Рішення №2744 від 22 грудня 2020 року “Про Прогноз бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2023 роки.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Пятдесят четверта  сесія                                                  VІІ скликання

Від 22 грудня 2020 року   № 2744

Про Прогноз бюджету Овруцької
міської  територіальної

громади на 2022-2023 роки.

Відповідно  до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75 і 76 Бюджетного кодексу України  та з метою забезпечення   послідовності  бюджетного процесу   при підготовці  проекту міського бюджету на 2021 рік, міська рада

      ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити прогноз бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2023роки (Додається).

Міський голова                                                                         І.Я.Коруд

Додаток

до рішення сесії Овруцької міської ради

від 22.12.2020р. №2744

ПРОГНОЗ
бюджету  Овруцької міської територіальної громади

на 2022 і 2023 роки

  1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на підставі діючих положень бюджетного та податкового законодавства, враховуючи лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2021 рік» та відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2021-2023 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671.

  1. Основні індикативні прогнозні показники бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2023 роки.

Прогноз доходної частини міського бюджету на 2022-2023 роки розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та тенденцій надходжень податків та зборів за останні роки.

Прогноз видаткової частини міського бюджету обраховано відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2021-2023 роках, яким запропоновано розмір мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року – 6 700 грн, з 01 січня 2023 року – 7 176 грн та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01 січня 2022 року – 2 983 грн, з 01 січня 2023 року – 3195 грн.

3. Дохідна спроможність бюджету Овруцької міської територіальної громади.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й збільшення власних доходів міського бюджету.

Прогноз власних доходів загального фонду на 2022 рік становить 138,7 млн. грн., у 2023 році прогнозне зростання власних доходів загального фонду до 2022 року збільшиться на 4,5 млн. грн.

Найбільшу питому вагу (59,6%) у складі доходів загального фонду (без урахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 82,5 млн. грн у 2022 році та 85,7 млн. грн у 2023 році.

Прогноз надходжень розрахований до базових ставок податків з урахуванням подальшого зростання мінімальної заробітної плати, розширення бази оподаткування та поліпшення адміністрування податків.

Основні фактори, які вплинуть на розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до міського бюджету протягом наступних років:

поступове підвищення розміру заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях бюджетної  сфери;

легалізація виплати заробітної плати;

залучення інвестицій до міського бюджету.

Інформацію за доходами бюджету міської ОТГ за основними надходженнями наведено у додатку 1 (додається).

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів.

Головними пріоритетами бюджетної політики у  Овруцькій міській  територіальній громаді на 2022-2023 роки є:

стабільне функціонування закладів бюджетної сфери та підприємств, які забезпечують життєдіяльність громади;

забезпечення умов для економічного зростання в усіх галузях та сферах діяльності, залучення інвестицій в економіку громади;

забезпечення умов для створення нових підприємств;

сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

Інформація щодо видатків бюджету за функціональною ознакою наведено в додатку 2 (додається).

Інформація щодо показників місцевого боргу на 2022-2023 роки наведено в додатку 3 (додається).

Додатки до Прогнозу (1-4).

Секретар                                                                                      І.М.Дєдух


Додаток  Завантажити документ