Проект рішення “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення, яка пропонується для продажу на земельних торгах”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Пятдесят  друга   сесія                                                                        I  скликання

Від  20  листопада 2020 року      №

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
з метою зміни цільового призначення,

яка пропонується для продажу на земельних торгах

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення та заслухавши інформацію начальника відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради Жука С.П. щодо необхідності прийняття рішення про затвердження лоту для продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності на земельних торгах, керуючись ст. 12, ст.ст.. 134-139 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Овруцької міської ради від 25.01.2019 р. № 1009 «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності сількогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів Овруцької ОТГ, для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 18.11.2020 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни цільового призначення, що перебуває в комунальній власності, площею 12,3865 га (кадастровий номер 1824285400:01:000:0077) з «землі запасу» (код 16.00 відповідно до КВЦПЗ) на «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (код 01.01 відповідно до КВЦПЗ).
 2. Виставити на земельні торги для продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності, яка розташована на території Норинського старостинського округу Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, загальною площею 12,3865 га, кадастровий номер земельної ділянки 1824285400:01:000:0077, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3.    Затвердити лот для продажу права оренди  на земельних торгах земельної ділянки, зазначеної у п. 2 цього рішення.

 1. При розмірі нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 105 799,08 грн (сто п’ять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 08 копійок), затвердити стартовий розмір річної орендної плати по лоту 12% (дванадцять відсотків), що становить 12 695,89 грн (дванадцять тисяч шістсот дев’яносто п’ять гривень 89 копійок).
 2. Встановити гарантійний внесок за лотом в розмірі 30 % (тридцяти відсотків) стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою, що становить 3 808,77 грн (три тисячі вісімсот вісім гривень 77 копійок).
 3. Встановити значення кроку торгів у розмірі 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від стартової плати за користування земельною ділянкою, що складає 63,48 грн (шістдесят три гривні 48 копійок).
 4. Встановити строк оренди 10 років.
 5. Встановити, що гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до їх проведення, зараховується до річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, встановленою за результатами земельних торгів.
 6. Виконавцю земельних торгів оформити документацію щодо лотів для продажу земельних ділянок.
 7. Переможцю земельних торгів не пізніше трьох робочих днів з дня проведення земельних торгів відшкодувати витрати  виконавцю земельних торгів та організатору земельних торгів   з виготовлення проекту землеустрою та агрохімічного паспорту.
 8. Річна орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою, визначена за результатами земельних торгів, підлягає сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору оренди земельної ділянки.
 9. У випадку несплати у встановлений п. 11 даного рішення строк коштів за договором оренди земельної ділянки результати земельних торгів можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю земельних торгів не повертається.
 10. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені законодавством України. Визначити місце проведення земельних торгів – м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 43, зал засідань Овруцької міської ради.
 11. Доручити міському голові укласти від імені Овруцької міської ради договір оренди земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги із переможцем торгів.

Міський голова                                                                                    І. Я. Коруд  Завантажити документ
Розмір тексту-+=