критеріям визначеним Порядком надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 року № 328

Відповідальна особа – посадова особа Овруцької міської ради, яка визначена розпорядженням Овруцького міського голови

Банк-партнер – банк з яким укладено договір.

Транзитний рахунок – рахунок, відкритий у Банку-партнері, та передбачений договором, що укладений між Банком-партнером та Овруцькою міською радою, на який останній перераховує кошти, які мають бути спрямовані на виплату застрахованим особам.

 1. Допомога є одноразовою у 2021 році та надається в межах бюджетних призначень.
 2. Розмір допомоги є фіксованим та становить 1 тисяча грн. одноразово.
 3. Критерії допомоги застрахованим особам визначаються Законом України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Порядком надання державної допомоги .
 4. Одноразова допомога не може надаватися застрахованим особам , які не відповідають критеріям, визначеним Порядком надання державної допомоги.
 5. Отримувачі допомоги  несуть персональну відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання як державної допомоги, так і допомоги з місцевого бюджету.
 6. Виплати одноразової допомоги проводяться на підставі рішення Овруцької міської ради про затвердження переліку застрахованих осіб шляхом перерахування бюджетних коштів на Транзитний рахунок Банка-партнера, що вказаний в договорі між Банком-партнером та  Овруцькою міською радою.

Виплата одноразової допомоги здійснюється у разі звернення застрахованої особи до Овруцької міської ради ,  яка включена до переліку застрахованих осіб , який сформовано через єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» та наданого Житомирською ОДА (структурними підрозділами).

Застрахована особа для отримання одноразової допомоги подає до Овруцької міської ради:

Заява в довільній формі (з обов’язковим зазначенням ПІБ, адреса, номер телефону, місце роботи)

Копія паспорту та ідентифікаційного коду (або коду ЄДРПО),

Витяг з єдиного  державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, громадських формувань ( або безкоштовний запит з сайту Міністерства юстиції  з єдиного  державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, громадських формувань),

Довідка з місця роботи найманого працівника,

Реквізити для перерахування коштів.

 1. Відповідальна особа, на підставі інформації, отриманої від Житомирської обласної державної адміністрації та отриманих заяв від застрахованих осіб , зареєстрованих в Журналі реєстрації заяв , формує Перелік застрахованих осіб  для надання грошової  допомоги (далі Перелік), готує проект рішення  та подає на затвердження Овруцької міської ради.

Реєстрація зобов’язань (фінансових зобов’язань) та проведення видатків здійснюється на підставі Переліку, затвердженого рішенням Овруцької міської ради.

 1. Банк-партнер, на підставі рішення виконавчого комітету, перераховує кошти з Транзитного рахунку на банківські рахунки (за стандартом IBAN) у банки, в яких відкрито рахунки, зазначені у Переліку впродовж двох операційних днів з дати отримання коштів на Транзитний рахунок.
 2. У разі отримання від органів Пенсійного фонду України, інших державних органів повідомлення про виявлення недостовірної інформації, наданої отримувачами допомоги, на підставі якої виплачено допомогу з державного бюджету (рішення про відшкодування допомоги застрахованим особам), яким також проведено виплату з місцевого бюджету, Овруцька міська рада звертається до такої особи з вимогою про повернення виплачених сум з бюджету Овруцької міської територіальної  громади протягом 5 робочих днів з моменту отримання такої вимоги, яка направляється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації рекомендованим листом про вручення заявнику.
 3. У разі не повернення протягом місячного терміну з дня отримання повідомлення сум неправомірно виплаченої допомоги, питання щодо її повернення вирішується у судовому порядку.
 4. Цей Порядок набирає чинності з дати його затвердження рішенням Овруцької міської ради та діє до 31.12.2021.
 5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання коштів допомоги, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку здійснюються в установленому законодавством порядку.
 6. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Секретар ради                                                                         Віктор Кисіль  Завантажити документ
Розмір тексту-+=