Проект рішення “Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

_______та   сесія                                                                VIIІ скликання

 Від ____квітня 2021 року    № _________

Про затвердження Програми
енергозбереження та енергоефективності
Овруцької міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

З метою забезпечення комплексного підходу до реалізації заходів з енергозбереження Овруцької громади, підвищення життєвого рівня населення, задля виконання вимог чинного законодавства у сфері енергоефективності, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.
 2. Відділу фінансів міськвиконкому передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми.
 3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ громади забезпечити виконання намічених завдань.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покладається на комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій, заступників міського голови, начальників відділів, керівників установ, підприємст, закладів Овруцької міської ради.

 

Міський голова                                                                                Іван КОРУД

Д О Д А Т О К  1
до рішення сесії №_________
 від ___.04.2021 р.

VІІІ скликання

Паспорт

Пограми енергозбереження та енергоефективності

Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Назва програми Програма енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської  територіальної громади  на 2021-2025 роки
Мета програми Створення умов для ефективного використання паливно-енергетичних та водних ресурсів в Овруцькій ТГ, а також зменшення шкідливих викидів від їх використання
Очікувані результати виконання програми Зменшення споживання паливно-енегетичних та водних ресурісв, економія бюджетних коштів, зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище, розвиток альтернавних джерел енергії задля сталого розвитку громади
Структура програми 1.   1.Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма.

2.   2. Мета і завдання програми

3.   3. Шляхи розвязання проблеми.

4.   4. Визначення строків та етапів програми.

5.   5. Визначення джерел фінансування.

6.   6.Очікувані результати виконання програми.

7.   7. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Овруцької міської ради
Розробник програми Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Овруцької міської ради
Співрозробники програми Виконавчі органи міської ради
Відповідальні виконавці програми Виконавчі органи міської ради, заклади, установи, фонди, суб’єкти господарювання громади
Термін реалізації програми 2021-2025 роки
Обсяги фінансування програми, тис. грн. Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
Контроль за виконанням програми Покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів, керівників бюджетних закладів та установ громади

                                                                        Д О Д А Т О К 2
                           до рішення ___ сесії міської ради
             VІІІ скликання

                     від ____________ 2021 року № ______

Пограми енергозбереження та енергоефективності

Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.

У наш час проблема економії енергетиних та водних ресурсів хвилює усю світову спільноту. Проблемою глобального потепління та зміною клімату переймаються усі розвинені країни, які сьогодні вивчають шляхи адаптації до змін клімату та поширення використання відновлювальних джерел енергії, що зменшать використання викопних непоновлювальних ресурсів.

Разом з питанням переходу на альтернативні відновлювальні джерела енергії піднімається питання енергозаощадження, забезпечити яке можна шляхом модернізації та реконструкції об’єктів – споживачів усіх видів паливно-енергетичних та водних ресурсів.

В нашій країні питання енергоефективності постає особливо гостро, оскільки постійно зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів.

Світова тенденція до зростання проблеми забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетним завдання щодо зниження енергоспоживання в усіх сферах – промисловій, житлово-комунальній, бюджетній.

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Для нашої громади також, як і для багатьох міст України, характерною є значна енерговитратність сфер економіки, комунальної та бюджетної сфер.

В громаді налічується 175 бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету та використовують енергоносії. Тому робота направлена на ефективне використання енерго та водних ресурсів.

Нині в громаді затверджено  План дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року, розробці якого передувало підписання міською радою Угоди мерів – провідної ініціативи, започаткованої Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Відповідно до Плану дій, затвердженого рішенням сесії міської ради від 10.10.2018 року № 793, розроблені відповідні заходи із зменшення використання енергетичних ресурсів, запровадження та розвитку альтернативної енергетики, збереження довкілля, зменшення викидів СО2.

Разом з тим, підвищення рівня екологічної та енергетичної безпеки є одним із напрямків стратегічного розвитку, який передбачено Стратегією розвитку Овруцької територіальної громади до 2027 року.

