Проект рішення виконкому міської ради ” Про утворення комісії з визначення напрямів та обєктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 14.07.2021 року №_____

Про утворення комісії з визначення
напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано
субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа

Відповідно до Законів України « Про забезпечення організаційно- правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, Про житловий фонд соціального призначення», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» та з метою прийняття рішень щодо визначення напрямків та об¢єктів, на які буде спрямована субвенція, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

 1. Утворити комісію з визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.
 2. Затвердити Положення про комісію з визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 2).
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 23.07.2020 №1009 «Про утворення комісії з питань визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано у 2020 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

    4.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                                         Іван КОРУД

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

№______ від_______

Склад

комісії  з визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

ДЄДУХ

Ірина Михайлівна

–      заступник міського голови, голова комісії
РИБИНСЬКА

Наталя Михайлівна

–      заступник міського голови, заступник голови комісії
НЕСТЕРЕНКО

Марина Миколаївна

–      начальник служби у справах у дітей, заступник голови комісії
СОБОТЮК

Руслана Федорівна

–      головний спеціаліст служби у справах у дітей, секретар комісії
 

Члени комісії:

 
ДАВИДЮК

Катерина Миколаївна

 

–      директор центру надання соціальних послуг
ШУРЛО

Тамара Миколаївна

–      начальник відділу фінансів
ПЕРШКО

Оксана Миколаївна

–      начальник юридичного відділу
ГОРЧЕНКО

Віктор Сергійович

–      головний спеціаліст юридичного відділу
РЕДЧИЦЬ

Олександр Петрович

–      начальник відділу ЖКГ, благоустрою
ОГОРОДОВ

Денис Вікторович

–      т.в.о.начальника відділу містобудування та архітектури
ТКАЧУК

Василь Григорович

–      начальник відділу з гуманітарних питань
ШЕВЦОВА

Оксана Іванівна

–      начальник відділу ЦНАП
БАРАНОВСЬКА

Оксана Петрівна

–      головний спеціаліст відділу №3 «Овруч» управління соціальної політики Коростенської РДА

Міський голова                     Іван КОРУД

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
№______ від_______

ПОЛОЖЕННЯ

про комісії з питань з визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комісія з питань визначення напрямів та об¢єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі  – комісія) є консультативно-дорадчим органом, яка утворюється на період дії субвенції. Рішення комісії носить рекомендаційний характер.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2.ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

2.1.До повноважень комісії належать:

– формування потреби щодо спрямування субвенції за відповідними напрямами з урахуванням граничної вартості житла і підготовка пропозицій;

– формування та затвердження загального списку дітей, осіб які перебувають на квартирному обліку та соціально квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності ( у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

2.2.Затвердження списку дітей, осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації погодження щодо:

 • житлових об¢єктів, які плануються придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, осіб, у тому числі за рахунок грошової компенсації;
 • нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячого будинку сімейного типу;
 • розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

2.3. Проведення перевірки щодо:

 • наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
 • наявності документів про перебування дитини на квартирному, соціально квартирному обліку;
 • документів, що подаються для придбання житла;
 • обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що буде придбано.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

3.1. Головою комісії є заступник місткого голови відповідно до розподілу обов¢язків. Заступником голови комісії – заступник міського голови, начальник служби у справах дітей міської ради.

3.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.3. Про день засідання і порядок денний своєчасно повідомляється членам комісії та запрошеним.

3.4. Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3.5. Формою роботи комісії є засідання, що складаються за пропозицією голови комісії. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

3.6. Рішення комісії,ухвалені на засіданнях, оформляються протоколом, який підписується головою та членами комісії.

3.7. Рішення комісії, яке оформлюється протоколом, подається на розгляд виконавчого комітету міської ради для затвердження або затверджується розпорядження міського голови в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття

 

Міський голова                             Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=