Проект виконкому міської ради “Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 27.05.2021 року                 № ____

Про ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів, які
проживають на території

Овруцької міської територіальної громади

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 №1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 19.09.2018 №806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684», від 27.01.2021 №86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою організації якісного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади, керуючись ст. ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р і Ш И В:

 1. Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади.
 2. Затвердити склад Робочої групи для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади, згідно з додатком 1.
 3. Затвердити Положення про Робочу групу для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади, згідно з додатком 2.
 4. Начальнику відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради (Ткачук В.Г.) довести дане рішення до відома розташованих на території громади закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
 5. Визначити відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради уповноваженим органом, відповідальним за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади.
 6. Визначити території обслуговування і закріпити їх за закладами дошкільної та загальної середньої освіти згідно з додатком 3.
 7. Затвердити форму списків щодо обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади, згідно з додатком 4.
 8. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради (В.Г.Ткачук)):

8.1 Забезпечити створення та оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади, (далі реєстр) до 01.07.2021 року та підтримувати реєстр в актуальному стані постійно.

8.2 Заборонити залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади.

8.3 Призначити відповідальних осіб за ведення реєстру до 01.06.2021 року.

8.4 Здійснювати обробку даних про учнів (вихованців) закладів освіти, звіряти їх з даними реєстру та вносити до нього відповідні зміни і доповнення у разі потреби, протягом 10 робочих днів із дня отримання даних.

8.5 Надавати відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей Овруцької міської ради інформацію у разі, коли місце навчання дитини не встановлено, наявні в реєстрі дані дитини для провадження діяльності пов’язаної, із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти, протягом 5 робочих днів із дня встановлення відповідного факту.

8.6 Здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного і шкільного віку та постійний контроль за веденням закладами освіти відповідного обліку.

 1. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти надавати до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради в електронному та паперовому варіантах списки дітей до 18 років, які мешкають на території Овруцької міської територіальної громади та навчаються (виховуються) у підпорядкованих закладах, для включення до реєстру з обов’язковими графами: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце реєстрації, до 15 вересня щорічно.
 2. Старостам старостинських округів Овруцької міської ради:

10.1 Надавати в електронному варіанті відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради інформацію про зміни інформації щодо прізвища, ім’я та по батькові (за наявності), дати народження, адреси реєстрації, місця проживання дітей віком від 6 до 18 років (станом на 01 число кожного місяця), до 15 числа кожного місяця.

10.2 Надавати в електронному варіанті відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради інформацію про дітей віком від 6 до 18 років, попереднє місце проживання, яких знято з реєстрації та нове місце проживання яких не зареєстроване у межах  Овруцької громади (станом на 01 число кожного місяця), до 15 числа кожного місяця.

 1. Відділу муніципальної поліції, та Службі у справах дітей Овруцької міської ради постійно вживати заходів щодо захисту права дитини на здобуття загальної середньої освіти, запобіганню дитячій бездоглядності, поверненню до навчання дітей шкільного віку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами)).
 2. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти Овруцької міської ради:

12.1 Надавати до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради, в електронному та паперовому варіанті, дані всіх учнів (вихованців), які зараховані до закладу освіти та інформацію про рух учнів (переведення, відрахування або зарахування), щомісяця не пізніше 15 числа.

12.2 Надавати в разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших територіальних одиниць, їхні дані до структурних підрозділів адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані заклади освіти, в яких учні здобували загальну середню освіту, не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування учня.

12.3 Невідкладно надавати інформацію відповідному територіальному органу Національної поліції та Службі у справах дітей Овруцької міської ради у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих причин або без поважних причин для провадження діяльності, пов’язаної з захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

 1. КНП «Овруцький ЦПМСД» (С.О Левківський) надавати список дітей:

13.1 від 6 до 18 років, які не підлягають навчанню та мешкають на території Овруцької міської територіальної громади, до відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради щомісяця не пізніше 15 числа.

13.2 від 0 до 6 років, які мешкають на території громади та знаходяться на обліку у сімейних лікарів в розрізі населених пунктів Овруцької міської територіальної громади, щомісяця не пізніше 15 числа.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дєдух І.М..

