Проект “Програма «Безпечна громада» на 2020-2025 роки”

ПРОЕКТ

Програма «Безпечна громада» 

на 2020-2025 роки

І. Загальні положення

1.Передумова

Забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Громада – це складна і різнорідна інфраструктура, яка безперервно розвивається. Темп життя зростає, відбуваються події та заходи із залученням великої кількості громадян. Висока інтенсивність дорожнього руху вимагає оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Мешканці громади ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в сучасному середовищі сьогодні є як ніколи є актуальним.

Значний ріст злочинності, робить пріоритетними напрямками діяльності місцевої влади та правоохоронних органів: попередження надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посилених заходів безпеки громадян, збереження комунальної власності та важливих об’єктів громади, майна громадян.

З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує безпеку мешканців в сучасних умовах, є особливі вимоги щодо надійності, стійкості, ефективності та безперервності роботи у цілодобовому режимі. Існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям громади, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відеоохорони, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних об’єктів, можливості оперативного впливу на екстрені ситуації.

Комплексна система безпеки нового покоління з використанням технологій інтелектуального аналізу даних забезпечить підвищення безпеки на об’єктах та вулицях громади завдяки безупинному моніторингу ситуації в режимі реального часу, своєчасному автоматичному оповіщенню про тривожні, загрозливі та надзвичайні події для їх запобігання або негайного усунення, наявності засобів екстреного зв’язку, а також скоординованій взаємодії всіх учасників та служб, відповідальних за безпеку громади.

1.Дослідження та аналіз

2.1. Аналіз поточної ситуації, визначення потреб

Забезпечення безпеки мешканців та підтримка нормальної життєдіяльності громади завдяки стабільній роботі її важливих об’єктів є одним з головних завдань влади.

Повсякчас у громаді здійснюється розбудова, зростає рівень суспільно-політичної активності мешканців, участі у різноманітних масових заходах. Така ситуація вимагає створення необхідності підтримки належного забезпечення суспільної безпеки на території громади.

В співробітництві з правоохоронними органами проводиться постійна робота щодо протидії та профілактики правопорушень, забезпеченню суспільного порядку при проведенні публічних та масових заходів, захисту життя та здоров’я громадян.

Для реалізації завдань забезпечення належної безпеки використовуються засоби відеоспостереження, зв’язку, оповіщення, контролю, обмеження доступу, пожежної безпеки, системи моніторингу та аналізу.

На сьогоднішній день система відеоспостереження громади включає всього7 камер відеонагляду на території Овруцької громади.

Програма «Безпечна громада» ставить на меті посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів громади, комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльностігромади, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

В рамках розробки програми було здійснено аналіз існуючої системи відеоспостереження громади, мереж, які знаходяться на балансі виконавчих органів та підпорядкованих їм комунальних підприємств громади.

Було проведено комплексний аналіз з метою визначення місць та об’єктів громади, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. Розглянуто потреби у встановленні камер відеоспостереження, кнопок виклику поліції, датчиків сповіщення, пристроїв системи безпеки в’їздів, мостів, переїздів, перехресть, зупинок, інших місць скупчення людей та підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних, стратегічних та важливих для життєдіяльності об’єктів громади, встановлено їх пріоритетність. Найбільш пріоритетні об’єкти передбачено обладнати камерами відеоспостереження та аварійними датчиками у першочерговому порядку.

Світовою практикою доведено, що встановлення комплексних систем відеоспостереження безумовно сприяє попередженню та суттєвому зменшенню кількості правопорушень, виявленню, усуненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню у сфері благоустрою та охорони громадського порядку, в тому числі при проведенні заходів з масовим залученням людей. До того ж зазначимо, що важливу роль як у прогнозуванні небезпечних ситуацій, так і своєчасності реагування, відіграють сучасні засоби, що забезпечують зворотній зв’язок населення з правоохоронними та черговими службами.

Отже, в єдину локальну мережу системи «Безпечна громада» поступово мають бути об’єднані всі камери зовнішнього відеоспостереження, пристрої, датчики та інші елементи системи безпеки об’єктів всіх форм власності.

