Проект рішення виконкому міської ради “Про надання суду подання щодо доцільності призначення опікуном над його хворим братом”

                             

  У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  06 травня 2021 року             № ____

Про надання суду подання щодо доцільності

призначення опікуном над його хворим братом

Розглянувши заяву **** та подані документи щодо надання до суду подання виконавчого комітету про призначення останнього опікуном над його хворим братом, відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статтей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55, 56, 60, 62, 63, 67-74 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р. №34/166/131/88,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 р. №387/3680, враховуючи рекомендації опікунської ради  при виконкомі Овруцької міської ради, виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Надати суду подання щодо доцільності призначення громадянина **** опікуном над хворим братом.
  2. У разі призначення судом громадянина **** опікуном, дозволити йому управляти майном, що належить підопічному, в порядку визначеному законодавством України. Покласти на опікуна відповідальність за збереження та використання майна підопічного його матеріальне утримання, здійснення постійного догляду і нагляду, а також вжиття заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Овруцький міський голова                                                           Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=