Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами) (далі – Порядок), згідно розпорядження Овруцького міського голови  від 26.08.2021 року № 247-к «Про проведення конкурсу та оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради, Овруцька міська рада оголошує початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Овруцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради.

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення керівника комунального некомерційного підприємства «Овруцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу комунального некомерційного підприємства «Овруцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради, обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати розпорядження про проведення конкурсу) – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади керівника комунального некомерційного підприємства «Овруцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради входять: 3 представники органу управління (Овруцької міської ради); 3 представники трудового колективу КНП «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги», обрані на загальних зборах трудового колективу; 3 представники громадськості, делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу).

У зв’язку із проведенням вищевказаного конкурсу на зайняття вакантної посади керівника КНП «Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Овруцької міської ради, згідно ч.3 п.13 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 року №1094 (зі змінами), з метою об’єктивної оцінки конкурсних пропозицій кандидатів та проведення співбесід щодо відповідності професійної компетентності претендентів встановленим вимогам, для участі у роботі конкурсної комісії залучаються 3 (три) фахівці у галузі охорони здоров’я, обрані з числа представників трудового колективу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються Овруцькою міською радою протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення – до 17.00 години 10 вересня 2021 року у вигляді листа на паперових носіях, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур (кандидатури), які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

 – згода на обробку персональних даних та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;

– від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

– від трудового колективу – не більше трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу. Подані пропозиції розглядатимуться органом управління 13 вересня 2021 року.

Документи приймаються та реєструються за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 31-а, кабінет № 211, відділ діловодства та організаційно-кадрової роботи виконавчого комітету Овруцької міської ради.

Телефон для довідок: 4-24-08, відповідальна особа: начальник відділу діловодства та організаційно-кадрової роботи Савченко Марина Іванівна.

Розмір тексту-+=