Рішення №807 (І пл. з.) від 16 вересня 2021 року “Про внесення змін до Положення про звання та відзнаку «Почесний громадянин міста Овруча» та затвердження його в новій редакції”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята сесія                                                                  VІIІ  скликання

(перше пленарне засідання)

від 16 вересня 2021 року     № 807

Про внесення змін до Положення про звання
та відзнаку «Почесний громадянин міста Овруча»

та затвердження його в новій редакції

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності від 13.09.2021 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до Положення про звання та відзнаку «Почесний громадянин міста Овруча», затвердженого рішенням п’ятої сесії міської ради V скликання від 21.12.2006 року № 262 (зі змінами, внесеними рішенням сімнадцятої сесії міської ради VІІ скликання від 25.08.2016 року № 486), та затвердити його в новій редакції (додаток 1).
 2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Овруцької міської ради № 262 від 21.12.2006 року та № 486 від 25.08.2016 року.

Міський голова                                                                 Іван Коруд

Додаток 1

до рішення міської ради

від 16.09.2021 року № 807

ПОЛОЖЕННЯ

про звання та відзнаку «Почесний громадянин міста Овруча»

І. Загальні положення

 1. Почесне звання «Почесний громадянин міста Овруча» є вищою формою відзначення громадян України, іноземців та осіб без громадянства за їх особливі заслуги перед містом.

Почесне звання «Почесний громадянин міста Овруча» може бути присвоєне:

а) громадянам, які внесли значний особистий вклад у розвиток місцевих галузей промисловості, виробництва та господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва, спорту, мають високі показники в трудовій діяльності, високі моральні якості, служать взірцем безкорисливого служіння народу, місту, державі;

б) громадянам, які проявили особистий героїзм і високу відповідальність при виконанні службових обов’язків  по охороні громадського порядку в місті, в боротьбі зі стихією, а також при спасінні людського життя;

в) учасникам Великої Вітчизняної війни, які здійснили героїчні вчинки при обороні і визволені міста Овруча, беруть активну участь у суспільно- політичному житті та військово патріотичному вихованні молоді, також Герої Радянського Союзу, повні кавалери орденів Слави трьох ступенів – уродженці міста Овруча;

г) особам, яким присвоєно звання Героя України та особам, які проявили мужність та героїзм у справі захисту цілісності та незалежності України.

 1. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Овруча» здійснюється за поданням трудових колективів, колективів воєнізованих формувань (Збройних сил України, цивільної оборони України), політичних партій і громадських організацій, колективів громадської самодіяльності з наступним розглядом даного подання міською радою.
 2. Пропозиції про присвоєння почесного звання можуть вноситись також міським головою, виконкомом міської ради, зборами громадян за місцем проживання при кількості учасників зборів не менше 200 осіб.

До подання додається характеристика у довільній формі, протокол зборів трудового колективу, організації, інших об’єднань громадян.

Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Овруча» приймається на сесії міської ради більшістю голосів депутатського складу міської ради.

Звання «Почесний громадянин міста Овруча» присвоюється лише раз і є довічним, крім випадків визначених в розділі III даного Положення.

Міською радою організовується висвітлення в засобах масової інформації прийнятого рішення про відзначення особи присвоєнням звання «Почесний громадянин міста Овруча».

 1. Трудові колективі, партійні та громадські організації, колективи громадської самодіяльності не можуть більше одного разу протягом строку повноважень міської ради одного скликання вносити подання щодо кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Овруча».
 2. Особам удостоєним звання «Почесний громадянин міста Овруча» вручається відповідно нагрудний знак «Почесний громадянин міста Овруча» та іменне посвідчення встановленого зразка, що попередньо затверджується на сесії міської ради, в обстановці урочистої широкої гласності міським головою.
 3. Відзнака «Почесний громадянин міста Овруча» є нагрудним знаком у вигляді 4-х кінцевого хреста із внутрішньою круглою деталлю-медальйоном, на якому розташовано герб міста Овруча та напис «Почесний громадянин міста Овруча». Розмір нагрудного знаку: 40х40 мм. Покриття нагрудного знаку: позолота, нікель, емаль жовтого, синього, червоного та білого кольорів. Придбання нагрудного знаку здійснюється за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади.
 4. Почесний громадянин міста Овруча за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громада одноразово отримує грошову винагороду в розмірі 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
 5. Нагородження відзнакою «Почесний громадянин міста Овруча» реєструється в окремій книзі міських нагород.
 6. Визначення особливих заслуг перед містом може бути проведено посмертно. В даному випадку відзнака «Почесний громадянин міста Овруча» та грошова винагорода вручається родичам або близьким загиблого.

ІІ. Права та обов’язки почесних громадян міста Овруча

Особи, удостоєнні звання «Почесний громадянин міста Овруча», з врученням нагрудного знаку і посвідчення встановленого зразка повинні дбайливо ставитись до їх схоронності.

У разі втрати посвідчення або нагрудного знаку почесні громадяни зберігають свої права на їх повторне виготовлення за особистий рахунок.

Особи, визнані почесними громадянами міста, мають право:

 • позачергового обслуговування у медичних закладах, аптеках;
 • безкоштовного відвідування видовищних заходів, що проводяться в місті;
 • безперешкодно бути присутніх на сесіях міської ради, брати участь в обговорені питань (без права голосування);
 • першочергового прийому міським головою, секретарем міської ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів Овруцької міської ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Овруцькій міській раді.

ІІІ. Позбавлення та поновлення у званні «Почесний громадянин міста Овруча»

Правом позбавлення звання «Почесний громадянин міста Овруча» у разі засудження визначеного громадянина за тяжкий злочин наділена міська рада, про що приймається відповідне рішення більшістю голосів від депутатського складу.

Подання про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Овруча» мають право подавати на розгляд міської ради міський голова, постійні діючі депутатські комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, трудові колективи, партійні та громадські організації, колективи громадської самодіяльності.

Поновлення у правах на почесне звання осіб, які були позбавлені цього відзначення, не допускається, за винятком осіб реабілітованих по закону.

ІV. Відповідальність за порушення Положення

Особи, винні у порушенні даного Положення, несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

V. Прикінцеві положення

Встановлені даним Положенням права та пільги відносяться виключно до особи,  якій присвоєно звання «Почесний громадянин міста Овруча».

Після смерті особи відзначеної званням  «Почесний громадянин міста Овруча» посвідчення і нагрудний знак залишаються у сім’ї померлого. За згодою членів сім’ї посвідчення на нагрудний знак можуть бути передані на тимчасове чи постійне зберігання музеям. У разі відсутності у померлого відзначеного спадкоємців посвідчення та нагрудний знак мають бути передані на зберігання до  міської ради.

Міська рада протягом строку здійснення своїх повноважень не може присвоювати звання «Почесний громадянин міста Овруча» більше ніж 5-ти особам. Виключення становлять особливі, не передбачувані випадки.

Облік громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Овруч», здійснює структурний підрозділ Овруцької міської ради, відповідальний за організаційно-кадрову роботу.

Відповідальність за облік та ведення Книги Пошани з біографічними даними почесних громадян міста, а також її збереження покладається на міського голову.

Секретар ради                                                      Віктор Кисіль  Завантажити документ
Розмір тексту-+=