Проект рішення “Про затвердження фінансового плану КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради на 2021 року”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

РІ Ш Е Н Н Я

________________                                                                            ____  скликання

від ___________ 2020 року       №

Про затвердження фінансового плану
КНП «Овруцька міська лікарня»

Овруцької міської ради  на 2021 року

Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205 “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану субєкта господарювання державного сектору економіки”, статуту комунального некомерційного підприємства “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради, враховуючи рекомендації засідання постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити фінансовий план КНП “Овруцька міська лікарня” Овруцької міської ради на 2021 рік, що додається (Додаток 1).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КНП “Овруцька міська лікарня”, заступника з гуманітарних та фінансових питань Рибинську Н.М. та начальника відділу доходів Шурло Т.М., на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                                    І.Я. Коруд


Додаток  Завантажити документ