Рішенням сесії міської ради від від 14.03.2019 року №1164 було затверджено Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах комунальної власності Овруцької міської ради, а 26.11.2019 року рішенням сесії міської ради №1819 було внесено зміни до даного Положення за запроваджено систему енергоменеджменту у всіх підприємствах, установах та закладах, що перебувають у комунальній власності громади, відповідно до якого призначено осіб, на яких покладено функції енергоменеджера будівель, галузей та енергоменеджера громади. Також, започатковано щоденний моніторинг використання енергетичних та водних ресурсів бюджетними будівлями громади та моніторинг використання енергетичних ресурсів об’єктами водопостачання та вуличного освітлення, енергомонринг по яких здійснюється двічі на місяць.

Окрім того, рішенням сесії міської ради від 25.01.2019 року №1032 було затверджено Програму енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, визначені заходи якої виконувались впродовж 2019-2020 років.

Основними складовими сфери житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької територіальної громади є водопровідно-каналізаційне господарство, дорожня інфраструктура, обслуговування багатоповерхових житлових будинків, санітарний стан територій населених пунктів, управління поводження з ТПВ, вуличне освітлення в населених пунктах.

В комунальному секторі працює 4 комунальні підприємства «Водоканал», «Гарне місто», «Овруч», «Відродження».

Щодо житлового сектору, то місто повністю переведено на індивідуальне (автономне) опалення відповідно до Програми сприяння впровадженню індивідуального опалення в житлових будинках та об’єктах соціально – культурної сфери на 2009 – 2012 роки, яка була затверджена рішенням сесії № 7 від 22.01.2009 року.

В житловому фонді міста було проведено значну роботу з енергозбереження, встановлюються металеві вхідні двері у під’їздах будинків, а також металопластикові вікна у місцях загального користування багатоквартиргих будинків за рахунок коштів міського бюджету та мешканців будинків у співвідношенні 50/50.

Значна економія електроенергії пов’язана з встановленням лічильників обліку електричної енергії в багатоквартирних будинках, проведенням ремонту електрощитових та встановленням автоматичних вимикачів, встановленням сутінкових реле, а також енергозберігаючих світильників, що дало змогу зменшити споживання електроенергії, яке відповідно до даних КП «Гарне місто» у 2020 році порівняно із 2019 роком зменшилось на 13777 кВт, а порівняно з 2018 – на 84944 кВт.

Часткове утеплення фасадів будинків проведено у 20 % всього житлового фонду міста мешканцями квартир житлового фонду за рахунок власних коштів.

Часткові ремонти покрівлі проведено в 21 багатоквартирному будинку, здійснений частковий ремонт водопровідної мережі із заміною труб в 12 багатоквартирних будинках, в 11 – проведений частковий ремонт/заміна каналізаційних мереж (стояка). Виконано ще ряд робіт по утриманню житлового фонду.

Значну роботу проведено і в ситемі вуличного освітлення.

Загалом на даний час протяжність ліній електромереж вуличного освітлення громади становить  195,6 км, кількість світлоточок вуличного освітлення складає 4090 шт., загальна їх потужність 65258 кВт.

Завдяки реалізації у 2019 році проєкту «Реконструкція вуличного освітлення в м. Овруч» в рамках програми «Енергозбереження» компанії НЕФКО, на який залучено 5940 тис. грн. кредитних та 70 тис. євро грантових коштів, по місту старі лінії електромереж вуличного освітлення з оголеним проводом замінено на лінії електромереж зовнішнього освітлення, що обладнані самонесучим ізольованим проводом, встановлено і замінено 1624 світильника: 446 існуючих світильників з лампами ДНаТ потужністю 100 Вт замінено на світлодіодні світильники потужністю 60 Вт в кількості 152 шт., 294 існуючих світильники ДНаТ потужністю 100 Вт замінено на світлодіодні світильники потужністю 20 Вт в кількості 294 шт. та 943 існуючих світильників з люмінесцентними лампами потужністю 65 Вт замінено на світлодіодні орієнтовною потужністю 20 Вт.

