Рішення №2742 від 22 грудня 2020 року “Про бюджет Овруцької міської територіальної громади на 2021 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятдесят четверта сесія                                                       VII скликання

від 22 грудня 2020 року              №2742

Про бюджет Овруцької міської

територіальної громади на 2021 рік

(06538000000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2021 рік:
 • Доходи міського бюджету у сумі 287 049 848 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського  бюджету – 282 669 733 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 4 380 115 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до міського бюджету згідно з додатком 1.1. до цього рішення.

 • Видатки міського бюджету у сумі  285 484 233 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 282 669 733 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 814 500 гривень.
 • Установити в цілому профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 565 615 гривень, напрямком використання якого визначити погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО згідно з додатком 2 до цього рішення.
 • Оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
 • Резервний фонд міського бюджету у розмірі 100000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду міського, бюджету визначених цим пунктом.
 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, у тому числі інші субвенції з міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.
 3. Надати право виконавчому комітету міської ради в міжсесійний період упродовж 2021 року у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах міському бюджету, вносити зміни до доходів, фінансування та видатків міського бюджету з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.
 4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 32 240 672 згідно з додатком 6 до цього рішення.
 6. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України.
 8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.
 9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2 348 421,44 гривень та граничний обсяг гарантованого Овруцькою міською радою у сумі 2 348 421,44 гривень.
 10. Визначити на 2021рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на

–  оплату праці працівників бюджетних установ;

–  нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– обслуговування місцевого боргу;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 1. Надати право відділу фінансів Овруцької міської ради здійснювати, в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,в межах поточного бюджетного періоду за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України та відповідно до статей 43,73  Бюджетного кодексу України.
 3. Головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з      дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих  міською радою;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до     законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

9) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

10) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

11) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

12) провести інвентаризацію діючих міських  програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні;

13) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції міській раді щодо внесення змін до міських  програм, а також припинення їх дії.

 1. Надати право виконавчому комітету міської ради  приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Овруцької міської ради здійснювати, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств без включення його до мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів міського бюджету.
 3. Проводити фінансування та відшкодування понесених витрат комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємствому «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області, на:

–    благоустрій  по Овруцькій ОТГ КЕКВ 2610, 3210;

– капітальне будівництво, реконструкцію основних засобів, необоротних активів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств Овруцької міської ради Житомирської області КЕКВ 3210;

– поточний та капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію та утриманню доріг (вулиць) на території Овруцької міської ОТГ КЕКВ 2610,3210;

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, виконання реконструкції, капітального та поточного ремонтів в житловому фонді, прибудинкових територіях за КЕКВ 2610, КЕКВ 3210;

– капітальні та поточні видатки по водопровідно-каналізаційному господарству КЕКВ 3210, 2610;

–   іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства КЕКВ 2610, 3210.

Фінансування та відшкодування понесених витрат  проводити в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами головними розпорядниками бюджетних коштів.

 1. Рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.
 2. Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Міській раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше, ніж через десять днів з дня його прийняття в громадсько-політичній  газеті  Овруцького району «Зоря».
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку

Міський голова                                                      Іван Коруд


Додаток 1

Додаток 1.1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 4.1

Додаток 5

Додаток 6  Завантажити документ