Рішення №178 від 18 лютого 2021 року “Про внесення змін до рішення сесії від 22 липня 2016 року № 410 «Про затвердження Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Овруцької міської ради»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта   сесія                                                              VIIІ скликання

від  18  лютого  2021 року      № 178

Про внесення змін  до рішення сесії
від 22 липня 2016 року № 410 «Про затвердження
Положення про тендерний комітет

або уповноважену особу (осіб) Овруцької міської ради»

З метою забезпечення організації та проведення закупівель, керуючись ст. 3, ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Овруцької міської ради (Додаток № 1 до рішення від 22.07.2016 № 410), а саме:

1.1. п. 2.7. Положення викласти в наступній редакції:

«

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

  • планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
  • здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
  • проводити закупівлі паливно-мастильних матеріалів з використанням електронного каталогу через систему “Prozorro-market” (е-каталог) у розділі « Запит цінових пропозицій»;
  • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
  • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
  • забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
  • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
  • здійснення інших дій, передбачених Законом.

».

1.2. п. 3.9. Положення викласти в наступній редакції:

«

3.9. Уповноважена особа:

– приймає участь у плануванні публічних закупівель Замовника та формує річний план закупівель, зміни до нього в електронній системі закупівель в частині що стосується спрощених закупівель, закупівель які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівель які не перевищують 50 тис. грн.;

– здійснює вибір процедури закупівлі, а саме: спрощеної закупівлі, закупівлі яка здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону або закупівлі яка не перевищує 50 тис. грн.;

– проводить спрощені закупівлі, закупівлі які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель, визначених у ч. 7 ст. 3 Закону та закупівлі які не перевищують 50 тис. грн.;

– проводить закупівлю товарів з використанням електронного каталогу крім паливно-мастильних матеріалів – Електронний каталог “Prozorro-market” (е-каталог) – систематизована база актуальних пропозицій, що формується та наповнюється адміністратором е-каталогу в електронній системі закупівель та може використовуватись замовником для здійснення закупівлі товарів, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону з метою відбору постачальника товару (товарів);

– забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

– забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

– забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо відповідних закупівель відповідно до вимог Закону;

– представляє інтереси Замовника з питань, пов’язаних із здійсненням відповідних закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

– надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

– аналізує виконання договорів за результатами відповідних закупівель, укладених згідно із Законом;

– здійснює інші дії, передбачені Законом або розпорядчим рішенням Замовника.

».

Овруцький міський голова                                                 Іван Коруд  Завантажити документ