Проект рішення “Про звернення депутатів Овруцької міської ради до Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства „Житомироблагроліс””

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія                                                                  VIII  скликання

від 10 червня 2021  року    №

Про звернення  депутатів Овруцької
міської ради до Житомирської обласної
ради, Житомирської обласної державної
адміністрації, Житомирського обласного
управління лісового та мисливського
господарства, Житомирського обласного
комунального агролісогосподарського

підприємства „Житомироблагроліс”

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», взявши до уваги важливість та актуальність питання, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань ……………………… від ……………………….2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити текст звернення депутатів Овруцької міської ради до Житомирської обласної ради, Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства „Житомироблагроліс” (додається).
  2. Доручити міському голові Коруду І. Я. підписати та направити звернення до адресатів, зазначених у пункті 1 даного рішення.

Овруцький міський голова                                        Іван КОРУД

Додаток

до рішення міської ради

від 10.06.2021 р.   №

Житомирська обласна рада

Житомирська обласна державна

адміністрація

Житомирське обласне управління

 лісового та мисливського господарства

Житомирське обласне комунальне

агролісогосподарське підприємство

„Житомироблагроліс”

Звернення

депутатів Овруцької міської ради

Депутатський корпус Овруцької міської ради звертається з проханням підтримки та вирішення питання щодо створення національного природного парку «Словечансько – Овруцький кряж».

Саме за ініціативи представників Овруцької та Словечанської територіальних громад з 2019 року ГО «Українське товариство охорони птахів» (далі – Товариство) взяло на себе відповідальність розробити пакет документів щодо створення національного природного парку (далі – НПП) «Словечансько-Овруцький кряж» у Житомирській області. Станом на          9 грудня 2020 р. Товариством розроблене та погоджене у Міндовкілля клопотання щодо створення зазначеного НПП. Клопотання та, зокрема, пропонована територія Парку була представлена зацікавленим сторонам для ознайомлення і погодження. Однак, ми бачимо явне затягування вирішення даного питання. Навіть на рівні облдержадміністрації з даного питання не створено робочої групи, так як цього вимагає порядок розгляду та впровадження питання створення національного природного парку.

Неодноразово були проведені зустрічі, під час яких опрацьовувалось вищезазначене питання. В свою чергу Житомирською ОДА були направлені листи на лісові господарства Овруцького району, а саме: ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Словечанський лісгосп АПК» про надання погодження.

Дане питання залишається не вирішеним, що в свою чергу гальмує процес створення Національного природного парку.

Одночасно повідомляємо, що Овруцька міська рада неодноразово піднімала клопотання щодо виділення коштів на проведення заходів з утримання гідротехнічних споруд на території Покалівського, Великохайчанського, Піщаницького старостинських округів, населені пункти яких знаходяться в межах протяжності Словечансько – Овруцького кряжу. І ситуація, яка існує наразі на території кряжу, змушує нас до дій щодо активізації питання створення Національного природного парку.

Кряж складається з лесу, який підстилається кварцитами, товща лесу 15-25 м. Він при замочуванні втрачає стійкість і осідає на 1 м і більше, що зумовлює появу блюдець та западин. Лес складається з пилуватих часточок (70-90%) та мілко зернистих пісків, тому піддається впливу механічної суфозії (змиву). На території кряжу розвинута поверхнева, лінійна та підземна водна ерозія ґрунту. З полів щорічно змивається шар ґрунту товщиною в середньому 4 – 5 мм.

Основними причинами ерозійних процесів на Словечансько-Овруцькому кряжу є відповідний рельєф, а саме наявність схилів, що складені пухкими породами, часто відсутність рослинного покриву та техногенна діяльність людини.

Процеси ерозійного руйнування характеризуються їхнім інтенсивним проявом не тільки у вершинах ярів, але й їх схилах. Це призводить до швидкого розповсюдження «язиків розмиву». Внаслідок відсутності постійного догляду за протиерозійними спорудами проходить руйнування водонаправляючих валів та суфозія ґрунту. Причиною виникнення водної ерозії на схилах земель є нерівність поверхні, через що потоки води не можуть рівномірно розподілятись на схилі, а зосереджуються в окремі струмки, які руйнують ґрунти, утворюючи вимоїни. Відвідні лотки водопропускних дорожніх труб частково занесені замитим ґрунтом і сміттям внаслідок чого зменшується водопропускна здатність лотків. Також часто порушений бетон лотків, що призводить до витікання потоку води на поверхню ґрунту.

Внаслідок дії інтенсивних потоків розмивається дорожнє полотно, руйнування якого може паралізувати доступ до сільських населених пунктів, які розташовані вздовж кряжу. Для запобігання подальшого розвитку ерозійних процесів необхідне проведення ряду заходів із укріплення узбіч, організації водовідводу з доріг, очищення і ремонт водовідвідних лотків, влаштування водоскидних систем та інше.

Не даремно ж для утримання і обслуговування споруд кряжу в свій час було створено спеціалізоване підприємство Норинське ГЛМС, яку з часом було реорганізовано. Фінансування робіт по утриманню Словечанського – Овруцького кряжу відтоді і по сьогоднішній день не здійснюється.  Наразі на Овруччині відсутня установа, яка б контролювала природні та господарські процеси Словечансько- Овруцького кряжу.

Тому, Овруцька громада акцентує на необхідності створення державного підприємства задля постійного контролювання належного ведення господарської діяльності на території кряжу, забезпечення збереження, обслуговування  і відновлення водовідвідних споруд. І це є можливим при наданні даній території статусу національного парку.

Шановні господарники Житомирщини! Цей об’єкт буде значущий не тільки для Овруцької та Словечанської громад, розвитку їхніх економік, створенню нових робочих міць, розвитку територій та рекреації, залученню туристів, а і для нашої області та країни в цілому. Адже територію кряжу вже включено до переліку об’єктів Смарагдової мережі UA0000173 «Slovechanskyi Kriazh» і в обсласті це буде перший Національний парк!

За дорученням сесії

Овруцької міської ради,

міський голова                                                                            Іван КОРУД  Завантажити документ