Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин (тимчасова вакансія) виконавчого комітету Овруцької міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно з розпорядженням Овруцького міського голови від 03.09.2021 року № 253-к у виконкомі Овруцької міської ради оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин (тимчасова вакансія) виконкому Овруцької міської ради.

ОСНОВНІ  ВИМОГИ

 до кандидатів на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин

виконавчого комітету  Овруцької міської ради

  1. Громадянство України.
  2. Повна вища освіта за спеціальністю «Землевпорядкування», «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
  3. Стаж роботи за фахом не менше одного року.
  4. Добре володіння державною мовою.
  5. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України, служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства та законодавства у сфері земельних ресурсів.
  6. Володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 31-А. Оголошення в газеті «Зоря» було опубліковано 10 вересня 2021 року.

Інформацію щодо порядку проведення конкурсу, переліку документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі, розміру і умов оплати праці, основних функціональних обов’язків та іншу додаткову інформацію можна отримати у спеціаліста з кадрових питань.

 

Овруцький міський голова                                                                Іван Коруд


Особовий-лист-форма-П2-ДС


Перелік документів:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”; (Електронна форма);

копію документа, який посвідчує особу, копія ід. кода;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності),

копію трудової книги.

Питання для підготовки до складання іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради