Проект рішення виконкому міської ради “Про затвердження Положення конкурсу «Історія мого роду в історії моєї громади»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 05.08.2021 року                           №

Про затвердження Положення конкурсу

«Історія мого роду в історії моєї громади»

На виконання рішення виконавчого комітету від 14.07.2021 року № 213 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.06.2021р. №178 «Про затвердження заходів щодо підготовки та відзначення в громаді 1075-ї річниці м.Овруч та проведення фестивалю «Поліська пані Картопелька», керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити Положення про конкурс на кращу творчу письмову роботу «Історія мого роду в історії моєї громади», згідно додатку №1.
  2. Оприлюднити умови конкурсів у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради

 

Овруцький міський голова                                   Іван КОРУ

 

Д О Д А Т О К  № 1
Рішення виконкому міської ради

від  05.08.2021 року №

Положення

про проведення конкурсу на кращу творчу письмову роботу

«Історія мого роду в історії моєї громади»

 

1.Загальні положення

1.1. Міський конкурс на  кращу творчу письмову роботу «Історія мого роду в історії моєї громади» (далі – Конкурс) проводиться з метою  поглиблення уявлення підростаючого покоління про родину, рід, їх значення в житті людини;  пробудження пізнавального  інтерес у до історії свого родоводу та його місця в історії громади;  зміцнення цікавості молодого покоління до родинних традицій, підтримки розвитку творчих здібностей підростаючого покоління.

1.2. Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Овруцької міської ради.

  1. Завдання Конкурсу

2.1. Залучення учнівської молоді до творчої пошуково-дослідницької діяльності, зміцненню  взаємозв’язків між поколіннями шляхом поглиблення знань про історію власних родин, національну та регіональну історико-культурну спадщину крізь призму родинного середовища;

2.2. Сприяння формуванню патріотичного ставлення дітей  та учнівської молоді до своєї малої Батьківщини;

2.3. Надання дітям та підліткам можливості виявити та реалізувати творчі здібності.

  1. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться за умовами, які визначаються виконавчим комітетом Овруцької міської ради.

3.2. У Конкурсі беруть участь вихованці та учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міста Овруча та шкіл Овруцької ОТГ, професійного ліцею, студентська молодь. Батьки, вчителі та вихователі можуть надавати ідеї творчих робіт.

3.3. Творчі письмові роботи приймаються навчальним закладом учасника та передаються до  Овруцької центральної бібліотеки  ім.А.С.Малишка  до 15 вересня 2021 року(включно).

3.4. У Конкурсі беруть участь роботи, що відповідають встановленим вимогам.

  1. Вимоги до конкурсу. Підсумки та нагородження переможців

4.1. Для участі в Конкурсі подається творча робота до 5-ти друкованих сторінок (можливі додатки – за їх наявності) на папері формату А4 з використанням текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, через 1,5 міжрядковийінтервал. Поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 5 мм (в автоматичному режимі).

Окремим аркушем вказати: відомості  про автора (П.І.Б.,  навчальний заклад, адреса, контактний телефон).

4.2. Роботи виконуються українською мовою.

4.3. Конкурс проводиться в один етап. Для оцінки конкурсних робіт формується конкурсна комісія. Переможців Конкурсу визначає конкурсна комісія.

4.4.Конкурсна комісія оцінює роботи, надіслані на Конкурс, за такими критеріями:

– змістове наповнення та його відповідність тематиці конкурсу;

– творче розкриття теми конкурсу;

– оригінальність, креативність;

– індивідуальний авторський стиль(забороняється копіювання та запозичення тем з відомих робіт, тощо);

– наявність ілюстративного матеріалу (фотографій, малюнків, архівних матеріалів тощо);

– перевага надається роботам, які містять різнотипні джерела і творче оформлення.

4.5. Переможці конкурсу визначаються в двох вікових категоріях:

– молодша (з 12 до 15 років);

– старша (з 16 до 21 років включно)

За підсумками конкурсу визначаються  переможці – І, ІІ та ІІІ місце в кожній віковій категорії  відповідно.

4.6. Переможці Конкурсу будуть нагороджені цінними подарунками та грамотами.

4.7. Термін подання робіт до 16 вересня 2020 року.

  1. Прикінцеві положення

5.1. Факт участі в Конкурсі має на увазі, що його Учасники погоджуються з тим, що їх персональні дані (імена, прізвища, фотографії та відеокадри та інші матеріали про них) можуть бути використані Організатором в відео сюжетах або ЗМІ.

5.2. Організатор не несе відповідальності за якість призів і подарунків, наданих спонсорами і партнерами Конкурсу.

5.3. В разі порушення учасником Правил участі в Конкурсі Організатор залишає за собою право прийняти рішення про анулювання результатів Конкурсу.

5.4. Конкурсні роботи не рецензуються та авторам не повертаються.

 

Склад конкурсної комісії

Голова конкурсної комісії – Якимчук М.Ф. – директоркаОвруцької ЦБ ім.А.С.Малишка

Секретар конкурсної комісії – Шваб Л.С. – завідувачка відділом соціально-культурної та краєзнавчої роботи Овруцької ЦБ ім.А.С.Малишка

Члени конкурсної комісії:

  1. Яковець А.С. – спеціаліст відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради
  1. Соботюк Л.І. – депутатка Овруцькоїміської ради, голова гуманітарної  комісії
  1. Гусаревич Л.М. – екскурсоводка (лекторка) музею історії Овруччини
  2. Невмержицька М.В. – директорка Овруцької дитячої бібліотеки

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=