Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку та залучення інвестицій (тимчасова вакансія) виконавчого комітету Овруцької міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно розпорядження Овруцького міського голови від 01.09.2021 року № 251-к у виконкомі Овруцької міської ради оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку та залучення інвестицій (тимчасова вакансія) виконкому Овруцької міської ради.

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до кандидатів на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста

відділу економічного розвитку та залучення інвестицій

виконавчого комітету Овруцької міської ради

  1. Громадянство України.
  2. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
  3. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом не менше 2-х років.
  4. Добре володіння державною мовою.
  5. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України;законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,”Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів; інструкції з діловодства; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основних програм роботи на комп’ютері.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 31-А. Оголошення в газеті «Зоря» було опубліковано 10 вересня 2021 року.

Інформацію щодо порядку проведення конкурсу, переліку документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі, розміру і умов оплати праці, основних функціональних обов’язків та іншу додаткову інформацію можна отримати у спеціаліста з кадрових питань.

 

Овруцький міський голова                                                                Іван Коруд


Особовий-лист-форма-П2-ДС


Перелік документів:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”; (Електронна форма);

копію документа, який посвідчує особу, копія ід. кода;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності),

копію трудової книги.


Питання для підготовки до складання іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Овруцької міської ради