Рішення №330 від 20 квітня 2021 року “Про припинення діяльності ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ шляхом ліквідації”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

РІШЕННЯ

Шоста  сесія                                                                                           VIІI скликання

від 20 квітня  2021 року   № 330

Про припинення діяльності
ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ

ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ шляхом ліквідації

Взявши до уваги звернення голови ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Єгорової Т. В., керуючись Виборчим кодексом України, ст.ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 14.04.2021 р., у зв’язку з недоцільністю подальшої діяльності ПОКАЛІВСЬКОЇ СВК, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Припинити діяльність ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678), місцезнаходження – Україна, 11132, Житомирська обл., Овруцький р-н, село Покалів) шляхом її ліквідації.
  2. Ліквідацію ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678) завершити не пізніше 20.07.2021.
  3. Призначити ліквідатором ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678) Єгорову Тетяну Віталіївну (ідентифікаційний код ______________ паспортні ___ № _____________).
  4. Ліквідатору вжити всі необхідні організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678):

4.1. Вжити заходи, пов’язані з ліквідацією юридичної особи в установленому чинним законодавством порядку;

4.2. Повідомити державного реєстратора про перебування юридичної особи  у процесі ліквідації;

4.3. Здійснити інвентаризацію майна, яке належить юридичній особі, що ліквідується, та після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678) та подати його на затвердження Овруцькій міській раді;

4.4. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню, до відповідної архівної установи у порядку, визначеному чинним законодавством України;

4.5. Опублікувати на офіційному сайті Овруцької міської ради в мережі інтернет та в друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678);

4.6. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти та подати на затвердження ради ліквідаційний баланс ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678);

4.7. Завершити ліквідацію ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678).

5.Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами ПОКАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 34151678) становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

Міський голова                                                                                   Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=