Проект рішення “Про внесення змін до фінансового плану КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради на 2021 рік”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

РІ Ш Е Н Н Я

________________                                                                            ____  скликання

від ___________ 2021 року       №

Про внесення змін до фінансового плану
КНП «Овруцька міська лікарня»

Овруцької міської ради на 2021 рік

Керуючись ст. 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №1138 від 17.09.1996 року із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів №648 від 22.09.2016 року, Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів некомерційних комунальних підприємств Овруцької міської ради, з метою приведення у відповідність показників фінансового плану, підвищення ефективності роботи на 2021 рік КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до фінансового плану КНП “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради на 2021 рік (згідно додатку).
  2. КНП «Овруцька міська лікарня» (Шубан В.Г.) забезпечити виконання даного рішення з моменту набранням ним чинності.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                  І.Я. Коруд

Додаток

Пояснювальна записка

до змін до фінансового плану

КНП «Овруцька міська лікарня»

Овруцької міської ради на 2021 рік

Керуючись Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів некомерційних комунальних підприємств Овруцької міської ради, у зв’язку з затвердженням Овруцькою міською радою плану асигнувань загального фонду бюджету на 2021 рік  КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради вносить зміни до фінансового плану  на 2021 рік за ІІІ-IV квартали, а саме до дохідної частини фінансового плану:

тис.грн.

Показник фінансового плану Код рядка фінансо-вого плану Затверджено Пропонується Відхилення (+/-)  
ІІІ кв. IV кв. ІІІ кв. IV кв. ІІІ кв. IV кв.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21983,0 17484,8 20 407,3 15 089,0 -1575,7 -2395,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 020 7130,0 2395,8 5554,3 0,0 -1575,7 -2395,8
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 21983,0 17484,8 20407,3 15089,0 -1575,7 -2395,8

 Директор                                                                       В.Г.Шубан

Заст.з екон.питань                                                         Н.А.Заремба

Гол.бухгалтер                                                               М.П.Путятіна  Завантажити документ