Одним з найважливіших завдань Програми є створення ситуаційного центру.

Ситуаційний центр представляє собою багатофункціональну систему, організаційно- технічний комплекс, основу якого складають інформаційне та програмне забезпечення для підтримки оперативних та стратегічних управлінських рішень. Такі рішення приймаються на основі постійного контролю подій, який здійснюється завдяки інформації з камер відеонагляду, та комплексного моніторингу факторів впливу на розвиток процесів, що відбуваються, виходячи з показників датчиків, пристроїв, систем сповіщень тощо.

Середнапрямків забезпечення безпеки слід звернути окрему увагу на контроль за дорожнім рухом. Моніторинг ситуацій на жвавих або небезпечних перехрестях та транспортних магістралях, паркувальних майданчиках здійснюватиметься у ситуаційному центрі. Завдяки отриманню та аналізу інформації, яка надходитиме з систем відеоспостереження, іншого спеціалізованого обладнання, відбуватиметься оперативне реагування на аварії, небезпечні та непередбачувані ситуації на автошляхах громади. Крім цього, відповідні правоохоронні органи зможуть отримати повну інформацію про дорожньо-транспортні події, здійснити оперативне відстеження маршруту транспортного засобу у разі злочину, тощо.

Для здійснення належного контролю за ситуаціями та відповідного реагування на події, ситуаційний центр включатиме наступні підсистеми:

 1. збору інформації (камери відеоспостереження, датчики);
 2. передачі інформації (мережеве обладнання, канали зв’язку);
 3. аналізу та структурування інформації (інформаційно-аналітичні системи, інтелектуальні інформаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення);
 4. візуалізації інформації (відеостіна, дисплейні системи, управління виведеннямінформації, озвучування, інтерактивні засоби,     відповідне програмнезабезпечення);
 5. зберігання інформації (серверне обладнання для зберігання архівів відеозаписів, бази даних);
 6. забезпечення безпеки інформації.

Враховуючи вищезазначене, відмітимо важливість та актуальність потреби у реалізації наступних задач:

 • розширення системи відеоспостереження за громадськими місцями, важливими та стратегічними об’єктами, дорожнім рухом;
 • встановлення датчиків та пристроїв, які мають додаткові функції, важливі для підтримки належного рівня безпеки – контроль параметрів навколишнього середовища, можливість розпізнавання номерних транспортних знаків, обличчя громадян, сповіщення та виклику працівників поліції або відповідних служб;
 • створення єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада» для зв’язку всіх елементів системи;
 • створення ситуаційного центру для координованого управління, контролю та моніторингу ситуацій.

2.2. Аналіз законодавчої бази

Системне забезпечення безпеки громадян, стабільного функціонування об’єктів особливої важливості та життєзабезпечення громади, проведення комплексних заходів щодо запобігання надзвичайним та загрозливим ситуаціям, встановлення систем безпеки та засобів відеоспостереження, забезпечення постійного моніторингу та оперативного реагування на відповідні події передбачені відповідними нормативними документами.

 • Закон України «Про основи національної безпеки України». Даним нормативно- правовим актом визначаються основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.
 • Закон України «Про дорожній рух». Цей документ визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху.
 • Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 року

№51-р «Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року». Метою зазначеної Концепції є комплексне розв’язання проблеми забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки шляхом встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та організації швидкого реагування на правопорушення. Даним нормативним актом визначено оптимальний варіант, шляхи і способи розв’язання цієї проблеми.

 • Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Житомирської області на період до 2025 року.

Основними завданнями якої є:

– удосконалення системи оперативного реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування громадян (автовокзали, парки, сквери тощо), на автошляхах та в місцях концентрації ДТП;

залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

організація забезпечення профілактики правопорушень;

запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях масового перебування громадян (автовокзали, парки, сквери тощо), на автошляхах та в місцях концентрації ДТП;

підвищення рівня дорожньої дисципліни;

провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень.

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах громади, об’єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку громади, для відповідного швидкого реагування.

Головне завдання Програми – впровадження комплексної системи безпеки на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв’язку, керування та оперативного реагування.