По селах Яцковичі, Колосівка, Велика Фосня, Мала Фосня, Бондарі, Бондарівка, Красносілка, Велика Чернігівка, Мала Чернігівка, Богданівка, Коренівка, Черепинки, Шоломки, Збраньки, Папірня, довгиничі, Мамеч, Камінь, Заріччя, Лукішки, Острів, Клинець, Павловичі, Нагоряни відновлено вуличне освітлення шляхом реконструкції та капітального ремонту системи вуличного освітлення, загальна вартість робіт по яких склала 11847 тис. грн..

Протягом 2019-2020рр. також виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вуличного освітлення ще по 9 селах громади: Слобода Шоломківська, Великі Мошки, Раківщина, Гуничі, Гошів, Оленичі, Стугівщина, Хлупляни, Потаповичі.

Значну економію коштів на олату енергоносіїв дало впровадження енергоефективних заходів комунальними підприємствами, що забезпечують водопостачання та водовідведення в громаді.

Відтак, КП «Водоканал» завдяки впровадженню енергоефктивних заходів та заміні старого енергоємного обладнання на нове енергоефективне, щороку зменшує об’єми споживання електроенергії і у 2020 році спожило на 121431 кВт електренергії менше, ніж у 2019 році та на 326757 кВт менше, ніж у 2018 році.

Підприємством замінено 1259 м/п металевих труб водопровідних мереж на поліетиленові, прочищено та відремонтовано оглядові колодці.

Виконано поточний ремонт водопровідних мереж по 11 вулицях міста (Шкільній, Енергетиків, Прорізній, Танкістів, Т. Шевченка, Металістів, Київській, Житомирській, Василя Карпенка, Б. Хмельницького, Лесі Українки) – на 233187,19 грн.

Каналізаційної мережі по 2 вулицям міста (по вул. Б. Хмельницького, Нагорянській) виконано – на 8373,18 грн.

Зливової каналізаційної мережі по 12 вулицям (по вул. Франка, Т. Шевченка, Б. Хмельницького, Степана Бандери, Г. Майдану, Вишневій, Г. Майдану, вул. Ш. Алейхема, Г. Виговського, І. Богуна, площі Привокзальній, вул. Набережній) Разом – на 53504,88 грн.

По сільським водогонам відновлено водопостачання в селі Піщаниця.

Проведено комплексний ремонт водогінної мережі в с. Гаєвичі.

Продовжено існуючі водопроводи в с. Коптівщина, Велика Хайча, Великий Кобилин, Збраньки, Поліське.

Відновлено артезіанські свердловини в с. Покалів, с. Полохачів, с. Невгоди, с. Дубовий Гай.

Відновлено роботу станції знезалізнення в с. Збраньки.

Тривають роботи по капітальному ремонту водогінної мережі в с. Велика Хайча, будівництву нових свердловин в с. Лукішки та в с. Коренівка.

Завершується реконструкція водогінної мережі сіл Стугівщина, Хлупляни, Оленичі.

У 2020 році в рамках участі Овруцької громади у проєкті “Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях”, що виконувався в рамках та за кошти  програми міжнародної технічної допомоги «Енергоефективність у громадах II», яка впроваджується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), функції адміністратора гранту якого виконувала міжнародна громадська організація «Центр сприйняття житловим та муніципальним реформам», за рахунок грантових коштів та коштів міського бюджету проведено енергоаудити з виготовленням енергетичних сертифікатів для 16 бюджетних будівель, що є у складі 7 найбільш відвідуваних комунальних заклададів та установ громади: 4 міських шкіл, Овруцького ЗДО №6, Центру дитячої та юнацької творчості, а також для двох найбільших будівель міської лікарні. Це дасть змогу залучати кошти на проведення енергоефективних заходів як з державного бюджету, так і від організацій міжнародної підтримки, оскільки з 01.07.2019 року відповідно до чинного законодавства навіть державні кошти можуть спрямовуватися на проведення капітальних ремонтів та термомодернізацію будівель лише за наявності енергетичного сертифікату такої будівлі.

Відповідно до отриманих енергетичних сертифікатів усі обстежувані в рамках даного проєкту будівлі перебувають на найнижчому рівні енергоефективності і потребують впровадження енергоефективних заходів різного характеру.