Овруцький міський голова                                                  Іван КОРУД

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

від _________2021 р. № _________

Склад

робочої групи для організації обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів, які проживають на території

Овруцької міської територіальної громади

№з\п П.І.Б. членів робочої групи Посада
1.  Дєдух І.М.. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова робочої групи
2. Ткачук В.Г.. Начальник відділу з гуманітарних питань, заступник голови робочої групи
3. Гуз В.М. Заступник начальника відділу з гуманітарних питань, член робочої групи
4. Стельмах Н.П. Головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань, секретар робочої групи
5 Левківський С.О. Головний лікар КНП «Овруцький ЦПМСД, член робочої групи
 1. Герасимчук Н. І.  староста Бондарівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Круглян С. М. . староста Великофоснянського старостинського округу, член робочої групи
 1. Божок С.М. староста Великохайчанського старостинського  округу, член робочої групи
 1. Бобик Т. І. староста Великочернігівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Барановський Ю. І. староста Гошівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Лобик С. А. староста Ігнатпільського старостинського округу, член робочої групи
 1. Корчемна С. П. староста Кирданівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Демидчук А. В. староста Невгодівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Сергійчук М. М. староста Норинського старостинського округу, член робочої групи
 1. Ломака В. М. староста Підрудянського старостинського округу, член робочої групи
 1. Белоцький С. Д. староста Покалівського старостинського округу, член робочої групи
 1. Дідуель С. А. староста Слобідського старостинського округу, член робочої групи
 1. Герасимчук О. М. староста Хлуплянського старостинського округу, член робочої групи
 1. Янкевич А. В. староста Черепинського старостинського округу, членробочої групи
 1. Кващук Л. М. староста Шоломківського старостинського округу, член робочої групи
 1. Левківський В. І. староста Левковицького старостинського округу, член робочої групи
 1. Ігнатюк Н. В. староста Руднянського старостинського округу, член робочої групи
 1. Струтовська Л. І. староста Зарічанського старостинського округу, член робочої групи
 1. Бабишев І. В. староста Раківщинського старостинського округу, член робочої групи
 2. Гаєвський В. П. староста Піщаницького старостинського округу, член робочої групи

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

від __________2021 р.   № _____

Положення

про робочу групу для організації обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів, які проживають

 на території Овруцької міської територіальної громади

I.Загальні положення

 1. Робоча група для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади (далі – робоча група) є тимчасово діючою комісією, консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Овруцької міської ради.
 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 №1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 19.09.2018 №806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, від 19.09.2018 № 806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України, від 13 вересня 2017 р. № 684», від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305», наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.
 3. Рішення про утворення Робочої групи приймає виконавчий комітет Овруцької міської ради.
 4. Робоча група діє на тимчасовій основі та здійснює свою діяльність на громадських засадах.
 5. Члени робочої групи є уповноваженими особами.

II. Основні завдання Робочої групи

Основними завданнями Робочої групи є:

 1. Організація обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади.
 2. Підготовка первинних списків дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Овруцької міської територіальної громади.

III. Функції Робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 1. Забезпечує здобуття дітьми шкільного віку громади повної загальної середньої освіти.
 2. Сприяє охопленню дітей 5-річного віку обов’язковою дошкільною освітою.
 3. Здійснює контроль за охопленням навчанням дітей шкільного віку.
 4. Проводить роботу, пов’язану з обліком дітей шкільного віку та дітей дошкільного віку.
 5. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Робочу групу.

IV. Права Робочої групи

Робоча група має право:

 1. Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань обліку дітей;
 2. Запрошувати на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, громадських та інших організацій щодо охоплення дітей навчанням.

V. Склад Робочої групи

 1. Робоча група створюється у складі голови, секретаря та членів групи.
 2. Склад Робочої групи визначає виконавчий комітет Овруцької міської ради.
 3. Голова Робочої групи організовує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу її членів, представляє Робочу групу у відносинах із закладами освіти, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями.

VI.Організація діяльності Робочої групи

 1. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням.
 2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не менше, як двічі на рік.
 3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (далі – головуючий).
 4. Засідання скликає і проводить головуючий.
 5. Рішення Робочої групи оформляються протоколом.
 6. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється секретарем Робочої групи.

VII. Порядок проведення засідання Робочої групи

 1. Засідання Робочої групи проводить головуючий.
 2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж дві третини від загального складу членів Робочої групи.
 3. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.
 4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проєкту рішення засідання у письмовій формі.
 5. Особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні та вносять пропозиції.
 6. Головуючий приймає рішення щодо присутності під час засідання групи представників громадськості, засобів масової інформації та проведення кіно-, відео, фотозйомок і звукозапису, тощо.
 7. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.
 8. Рішення Робочої групи вважаються прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи.
 9. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, який підписує головуючий на засіданні та секретар робочої групи.
 10. Рішення Робочої групи доводяться секретарем групи до відома членів Робочої групи та виконавців рішення.
 11. Матеріали засідань Робочої групи знаходяться на зберіганні у секретаря Робочої групи, під його особисту відповідальність.

  

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету

від _________.2021 р.     № ______

 

Форма списків

щодо обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів,

які проживають на території

  Овруцької міської територіальної громади

 

№з/п Адреса дитини П.І.по Б.

дитини

Стать  

Дата народження

(число,

місяць,

рік)

 

П.І.по Б.

одного з

батьків

           

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=