Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста юридичного відділу виконкому Овруцької міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно розпорядження Овруцького міського голови від 15.02.2021 року № 30-к у виконкомі Овруцької міської ради оголошено конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста юридичного відділу виконкому Овруцької міської ради.

ОСНОВНІ  ВИМОГИ

до кандидатів на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста юридичного відділу виконкому Овруцької міської ради

  1. Громадянство України.
  2. Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  3. Стаж роботи за фахом не менше одного року.
  4. Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років.
  5. Добре володіння державною мовою.
  6. Системні знання в області чинного законодавства, зокрема: Конституції України, служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України а також інших нормативно-правових актів.
  7. Володіння навиками роботи на персональному комп’ютері, знання відповідних комп’ютерних програм.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування даного оголошення за адресою: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 31-А. Оголошення в газеті «Зоря» було опубліковано 19 лютого 2021 року.

Інформацію щодо порядку проведення конкурсу, переліку документів, що додаються до заяви про участь у конкурсі, розміру і умов оплати праці, основних функціональних обов’язків та іншу додаткову інформацію можна отримати у спеціаліста з кадрових питань.

Міський голова                                                                                 Іван Коруд


Особовий лист Форма П- 2ДС


заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”; (Електронна форма)

копію документа, який посвідчує особу, копія ід. кода;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності),

копію трудової книги.


Питання для підготовки до складання іспиту на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста юридичного відділу виконкому Овруцької міської ради