Одним із найбільш дієвих заходів у напрямку підвищення рівня енергоефективності фахівці вважають проведення комплексної термосанації будівель, удосконалення системи теплопостачання та заміну ламп розжарювання на енергоефективні.

Відтак, Овруцькою міською радою розроблено проєкти по термосанації бюджетних будівель, по деяких із них вже виготовлено проектно-кошторисну документацію, а проєкти «Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3»,  «Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» та «Реконструкція-термосанація будівлі Центру дитячої та юнацької творчості» подавались на конкурс по їх реалізації за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, одак не пройшли конкурсний вдбір.

Нині триває робота по пошуку інших джерел фінансування вищезазначених проєктів, оскільки фінансові ресурси громади є обмеженими і впровадити усі енергоефективні заходи виключно за кошти міського бюджету неможливо.

Разом з тим, в громаді ведеться широка інформаційна кампанії у сфері енергоефективності та енергозбереження. Так, в рамках реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату Овруцької громади започатковано щорічне проведення Днів сталої енергії.

Впровадження усіх передбачених даною Програмою заходів дасть можливість скоротити бюджетні видатки на енергоносії, збільшити обсяг використання нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива, модернізувати бюджетну та комунальну сферу, спрямувати зекономлені внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів коштів на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах, створити належні умови для навчання та виховання дітей у позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти, перебування хворих у медичних установах громади.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Програма енергозбереження та енергоефективності Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про енергозбереження”, Закону України «Про альтернативні джерела енергії», Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та інших законодавчих актів у сфері енергоефективності.

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних та водних ресурсів у бюджетній сфері громади, у сфері надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних та водних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування в населення громади світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Комплекс цих заходів сформований на основі пропозицій виконавчих органів Овруцької міської ради, бюджетних установ, комунальних та енергопостачальних підприємств. Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану міського та сільського господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг для населення і соціально-побутових умов мешканців Овруцької ТГ та передбачає:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів у комунальній та бюджетній сферах ОТГ за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;
 • підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;
 • впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;
 • популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;
 • скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері ромади;
 • залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах громади;
 • запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами громади;
 • інформування та популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання енергії та здійснення заходів з енергоефективності.
 1. ШЛЯХИ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ.

Основними завданнями Програми енергозбереження та енергоефективності Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки буде удосконалення  системи управління енергозбереженням, скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та житлово-комунальній сферах громади, а також можливості залучення для цього коштів державного бюджету та інвестиційних коштів, у тому числі грантових.

Вирішення проблемних питань енергозбереження бюджетних установ забезпечуватиме реалізація заходів технічного та організаційного характеру.

Відповідно до вимог Закону України “Про енергозбереження” підготовлено наступні заходи організаційного характеру:

 • проведення фахового енергоаудиту, енергообстеження;
 • проведення попереднього техніко-економічного обґрунтування;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації;
 • удосконалення системи моніторингу енергоносіїв в бюджетній та комунальній сфері.

Передбачається виконання комплексу заходів з енергоефективності технічного (технологічного) характеру у бюджетній сфері протягом 2021-2025 років:

 • модернізація котелень на об’єктах із застосуванням альтернативних видів палива;
 • утеплення фасадів та дахів, заміна дверей та вікон на металопластикові;
 • технічне переоснащення об’єктів комунальної сфери із застосуванням енергоефективного обладнання;
 • проведення Днів сталої енергії у громаді;
 • проведення шкільних занять по енергозбереженню, задля підвищення обізнаності молодого покоління;
 • проведення різноманітних конкурсів;
 • випуск друкованої літератури.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ТА ЕТАПІВ ПРОГРАМИ.

Термін виконання програми розрахований на 2021-2025 роки.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ.

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік та за рахунок інших джерел фінансування.

Джерелами фінансування програми можуть бути:

– кошти державного бюджету;

– кошти місцевого бюджету;

– кошти обласного бюджету;

– кошти підприємств;

– інші джерела;

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, і в разі потреби уточнюються завдання та заходи Програми.