Отже, для реалізації вищезазначеної мети, завдання Програми полягають в наступному:

 • розвиток системи відеоспостереження: поступове забезпечення відеонагляду за всіма місцями та об’єктами, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією;
 • встановлення засобів та систем безпеки для моніторингу необхідних параметрів, факторів впливу на ситуацію, розпізнавання, сповіщення, зв’язку, контролю та керування подією;
 • створення єдиної локальної мережі системи, яка забезпечить отримання даних з усіх камер відеоспостереження та інших елементів системи безпеки із доступом до інформації сільської влади та правоохоронних органів;
 • створення ситуаційного центру для здійснення безперебійного контролю та моніторингу ситуацій та подій, аналітичної обробки та зберігання інформації,швидкого реагування та оперативного управління ситуацією на основі актуальних даних в режимі реального часу;
 1. забезпечення можливості відтворення ходу подій завдяки їх фіксації та зберіганню відповідної відеоінформації;
 2. консолідація зусиль влади та правоохоронних органів з метою забезпечення нормальної життєдіяльності громади.
 • Розробник та цільові групи

Розробником даної Програми є виконавчий комітет Овруцької міської територіальної громади.

Цільові групи Програми:

 • виконавчі органи Овруцької міської ради;
 • правоохоронні органи громади;
 • підприємства, організації, заклади та установи громади;
 • мешканці та гості Овруцької ОТГ.
 • Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів місцевого бюджету затверджується селищною радою щорічно в складі видатків місцевого бюджету відповідно на  2020- 2025 роки.

 • Очікувані результати виконання Програми

Результати та досягнення успішного виконання заходів Програми будуть наступними:

 • збереження життя та здоров’я громадян на вулицях та дорогах громади, в громадських місцях та під час проведення масових заходів;
 • забезпечення громадського порядку, здійснення постійного моніторингу стану в багатолюдних місцях;
 • підвищення рівня захищеності стратегічних, важливих та інфраструктурних об’єктів громади;
 • запобігання, оперативне реагування та протидія потенційним загрозам національній безпеці, терористичним проявам, провокаціям, збереження спокою у громаді та безпечної життєдіяльності населення;
 • зменшення кількості та усунення причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, зростання дисциплінованості учасників дорожнього руху;
 • зниження кількості правопорушень, забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів;
 • отримання своєчасної та достовірної інформації про подію, небезпечну абонадзвичайну ситуацію, можливість впливу на її перебіг та успішне подолання;

– забезпечення взаємодії місцевої влади та правоохоронних органів при проведенні заходів посилення безпеки громадян.

 1. Ключові індикатори реалізації Програми

Успішність реалізації заходів Програми відображатиметься наступними ключовими індикаторами:

 • кількість встановлених камер відеоспостереження та інших елементів системи «Безпечна громада»;
 • створення та належна робота ситуаційного центру для комплексного контролю та моніторингу подій на території громади ;
 • побудова єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада».
 1. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми

Виконавчі органи Овруцької міської ради, організації та підприємства, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.

Виконавці заходів Програми щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують виконавчий комітет Овруцької міської ради про проведену роботу.

За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально- економічної та соціально-політичної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Заходи до Програми «Безпечна громада» на 2020-2025 роки

п/п

 

 

                         Заходи

 

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансуваня, тис. грн  

Джерела

фінансування

 

 

 

1

 

Побудова єдиної локальної мережі системи

«Безпечна громада»

2020-2021

роки

В залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством
 

 

 

 

2

 

 

Встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв системи «Безпечна громада»

2020-2021

роки

В залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Місцевий бюджет, інші джерела

фінансування, не заборонені чинним

законодавством

 

 

 

3

 

 

Облаштування ситуаційного центру

2020-2021рік В залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Місцевий

бюджет

 

 

4

 

Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ситуаційного центру

2021 рік В залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Придбання відеостіни

2021рік В залежності

від потреб та

виходячи з

реальних

фінансових

можливостей

бюджету

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

Овруцький міський голова                                                            Іван КОРУД  Завантажити документ