Проект рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення, яка пропонується для продажу на земельних торгах”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

П’ятдесят  друга  сесія                                                         VІI  скликання

Від  20  листопада  2020 року       №

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
з метою зміни цільового призначення,
яка пропонується для продажу

на земельних торгах

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення та заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської Жука С. П. щодо необхідності прийняття рішення про затвердження лоту для продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності на земельних торгах, керуючись ст. 12, ст.ст.. 134-139 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Овруцької міської ради від 25.01.2019 р. № 1009 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності сількогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів Овруцької ОТГ, для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотам», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 18.11.2020 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення, що перебуває в комунальній власності, площею 3,7055 га (кадастровий номер 1824285400:05:000:0150) з «землі запасу» (код 16.00 відповідно до КВЦПЗ) на «для ведення фермерського господарства» (код 01.02 відповідно до КВЦПЗ).
 2. Виставити на земельні торги для продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності, яка розташована на території Норинського старостинського округу Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, загальною площею 3,7055 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824285400:05:000:0150, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення фермерського господарства.

3.    Затвердити лот для продажу права оренди  на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у п. 2 цього рішення.

 1. При розмірі нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 55 190,03 грн (п’ятдесят п’ять тисяч сто дев’яносто гривень 03 копійки), затвердити стартовий розмір річної орендної плати по лоту 5 % (п’ять відсотків), що становить 2 759,50 грн. (дві тисячі сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 50 копійок).
 2. Встановити гарантійний внесок за лотом в розмірі 30 % (тридцяти відсотків) стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою, що становить 827,85 грн (вісімсот двадцять сім гривень 85 копійок).
 3. Встановити значення кроку торгів у розмірі 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від стартової плати за користування земельною ділянкою, що складає 13,80 грн (тринадцять гривень 80 копійок).
 4. Встановити строк оренди 10 років.
 5. Встановити, що гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до їх проведення, зараховується до річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, встановленою за результатами земельних торгів.
 6. Встановити, що до участі у земельних торгах для продажу права оренди допускаються громадяни та фермерські господарства, зареєстровані в Овруцькому районі на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
 7. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу земельних ділянок.
 8. Переможцю земельних торгів не пізніше трьох робочих днів з дня проведення земельних торгів відшкодувати виконавцю земельних торгів та організатору земельних торгів витрати з виготовлення проекту землеустрою та агрохімічного паспорту.
 9. Річна орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою, визначена за результатами земельних торгів, підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору оренди земельної ділянки.
 10. У випадку несплати у встановлений п. 12 даного рішення строк коштів за договором оренди земельної ділянки результати земельних торгів можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю земельних торгів не повертається.
 11. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені законодавством України. Визначити місце проведення земельних торгів – м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 43, зал засідань Овруцької міської ради.
 12. Доручити міському голові Коруду І. Я. укласти від імені Овруцької міської ради договір оренди земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, із переможцем торгів.

Міський голова                                                                                    І. Я. Коруд  Завантажити документ
Розмір тексту-+=