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:

 • відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоносії до 50%;
 • збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;
 • модернізація конструкцій вікон та дверей;
 • спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;
 • поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
 • створення безпечних умов навчання та виховання дітей у навчальних закладах;
 • стимулювання впровадження систем енергоменеджменту в сфері промисловості, удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних установах;
 • підвищення рівня обізнаності споживачів енергії з питань енергетичної ефективності, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Реалізація Програми має велику екологічну ефективність. Знижуються обсяги шкідливих викидів та забруднення навколишнього природного середовища за рахунок зменшення кількості палива, що споживається.

 1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Виконавчі органи Овруцької міської ради, підприємства та бюджетні установи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, забезпечать їх реалізацію в повному обсязі та у визначені строки інформуватимуть про хід їх виконання. Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій раз на рік інформуватиме про хід виконання Програми.

Заходи технічного (технологічного) характеру Овруцької ТГ на 2021-2025 роки

Найменуваня заходу Сфера впровадження заходів Термін впровадження Очікувані обсяги та джерела фінансування
Всього Кошти державного бюджету Місцевий бюджет Інші джерела фінансування
1.Модернізація чи заміна технічно застарілих власних паливних господарств (котельні, котли)

 

Заклади бюджетної сфери комунальної форми власності Овруцької міської ради 2021-2025 роки     В межах бюджетних призначень  
2. Термореновація приміщень (заміна віконних конструкцій та вхідних дверей, утеплення стін, покрівель та підвальних приміщень Заклади бюджетної сфери комунальної форми власності Овруцької міської ради, багатоквартирні будинки 2021-2025 роки     В межах бюджетних призначень  
3. Модернізація чи заміна внутрішніх та зовнішніх систем опалення Заклади бюджетної сфери комунальної форми власності Овруцької міської ради 2021-2025 роки     В межах бюджетних призначень  
4. Впровадження заміни ламп розжарювання на енергоефективні Заклади бюджетної сфери комунальної форми власності Овруцької міської ради, мережі вуличного освітлення громади, комунальна сфера 2021-2025 роки     В межах бюджетних призначень Кошти інвесторів
5. Реконструкція водогінних мереж (заміна старого обладнання, виготовлення ПКД) Заклади бюджетної сфери комунальної форми власності Овруцької міської ради, обєкти каналізаційних та водопровідних систем 2021-2025 роки     В межах бюджетних призначень  
6. Встановлення високочастотного обладнання Артезіанські свердловини 2021-2025     В межах бюджетних призначень  

 

Орієнтовний перелік проектів з енергозбереження

Назва інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку Назва замовника Період реалізації Загальна кошторисна вартість, тис. грн. Наявність проектно – кошторисної документації (вказати дату розробки та назву проектної організації) Наявність експертного звіту (зазначити дату і №) Орієнтовні джерела фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3 Овруцької міської ради Житомирської області по вул. Замкова, 13 в м. Овруч Житомирської області   2022-2025 6212,078

 

