Проект рішення “Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення для прикордонного підрозділу Житомирського прикордонного загону, що дислокується в межах ділянки відповідальності Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Четверта сесія                                                      VІІІ  скликання

від 18 лютого 2021року           №_____

Про затвердження Програми матеріально-
технічного забезпечення для прикордонного
підрозділу Житомирського прикордонного
загону, що дислокується в межах ділянки
відповідальності Овруцької міської

територіальної громади на 2021 рік

З метою матеріально-технічного забезпечення прикордонного загону, що дислокується на території Овруцької міської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради ……………….. від ………………, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення для прикордонного підрозділу Житомирського прикордонного загону, що дислокується на території Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік (додаток №1).
 2. Начальнику відділу фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) забезпечити фінансування заходів Програми.

Міський голова                                                                                 Іван Коруд

Додаток

до рішення Овруцької  міської ради

від____________ №____

ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення для прикордонного підрозділу Житомирського прикордонного загону, що дислокується в межах ділянки відповідальності Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік

I. ПАСПОРТ

Програми матеріально-технічного забезпечення для прикордонного підрозділу Житомирського прикордонного загону, що дислокується в межах ділянки відповідальності Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік  (далі- Програма)

1 Ініціатор розроблення програми Житомирський прикордонний загін

 

3 Розробник та співрозробники програми Житомирський прикордонний загін

Овруцька міська рада

 

4 Відповідальні виконавці програми Овруцька міська рада

Житомирський прикордонний загін

 

5 Термін реалізації програми 2021 рік
8 Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Бюджет Овруцької міської територіальної громади
9 Очікуваний обсяг фінансування Програми, всього  400 000 грн.

ІI. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Основним стратегічним завданням програми є забезпечення охорони Державного кордону України, забезпечення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають Державний кордон України відділом прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону в складних соціально-економічних умовах. Завдання, що стоять перед підрозділом прикордонного загону, вимагають постійного підтримання матеріально-технічної бази на належному рівні. Програму розроблено відповідно до Конституції України, законів України від 04.11.1991 року № 1777-12 «Про державний кордон України», від 3 квітня 2003 року № 661-IV «Про Державну прикордонну службу України», указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державній прикордонній службі України» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 року «Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ІІI. Мета програми.

Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої інфраструктури відділу прикордонної служби «Овруч», підвищення спроможності підрозділу Державної прикордонної служби України у ефективній протидії незаконній міграції та незаконному переміщенню тютюнових виробів, інших товарів через державний кордон України, підтримання в робочому стані інженерно-технічних засобів охорони кордону, забезпечення запасними частинами до транспортних засобів,  засобів малої механізації і матеріалами, утримання, ремонт та обслуговування автотранспорту, систем відеоспостереження, сигналізаційних та охоронних систем.

ІV. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

Забезпечення відділу прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону достатньою кількістю технологічного обладнання, речового майна, будівельних та конструкційних матеріалів,  пально-мастильних матеріалів, запасних частин автотранспорту та засобів малої механізації для інженерного облаштування державного кордону та забезпечення демаркаційних заходів, оплату послуг для організації удосконалення існуючої інфраструктури військових містечок підрозділу відповідно до Плану заходів з енергозбереження та зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг згідно Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», оплату послуг по реконструкції та ремонту існуючої інфраструктури військових містечок підрозділу, оплату послуг на утримання інженерних засобів, оргтехніки, ремонту та обслуговування автотранспорту, систем відеоспостереження, сигналізаційних та охоронних систем, стимулювання та заохочення персоналу підрозділу за вагомий внесок в охороні державного кордону та якісного виконання своїх службових обов’язків.

V. У результаті реалізації Програми очікується забезпечити:

 1. Підвищення можливостей підрозділу у забезпеченні прикордонної безпеки в Овруцькій міській територіальній громаді.
 2. Формування у громадськості на території Овруцької міської територіальної громади належного розуміння значення охорони державного кордону України для суспільства, формування позитивної громадської думки про діяльність прикордонного відомства та держави в цілому.
 3. Покращення співпраці громадськості та прикордонників в охороні державного кордону України.

VI. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021 року.

VІI.  Напрями діяльності та заходи  Програми:

 1. Забезпечити прикордонну безпеку в Овруцькій міській територіальній громаді. За участю керівництва Овруцької міської ради та Житомирського прикордонного загону розглянути питання щодо координації співпраці Овруцької міської ради та Житомирського прикордонного загону, покращення забезпечення відділу прикордонної служби «Овруч».

Житомирський прикордонний загін, Овруцька міська рада, 2021р.

 1. Для забезпечення відділу прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону достатньою кількістю технологічного обладнання, речового майна, будівельних та конструкційних матеріалів, пально-мастильних матеріалів, запасних частин автотранспорту та засобів малої механізації для інженерного облаштування державного кордону та забезпечення демаркаційних заходів, оплату послуг для організації удосконалення існуючої інфраструктури військових містечок підрозділу відповідно до Плану заходів з енергозбереження та зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг згідно Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», оплату послуг по реконструкції та ремонту існуючої інфраструктури військових містечок підрозділу, оплату послуг на утримання інженерних засобів, оргтехніки, ремонту та обслуговування автотранспорту, систем відеоспостереження, сигналізаційних та охоронних систем, підтримання наявної інфраструктури відділу прикордонної служби та пунктів пропуску, в належному стані, заохочення персоналу підрозділу за вагомий внесок в охороні державного кордону та якісного виконання своїх службових обов’язків  визначено напрямки діяльності та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення прикордонного підрозділу Житомирського прикордонного загону, що дислокується в межах ділянки відповідальності Овруцької міської територіальної громади:
 • придбання конструкційних матеріалів для становлення зовнішнього огородження, будівельних матеріалів для облаштування місць загального користування, їдальні;
 • придбання паливно-мастильних матеріалів;
 • проведення поточного ремонту систем електро та водопостачання, водовідведення, теплопостачання;
 • придбання віконних конструкцій, металопрокату, абразивних виробів, електродів, блоків резервного живлення, ручного моторизованого та електричного інструменту та запчастин до нього, сітчастого загородження, запасних частин для ремонту та обслуговування транспортних засобів, плавзасобів, інженерної техніки та пропашного обладнання;
 • придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності та утримання підрозділу;
 • оплати послуг по підвищенню електропотужності військових містечок;
 • проведення реконструкцій та ремонту існуючої інфраструктури військових містечок підрозділу;
 • оплати послуг ремонту та обслуговування інженерних засобів, оргтехніки, ремонту та обслуговування автотранспорту, систем відеоспостереження, сигналізаційних та охоронних систем та заохочення персоналу підрозділу.

Джерела фінансування: бюджет Овруцької міської територіальної громади- 400 000 грн.

Термін: 2021рік.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Голова Овруцької міської ради та заступник начальника Житомирського прикордонного загону з тилу (начальник відділу прикордонної служби «Овруч»).

Секретар ради                                                                 Віктор Кисіль  Завантажити документ
Розмір тексту-+=