Рішення №734 від 20 серпня 2021 року “Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцята   сесія                                                                  VІІІ скликання

Від  20 серпня 2021 року     № 734

Про внесення змін до бюджету
Овруцької міської територіальної

громади на 2021 рік

__(06538000000)

(код бюджету)

Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 17.08.2021 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення 54-ої сесії міської ради VІІ скликання від 22.12.2020 року №2742 «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2021» зі змінами, а саме:

1.1 В підпункті 1.1 пункту 1 Рішення  «342 084 877», «335 569 264»замінити цифрами «348 591 092», «342 075 479» відповідно.

1.2 В підпункті 1.2 пункту 1 Рішення  цифри «351 938 652», «301 665 743», «50 272 909»   замінити цифрами «358 444 867», «306 293 671», «52 151 196» відповідно.

1.3. Підпункт  1.3 пункту 1 Ріше9ння викласти  в наступній редакції:

«1.3 Установити в цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 45 635 583 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. З них:

– дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 47 201 198 гривень, джерелами покриття якого визначити:

– надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 46 996 536 гривень, в тому числі за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 8 761 421 гривня;

– використання  залишку коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади від надходжень екологічного податку в сумі 204 662 гривні;

– профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 565 615 гривень, напрямком використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО (додаток №2).».

1.4 Підпункт  1.6  Пункту 1 Рішення викласти в наступній редакції:

«1.6 Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 35 781 808  гривня (додаток №2), з них:

– профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 46 996 536 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 8 761 421 гривня.

– дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі  11 214 728  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади».

1.5 В пункті 6 Рішення цифру «85 007 428»   замінити цифрою «88 738 328».

  1.     Додатки 1-6 викласти в новій редакції.
  2. Рішення набуває чинності з 20 серпня 2021 року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                Іван Коруд


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6  Завантажити документ
Розмір тексту-+=