ФОП Невмержицький М.І. №06-0682-18 від 23.11.18 міський бюджет, інші кошти
2. Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області   2022-2025 18058,410 ТОВ «Експертиза МВК» №18480 12.12.2018 міський бюджет, інші кошти
3. Реконструкція-термосанація будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка 100, м. овруч, Овруцького району, Житомирської області   2022-2025 18370,793     міський бюджет, інші кошти
4. Капітальний ремонт приміщення будинку культури із заміною зовнішніх мереж теплопостачання за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с. Кирдани, вул. Лесі Українки, 1   2021 3866,152     міський бюджет, інші кошти
5. Капітальний ремонт теплової мережі ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» м. Овруч, Житомирської області   2021 2533,160     міський бюджет, інші кошти
6. Капітальнй ремонт даху (заміна покрівельного матеріалу) старого корпусу ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4» Оврцької міської ради за адресою: м. Овруч, вул. Князя Олега, 11   2022 1378,697     міський бюджет, інші кошти
7. Капітальний ремонт покрівлі Шоломківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Овруцької міскьої ради Житомирської області   2022 На стадії виготовлення     міський бюджет, інші кошти
8. Переведення АЗПСМ с. Бондарі в приміщення школи   2021       Міський бюджет
9. Ремонт пічного обладнання на ФП та ФАП сіл Острів, Білокамінка, Богданівка, Підруддя, Красносілка, В. Кобилин   2021-2022 15      
10. Переведення АЗПСМ №2 м. Овруч на електроопалення   2021 На стадії виготовлеення     Міський бюджет
11. Реконструкція-термосанація будівлі АЗПСМ №1 м. Овруч   2022 На стадії виготовлення     Міський бюджет, інші джерела фінансування
12. Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2022-2024 1498,537 ФОП Козодой І.В. №15526 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
13. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу двоповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2023-2025 8060,367 ФОП Козодой І.В. №15521 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
14. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу п’ятиповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2023-2025 5790,549 ФОП Козодой І.В. №15522 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
15. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі гінекологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2022 5587,087 ФОП Козодой І.В. №15518 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
16. Капітальний ремонт будівель (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2024-2025 9146,285 ФОП Козодой І.В. №15524 від 10.08.2018 Інфраструктурна субвенція, міський бюджет, інші кошти
17. Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області   2023 2178,153 ФОП Козодой І.В. №15523 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
18. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) із заміною покрівлі діагностичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 41 м. Овруч Овруцького району Житомирської області   2023-2025 6565,120 ФОП Козодой І.В. №15520 від 10.08.2018 Міський бюджет, інші джерела фінансування
19. Реконстрекція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання для громади с. Піщаниця Овруцького району, Житомирської області   2021-2022 1246,640 ФОП Росквасов Ю.А. №06-0415-16 від 29 червня 2016 року Міський бюджет, інші джерела фінансування
20. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Збраньки , Овруцькому районі, Житомирської області   2021-2022 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс»   Програма «Питна вода» , міський бюджет,
21. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Клинець, Овруцькому районі, Житомирської області   2021 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс»   Програма «Питна вода» , міський бюджет
22. Реконструкція станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Невгоди, Овруцькому районі, Житомирської області   2021 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс»   Програма «Питна вода» , міський бюджет
23. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Черепин, Овруцькому районі, Житомирської області   2021 Планується виготовлення ПКД ТОВ «ЮБК «Комплекс»   Програма «Питна вода» , міський бюджет
24. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Слобода Шоломківська, Овруцького району, Житомирської області 2021 453,653   Філія ДП «Укрдердбудекспертиза» у Житомир ській області від 02.07.2018 № 06-0394-18 «Засвітимо Житомирщину», міський бюджет, інші кошти
25. Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) будинку №29 по вул. Відродження в м. Овруч Житомирської області     997,056 ТОВ «Житмирбудпроектекспертиза» 13.03.2020р. №217/е/2020 міський бюджет, інші кошти
26. Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) будинку №86 по вул. Богдана Хмельницького в м. Овруч Житомирської області     582,612 ТОВ «Житмирбудпроектекспертиза» 13.03.2020р. №219/е/2020 міський бюджет, інші кошти
27. Капітальний ремонт даху (заміна покрівельного покриття) будинку №88 по вул. Богдана Хмельницького в м. Овруч Житомирської області     581,792 ТОВ «Житмирбудпроектекспертиза» 13.03.2020р. №218/е/2020 міський бюджет, інші кошти
28. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч, Житомирської області     1396,517   26.02.2020р. №221/е/2020 міський бюджет, інші кошти
29. Будівництво системи побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Шолом-Алейхема та вул. Озерна в м. Овруч Житомирської області     5111,437   18.09.2018р. №06-0480-18 міський бюджет, інші кошти
30. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Миротворців в м. Овруч Житомирської області (коригування)     1181,76   11.01.2018р. №06-0957-17 міський бюджет, інші кошти
31. Реконструкція ІІ-ІІІ поверхів приміщення амбулаторії загальної практики медицини під житло за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вулиця Київська, 127-а     6142,009 ТОВ «Житмирбудпроектекспертиза» №2182/е/19 від 12 вересня 2019 року міський бюджет, інші кошти
32. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Слобода Шоломківська, Овруцького району, Житомирської області     453,653 ФОП Невмержицький М.І. 02.07.2018р. №06-0394-18 міський бюджет, інші кошти
33. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Потаповичі, Овруцького району, Житомирської області     144,194 ФОП Невмержицький М.І. міський бюджет, інші кошти
34. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гошів, Овруцького району, Житомирської області     1141,924 ФОП Невмержицький М.І. 03.06.2019р. №06-0202-19 міський бюджет, інші кошти
35. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гуничі, Овруцького району, Житомирської області     630,044 ФОП Невмержицький М.І. 22.05.2019р. №06-0185-19 міський бюджет, інші кошти
36. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Раківщина, Овруцького району, Житомирської області     792,964 ФОП Невмержицький М.І. 22.05.2019р. №06-0184-19 міський бюджет, інші кошти
37. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Великі Мошки, Овруцького району, Житомирської області     570,587 ФОП Невмержицький М.І. 22.05.2019р. №06-0186-19 міський бюджет, інші кошти
38. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Хлупляни, Овруцького району, Житомирської області     616,356 ФОП Невмержицький М.І. 30.09.2019р. №06-0461-19 міський бюджет, інші кошти
39. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Стугівщина, Овруцького району, Житомирської області     301,327 ФОП Невмержицький М.І. 30.09.2019р. №06-0460-19 міський бюджет, інші кошти
40. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Оленичі, Овруцького району, Житомирської області     616,18 ФОП Невмержицький М.І. 30.09.2019р. №06-0459-19 міський бюджет, інші кошти
41. Реконструкція силового обладнання КП “Водоканал” Овруцької міської ради у павільйонах №1, №5, №7, №9, №14, №16, №17, №18 зі встановленням станції автоматичного керування на базі частотних перетроворювачів Danfoss Aqua Drive”     1495,613   26.02.2019р. 137/е/19-КД/П міський бюджет, інші кошти
42. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Хуторянська, Шваб, Садова, Поліська, Заводська, Південна, Колгоспна, Чигиринська, Швабівська, Ясельна та пров. Колгоспний, Рибний, Ясельний в с. Заріччя, Овруцького району, Житомирської області     1055,033   24.07.2018р. №06-0469-18 міський бюджет, інші кошти
43. Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна, Молодіжна, Глибока, Сонячна, Інтернаціональна, Шкільна, Нова, Партизанська, Жовтнева, Дружби, Перемоги та пров. Жовтневий, Перемоги  в с. Заріччя, Овруцького району, Житомирської області     603,672   24.07.2018р. №06-0468-18 міський бюджет, інші кошти
44. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Острів, Овруцького району, Житомирської області     604,997   02.07.2018р. №06-0391-18 міський бюджет, інші кошти
45. Реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району Житомирської області (коригування)     4689,0097   16.12.2019р. №3235/е/19 міський бюджет, інші кошти
46. Капітальний ремонт частини водопровідної мережі в с. Велика Хайча Овруького району, Житомирської області     713,803   25.06.2020р. №1104/е/20 міський бюджет, інші кошти
47. Реконструкція системи водопостачання в с. Лукішки Овруцького району, Житомирської області   2021 1346,969   19.12.2019р. №06-0526-19 міський бюджет, інші кошти
