Рішення №139 від 18 лютого 2021 року “Про внесення змін до бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта    сесія                                                                 VІІІ скликання

від 18 лютого 2021 року     №139

Про внесення змін до бюджету
Овруцької міської територіальної

громади на 2021 рік

__(06538000000)

(код бюджету)

Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 16.02.2021 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Спрямувати на проведення видатків 6 954 222 гривень вільних залишків   бюджетних коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади.
  1. Внести зміни до рішення 54-ої сесії міської ради VІІ скликання від 22.12.2020 року №2742 «Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2021» зі змінами, а саме:

2.1 В підпункті 1.1 пункту 1 Рішення  цифри «287 776 848», «282 669 733» замінити цифрами «289 723 559», «284 616 444» відповідно.

2.2 В підпункті 1.2 пункту 1 Рішення  цифри «286 211 233», «282 669 733», «3 541 500» замінити цифрами «295 112 166», «284 834 743», «10 277 423» відповідно.

2.3. Підпункт  1.3 пункту 1 Рішення викласти  в наступній редакції:

«1.3 Установити в цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету  у сумі 5 170 308 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. З них:

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 6 735 923 гривні, джерелами покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету;

– профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 565 615 гривень, напрямком використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО (додаток №2).».

2.4 Пункт 1 Рішення доповнити підпунктом  1.6 такого змісту:

«1.6 Установити в цілому дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 218 299  гривень (додаток №2), з них:

– профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6 735 923 гривні, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок використання вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету.

– дефіцит загального фонду міського бюджету  у сумі  6 954 222  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету».

2.5  Пункт 3 Рішення викласти в наступній редакції:

«3.Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до

цього рішення, у тому числі інші субвенції з бюджету міської територіальної

громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до

рішення та субвенція з бюджету міської територіальної громади на          співфінансування інвестиційних проектів згідно з додатком 4.2 до рішення .

  • В пункті 6 Рішення цифру «32 348 672» замінити цифрою «39 224 491».

2.7 Пункт 7 Рішення викласти в наступній редакції:

«7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

  • до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
  • джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.».

2.8 Пункт 8 Рішення викласти в наступній редакції:

«8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статею  101 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 , частиною 2 статті 72 та статті 15 Бюджетного кодексу України;»

2.9 Пункт 9 Рішення викласти в такій редакції:

«9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України».

  1. Додатки 1-6 викласти в новій редакції та доповнити додатком 4.2.
  2. Рішення набуває чинності з 18 лютого 2021 року.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально- кономічного розвитку.

Міський голова                                                      Іван КОРУД


Додаток 1

Додаток 1.1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 4.1

Додаток 5

Додаток 6  Завантажити документ
Розмір тексту-+=