Рішення №316 від 20 квітня 2021 року “Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

 Шоста   сесія                                                                         VІІІ скликання

від  20 квітня 2021 року     № 316

Про внесення змін до бюджету Овруцької

міської територіальної громади на 2021 рік

__(06538000000)

(код бюджету)

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 16.04.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Спрямувати на проведення видатків  200 000 гривень вільних залишків бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної  громади.

      2.Внести зміни до рішення 54-ої сесії міської ради VІІ скликання від 22.12.2020 року №2742 «Про бюджет Овруцької міської  територіальної громади на 2021» зі змінами, а саме:

2.1 В підпункті 1.1 пункту 1 Рішення  цифри «298 146 526», «293 039 411» замінити цифрами «310 769 670», «305 662 555» відповідно.

2.2 В підпункті 1.2 пункту 1 Рішення  цифри 307 405 639», «287 595 478», «19 810 161»  замінити цифрами «320 228 783», «289 965 879», «30 262 904» відповідно.

2.3. Підпункт  1.3 пункту 1 Рішення викласти  в наступній редакції:

«1.3 Установити в цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 25 155 789 гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення. З них:

– дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 26 721 404 гривень, джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади в сумі 8 761 421гривень;

– профіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 1 565 615 гривень, напрямком використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО (додаток №2)».

     2.4 Підпункт  1.6  Пункту 1 Рішення викласти в наступній редакції:

«1.6 Установити в цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 15 696 676  гривень (додаток №2), з них:

– профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 26 721 404 гривні, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 8 761 421.

– дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі  11 024 728  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади».

2.5 В пункті 6 Рішення цифру «49 356 189» замінити цифрою «61 589 482».

  1.  Додатки 1-6 викласти в новій редакції.
  2. Рішення набуває чинності з 20 квітня 2021 року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                Іван Коруд


Додаток_1_до_рiшення сесії №316

Додаток_1.1. до рішення сесії №316

Додаток_2_до_рiшення_сесiї №316

Додаток_3_до_рiшення_сесiї №316

Додаток_4_до_рiшення_сесiiЇ №316

Додаток_4.3 до рішення сесії №316

Додаток_5_до_рiшення_сесiї №316

Додаток_6_до_рiшення_сесiї №316

 

Розмір тексту-+=