48. Будівництво каналізаційної насосної станції та напорного колектора по вул. Володимира Богораза м. Овруч, Житомирської області   2021 779,09   26.02.2020р. №220/е/2020 міський бюджет, інші кошти
49. Будівництво свердловини №21 на водозаборі ВНС №1 в м. Овруч Житомирської області   2021 765,877 ТОВ РБК «Лівобережжя» 29.12.2020р.               №29/153-12/20/А міський бюджет, інші кошти
50. Будівництво свердловини №22 на водозаборі ВНС №1 в м. Овруч Житомирської області   2021 821,662 ТОВ РБК «Лівобережжя» 29.12.2020р.          №29/154-12/20/А міський бюджет, інші кошти
51. Будівництво свердловини №15 на водозаборі ВНС №2 в м. Овруч Житомирської області   2021 775,58 ТОВ РБК «Лівобережжя» 29.12.2020р.           №29/151-12/20/А міський бюджет, інші кошти
52. Будівництво свердловини №16 на водозаборі ВНС №2 в м. Овруч Житомирської області   2021 781,729 ТОВ РБК «Лівобережжя» 29.12.2020р.               №29/152-12/20/А міський бюджет, інші кошти
53. Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Острів Овруцької міської ради Житомирської області   2022 1389,406 КП «Житомирводпроект» 19.02.2021р. №48/е/21 міський бюджет, інші кошти
54. Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Заріччя Овруцької міської ради Житомирської області   2022 1372,207 КП «Житомирводпроект» 19.02.2021р. № 47/е/21 міський бюджет, інші кошти
55. Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Велика Хайча Овруцької міської ради Житомирської області   2022 1291,05 КП «Житомирводпроект» 19.02.2021р. № 46/е/21 міський бюджет, інші кошти
56. Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Потаповичі Овруцької міської ради Житомирської області   2022 1347,178 КП «Житомирводпроект» 19.02.2021р.                  №49/е/21 міський бюджет, інші кошти
57. Капітальний ремонт частини водогінної мережі в с. Піщаниця Овруцької міської ради   2022 4157,032   15.01.2021р. №2329/е/2020 міський бюджет, інші кошти
58. Реконструкція водогінної мережі в с.Нагоряни Овруцької міської ради Житомирської області   2021   міський бюджет, інші кошти
59. Реконструкція нежитлового приміщення під соціальний багатоквартирний житловий будинок за адресою: вул. Житомирська, 4а, с. Велика Чернігівка Овруцької міської ради Житомирської області   2021-2022   міський бюджет, інші кошти
60. Будівництво водогінної мережі в с. Заріччя Овруцької міської ради Житомирської області   2021   міський бюджет, інші кошти
61. Капітальний ремонт приміщення дошкільної групи Великофоснянського закладу дошкільної освіти Овруцької міської ради в с.Невгоди, за адресою: 11162, Житомирська область, Овруцький район село Невгоди, вул.перемоги, буд.1   2021 166,018 №3 міський бюджет, інші кошти
62. Капітальний ремонт частини приміщення дошкільної групи в с.Слобода-Шоломківська Шоломківського закладу дошкільної освіти   2021-2022 701,607   міський бюджет, інші кошти
63. Капітальний ремонт приміщення Раківщинської філії ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4   2022 На стадії виготовлення   міський бюджет, інші кошти
64. Капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» по вул. Князя Олега, 11 в м.Овруч, Житомирської області   2022 На стадії виготовлення   міський бюджет, інші кошти
65. Капітальний ремонт підвального приміщення (тепломережі) ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» Овруцької міської ради Житомирської області   2022 На стадії виготовлення   міський бюджет, інші кошти
66. Капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні Шоломківського ЗЗСО I-III ступенів Овруцької міської ради Житомирської області   2022 На стадії виготовлення   міський бюджет, інші кошти
67. Заміна насосів ЕЦВ 9 кВт на турецький насос 4,5 кВт на свердловині №13 ВНС №1 та свердловині №1а ВНС №2   2021 84 _ _ Міський  бюджет
68. Заміна насосів ЕЦВ 11 кВт на турецький насос 5 кВт на свердловині №13 ВНС №1 та свердловині №1а ВНС №2   2021 152     Міський бюджет
69. Заміна водопровідних мереж від свердловини №16 до свердловини №8 протяжністю 240 м, труба діаметром 76 мм   2021 96     Міський бюджет
70. Заміна водопровідних мереж від свердловини №3 до свердловини №2 протяжністю 300 м, труба діаметром 200 мм   2021 185     Міський бюджет
71. Заміна мереж подачі води на фільтра протяжністю 35 м, труба діаметром 200 мм та труби діаметром 90 мм протяжністю 50 м   2021 130     Міський бюджет
72. Заміна насосного обладнання очисних споруд для відкачуванн мулу – 2 насоси потужністю 18,5 кВт замінити на насоси потужністю 7 кВт   2021 190     Міський бюджет

 

Секретар ради                                                                                    Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=